Ξενοκίνητοι κατσαπλιάδες τότε καὶ τώρα

Αὐτὰ διεμοιράζοντο ἀπὸ μέλη τῆς ΚΝΕ ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα:

Ἀνοικτὰ πλέον ἡ ΚΝΕ (ΚΚΕ) στέκεται ἐνάντια στὶς καταλήψεις γιὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς Μακεδονίας.
Τὰ σχόλια περιττεύουν φυσικά…
Οἱ εἰκόνες ἀπὸ Ἀνδρέα Σταλίδη:

.

«Στὴν Βόρεια Ἑλλάδα ὁ Μακεδόνικος (Σλαυομακεδονικὸς) λαὸς τάδωσε ὅλα γιὰ τὸν ἀγῶνα καὶ πολεμᾶ μὲ μία ὁλοκλήρωση ἡρωισμοῦ καὶ ἀντοθυσίας, ποῦ προκαλοῦν τὸν θαυμασμό. Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ καμμιὰ ἀμφιβολία, ὅτι σὰν ἀποτέλεσμα τῆς νίκης τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδας καὶ τῆς λαϊκῆς ἐπαναστάσεως, ὁ Μακεδόνικος λαὸς θὰ βρῆ τὴν πλήρη ἐθνικὴ ἀποκατάστασή του, ἔτσι ὅπως τὴν θέλει ὁ ἴδιος, προσφέροντας σήμερα τὸ αἷμα του γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσῃ. Οἱ Μακεδόνες κομμουνιστὲς στέκονται πάντα ἐπικεφαλῆς στὴν πάλη τοῦ λαοῦ τους».

Ἀπὸ τὴν 5η ὁλομέλεια τοῦ 1949 στὸ σήμερα 2018

Δὲν ἔχει ἀλλάξη ἀπολύτως …τίποτα γιὰ τοὺς ξενικινήτους κατσαπλιάδες.

Περικλῆς Χόβολος

Καί, ἐνθυμούμεθα:

Δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ ἐπιβεβαίωσιν τοῦ ῥόλου τους στὴν Πατρίδα μας.
Ἕνας ῥόλος πανομοιότυπος γιὰ ὅλα τὰ κόμματα πού, ἄλλο περισσότερο κι ἄλλο λιγότερο, οὐδέποτε εἶχε σὰν στόχο τὰ συμφέροντα τῆς Πατρίδος, παρὰ μόνον τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων.

Κι ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου…
…ἀναζητώντας τὴν διαδρομὴ τοῦ χρήματος, μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ γιατὶ τόσο κόψιμο ὅλων αὐτῶν, γιὰ τὸ σκοπιανὸ μόρφωμα…
…ἤ, πιὸ ἁπλᾶ, τὴν ὥρα ποὺ ἡ «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ…
…ἀπορίας ἄξιον εἶναι τὸ πῶς τὸ ΚΚΕ, ποὺ εὐαγγελίζεται τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, ἔρχεται νὰ φωνάξῃ ὑπὲρ τῶν …συμφερόντων τοῦ ΝΑΤΟ.
Νά εἶναι ἰδεολογικό τό ζητούμενον;
Νά εἶναι συνειδήσεως τό ζητούμενον;
Ἤ νά εἶναι σκέτο …χρηματισμοῦ τό ζητούμενον;

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply