Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τοῦ …«Εὐχαριστοῦμε τοὺς Ἀμερικανούς»!!!

Ἡ συμφωνία μεταξὺ Λιβύης καὶ Τουρκίας ἀποτελεῖ casus belli!!!
Στὴν Ἑλλάδα μιλοῦν ὅμως γιὰ …«ἀδόκιμο κίνηση»!!!
Καὶ ὅμως συμβαίνει…!

«Ξεσκονίζοντας» τὰ κιτάπια λοιπὸν, διαβάζουμε στὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης τὰ Ἄρθρα 22 καὶ 27 (εἰκόνες ) σχετικὰ μὲ τὴν Λιβύη.

Σημείωσις

Κατόπιν τῶν ἄρθρων αὐτῶν καὶ τῆς συμφωνίας ποὺ συνήφθη μεταξύ της ἐρντογανικῆς Τουρκίας καὶ τῆς Λιβύης, ἐπισφραγίζεται τὸ ῥηθὲν ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ εἶναι ἐξουσιοδοτημένο νὰ τοῦ ἐπιτρέπεται μόνον τὸ …«Εὐχαριστοῦμε τοὺς Ἀμερικανούς»…!!!

Ἡ Ἑλλὰς προδίδεται ὠμὰ καὶ ἀπροκάλυπτα χυδαῖα!!!

Παναγιώτης Λάλλας  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply