Φαντάσματα τοῦ παρελθόντος

Κάποιοι, στὴν τελευταία «Σοβιετία τῆς Εὐρώπης», ὀνειρεύονται ἀκόμη τείχη…

«Τὸ τεῖχος τοῦ Βερολινου εἶχε ἀνεγερθῆ ἀπὸ τὴν Λαοκρατικὴ Δημοκρατία τῆς Γερμανιας ὡς ἀπάντηση στὴν ἐπιθετικότητα τῶν ἰμπεριαλιστῶν.»

Αὐτὸ λέει σὲ πρόσφατο ἀνακοίνωσή της ἡ ΚΝΕ καὶ διῳργάνωσε, πρὸ ἡμερῶν, ἐκδήλωση κατὰ τῆς πτώσεως τοῦ τείχους!

Καί γιατί εἴμαστε «Σοβιετία τῆς Εὐρώπης»;
Θυμηθεῖτε μόνο πὼς ὅταν τὸν Σεπτέμβριο κατετέθη στὴν εὐρωβουλὴ ψήφισμα ποὺ κατεδίκαζε τὰ ἐγκλήματα τοῦ ναζισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, τὸ ὁποῖο ὑπερψηφίσθη μὲ 535 ψήφους, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἐψήφισαν ὑπὲρ μόνο δύο (2!) εὐρωβουλευτες!

Τὰ ἐνοχικὰ συμπλέγματα τῆς Δεξιᾶς ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου της Ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἐπιτρέπουν στὰ φαντάσματα τοῦ παρελθόντος νὰ διεκδικοῦν ἀκόμη ῥόλο στὴν σημερινὴ ζωή μας.

Δυστυχῶς.

Θεοφανάκης Στέφανος  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Φαντάσματα τοῦ παρελθόντος

Leave a Reply