Μὲ ψεύδη καὶ πλάνες στρατολογοῦσε ὁ ΕΛΑΣ

Οἱ ΕΠΟΝῖτες καὶ οἱ ΕΠΟΝίτισσες ἤσαν ἁγνοὶ πατριῶτες.

Μεγάλο μέρος τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ΕΑΜ καὶ ΕΛΑΣ εἶχαν πλήρη ἄγνοια γιὰ τὰ κρυφὰ σχέδια τῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ.

Σιγὰ νὰ μὴν ἐμάχοντο στὶς τάξεις του, ἐὰν ἐγνώριζα;ν τί συσητᾶτο στὶς διάφορες Διεθνεῖς καὶ τί ἀποφάσεις περὶ Ἀνεξαρτητοποιήσεως τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾴκης ἐλαμβάνοντο σὲ αὐτές.

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply