Ξενοκίνητοι κατσαπλιάδες τότε καὶ τώρα

Αὐτὰ διεμοιράζοντο ἀπὸ μέλη τῆς ΚΝΕ ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα:

Ἀνοικτὰ πλέον ἡ ΚΝΕ (ΚΚΕ) στέκεται ἐνάντια στὶς καταλήψεις γιὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς Μακεδονίας.
Τὰ σχόλια περιττεύουν φυσικά…
Συνέχεια