Θά μάθουμε τί …πίνουν!!!

  • Οἱ μαθητὲς εἶναι χαπακωμένοι καὶ χαφιεδωμένοι -κατὰ Μπαλάφα.
  • Τὰ ἑκατομμύρια τοῦ λαοῦ στὰ συλλαλητήρια εἶναι φασίστες -κατὰ τὴν κυβέρνηση- (καλὰ ἐθνικστὲς εἴμαστε οὕτως ἢ ἄλλως).
  • Τὸ «ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνικὴ» ἐπιφέρει τὸν κίνδυνο τῆς ἐπιθέσεως τῆς …Ἑλλάδος κατὰ τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Ἀλβανίας- κατὰ τὴν ΚΝΕ- καί,
  • πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ …Ρωσσία!

Β. Κωνσταντῖνος

(Visited 245 times, 1 visits today)
Leave a Reply