Θά μάθουμε τί …πίνουν!!!

  • Οἱ μαθητὲς εἶναι χαπακωμένοι καὶ χαφιεδωμένοι -κατὰ Μπαλάφα.
  • Τὰ ἑκατομμύρια τοῦ λαοῦ στὰ συλλαλητήρια εἶναι φασίστες -κατὰ τὴν κυβέρνηση- (καλὰ ἐθνικστὲς εἴμαστε οὕτως ἢ ἄλλως). Συνέχεια
Ξενοκίνητοι κατσαπλιάδες τότε καὶ τώρα

Αὐτὰ διεμοιράζοντο ἀπὸ μέλη τῆς ΚΝΕ ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα:

Συνέχεια

Μὲ ψεύδη καὶ πλάνες στρατολογοῦσε ὁ ΕΛΑΣ

Οἱ ΕΠΟΝῖτες καὶ οἱ ΕΠΟΝίτισσες ἤσαν ἁγνοὶ πατριῶτες.

Συνέχεια

Γιατί φοβᾶται τόν πατριωτισμό τῶν μαθητῶν (καί) ἡ ΚΝΕ;

(Γονιὸς μᾶς ἔστειλε φυλλάδιο ποὺ μοιράζει ὁ ἀριστερόστροφος φ@σισμὸς στὰ σχολεῖα τῶν Σεῤῥῶν καὶ δὲν ἀφήνουν τοὺς μαθητὲς νὰ κάνουν κατάληψη)

Συνέχεια