Θά μάθουμε τί …πίνουν!!!

  • Οἱ μαθητὲς εἶναι χαπακωμένοι καὶ χαφιεδωμένοι -κατὰ Μπαλάφα.
  • Τὰ ἑκατομμύρια τοῦ λαοῦ στὰ συλλαλητήρια εἶναι φασίστες -κατὰ τὴν κυβέρνηση- (καλὰ ἐθνικστὲς εἴμαστε οὕτως ἢ ἄλλως).
  • Τὸ «ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνικὴ» ἐπιφέρει τὸν κίνδυνο τῆς ἐπιθέσεως τῆς …Ἑλλάδος κατὰ τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Ἀλβανίας- κατὰ τὴν ΚΝΕ- καί,
  • πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ …Ρωσσία!

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply