Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τοῦ …«Εὐχαριστοῦμε τοὺς Ἀμερικανούς»!!!

Ἡ συμφωνία μεταξὺ Λιβύης καὶ Τουρκίας ἀποτελεῖ casus belli!!!
Στὴν Ἑλλάδα μιλοῦν ὅμως γιὰ …«ἀδόκιμο κίνηση»!!!
Καὶ ὅμως συμβαίνει…!
Συνέχεια

Χάσαμε ὁριστικῶς τήν Μακεδονία διότι τό θέλει ὁ πSoros;

Κατ’ ἀρχάς, ὡς γνωστόν, ἔχουν κυκλοφορήση αὐτά: Συνέχεια

Περὶ ἀσύλου κι …«ἀσύλου»!!!

Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν: «Ἄλλο πρᾶγμα ἡ ὑπόθεσις τῶν Τούρκων ποὺ ζήτησαν ἄσυλο στὴν Σουηδία καὶ ἄλλο τῶν πραξικοπηματιῶν ποὺ βομβάρδισαν τὸ τουρκικὸ κοινοβούλιο καὶ προσχειώθησαν στὴν Ἀλεξανδρούπολη».

Περὶ ἀσύλου κι ...«ἀσύλου»!!! Συνέχεια

Ποιοί καῖν τά δένδρα πού δακρύζουν;

Ὁλοκληρωτικὴ ἡ καταστροφή, ποὺ ξεπερνᾶ καὶ τὸ 90% στὶς καλλιέργειες τῶν μαστιχοδένδρων στὰ χωριὰ τῆς Νοτίου Χίου, ἀπὸ τὴν μεγάλη δασικὴ πυρκαϊά.
Καὶ μάλιστα γιὰ δευτέρα φορὰ μέσα σὲ λίγα χρόνια.
Περιορίζοντας κατὰ πολὺ τὶς πιθανότητες τοῦ «τυχαίου» γεγονότος.

Ποιοί καῖν τά δένδρα πού δακρύζουν;

Ἡ  πρώτη πυρκαϊὰ ἦταν τὸ 2012, ποὺ εἶχε ξεσπάση καὶ πάλι καταστροφικά, ὅπου κατεστράφησαν περίπου 180.000 σπάνια καὶ μοναδικὰ μαστιχόδενδρα. Συνέχεια

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (3)

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (3)

Συμπτωματικὰ τὸ 1933, πυρπολεῖται τὸ Reichstag, κάτι ἰδιαιτέρως βολικὸ γιὰ τὸν Hitler καὶ ὅσους προωθοῦν τὸ Hitler Project.

Ὁ Hitler ἔσπευσε ἀμέσως νὰ κατηγορήσῃ τὸ σύνηθες φόβητρο τῆς ἐποχῆς, τοὺς κομμουνιστές, ἀλλὰ οἱ ἐμπρηστὲς οὐδέποτε ἀπεκαλύφθησαν.

Διότι γιὰ τὸν Hitler, ποὺ ἐξοπλίσθη κι ἐχρηματοδοτήθη ἀπὸ τοὺς Duponts, Bushes, Harrimans, Rockefellers, Ford, Standard Oil, IT&T καὶ ὅλους τοὺς ὑπολοίπους, ὁ ἐμπρησμὸς τοῦ Reichstag εἶναι τὸ γεγονὸς τύπου Pearl Harbor ἢ 9/11, ποὺ θὰ δημιουργήση κλίμα φόβου καὶ ἀβεβαιότητος στοὺς Γερμανοὺς καὶ θὰ χρησιμοποιηθῆ σὰν πρόφασις γιὰ νὰ συλληφθοῦν οἱ πολιτικοὶ ἀντίπαλοι καὶ οἱ ὑποστηρικτές τους, χωρὶς κατηγορία καὶ χωρὶς να ἀκολουθήσῃ δίκη. Ἐπίσης βοηθᾶ να ψηφισθῇ ὁ νόμος «Ermachtigungsgesetz», ἕνα εἶδος ναζιστικῆς «Patriot Act»,  ποὺ ίνει τὴν ἐξουσία στὸ καθεστὼς τοῦ Hitler να κάνῃ ὅ,τι κρίνῃ καλλίτερο. Συνέχεια

Ἄδειες …πτήσεως!!!

Ἔχουμε καὶ …κυβέρνησιν λέμε!!!
Κυβέρνησιν ποὺ ζητᾶ ἄδεια σχεδίου πτήσεως ἀπὸ τὴν …Τουρκία γιὰ νὰ προσγειωθῇ στὴν Ῥόδο ἤ γιὰ νὰ πετάξῃ ἐπάνω ἀπὸ τὰ Δωδεκάνησα…
Καὶ  εἶναι τόση ἡ ξεφτίλα τους ποὺ οὔτε μία δημοσία συγγνώμη ἐζήτησαν…

Ἄδειες ...πτήσεως!!!1 Συνέχεια