Φαρμακευτικὴ …«ἀνθρωπιστική» καὶ νέες προοπτικές της…

«Θέμα ημερών είναι πλέον, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Monsanto από την γερμανική φαρμακοβιομηχανία Bayer, με το ύψος του deal να ανέρχεται στα 62,5 δισ. δολάρια.
Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως επίσης και οι κανονιστικές ρυθμίσεις, ευρίσκονται προς πλήρη διευθέτηση και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «πέσουν» οι υπογραφές. Συνέχεια

Χημικὴ οὐσία ποὺ προκαλεῖ στειρότητα καὶ ἀποβολὲς ἀνευρέθη σὲ ἐμβόλια τετάνου!

Εάν όλα αυτά είναι αλήθεια νομίζω ότι σαν ανθρώπινη οικογένεια και κάτοικοι του πλανήτη Γη θα πρέπει να αλλάξουμε αντιλήψεις και νοοτροπία για να επιβιώσουμε, δεν τίθεται θέμα πλέον αναπτύξεως ή ευημερίας ολόκληρου του πλανήτη, αλλά τίθεται θέμα επιβιώσεως.

(Ευχαριστώ την Natural News για αυτήν την σημαντική ιστορία.) Συνέχεια

Χαμένα στοιχεία στὰ …ἀπόνερα τοῦ σκανδάλου «Novartis»!

Τα απόνερα του σκανδάλου της Novartis

Αν αποκλείσουμε την πολιτική πλευρά του θέματος, που θα πάρει τόσον καιρό να ξεκαθαρίσει όσο και το «Μακεδονικό», αναδύεται μία άλλη πλευρά της υποθέσεως που χρήζει όχι απλά άμεσης ξεκαθαρίσεως αλλά άμεσης δικαστικής διερευνήσεως σε βάθος. Στην δικογραφία εμφανίζονται στην «μισθοδοσία» της εταιρείας 4000 ιατροί που βοηθούσαν με το αζημίωτο την Novartis να επιτελεί το θεάρεστο έργο της.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η NOVARTIS 1898:
H Geigy ιδρύεαι στο Grenzach της Γερμανίας.
Συνέχεια

Ἴδιοι οἱ χρηματοδότες Χίτλερ, Λένιν καὶ Τρότσκυ

Καὶ λίγη Ἱστορία…

Ὅποιοι ἐχρηματοδότησαν τὸν Χίτλερ, ἐχρηματοδότησαν καὶ τοὺς Λένιν – Τρότσκυ…

Συνέχεια

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (3)

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (3)

Συμπτωματικὰ τὸ 1933, πυρπολεῖται τὸ Reichstag, κάτι ἰδιαιτέρως βολικὸ γιὰ τὸν Hitler καὶ ὅσους προωθοῦν τὸ Hitler Project.

Ὁ Hitler ἔσπευσε ἀμέσως νὰ κατηγορήσῃ τὸ σύνηθες φόβητρο τῆς ἐποχῆς, τοὺς κομμουνιστές, ἀλλὰ οἱ ἐμπρηστὲς οὐδέποτε ἀπεκαλύφθησαν.

Διότι γιὰ τὸν Hitler, ποὺ ἐξοπλίσθη κι ἐχρηματοδοτήθη ἀπὸ τοὺς Duponts, Bushes, Harrimans, Rockefellers, Ford, Standard Oil, IT&T καὶ ὅλους τοὺς ὑπολοίπους, ὁ ἐμπρησμὸς τοῦ Reichstag εἶναι τὸ γεγονὸς τύπου Pearl Harbor ἢ 9/11, ποὺ θὰ δημιουργήση κλίμα φόβου καὶ ἀβεβαιότητος στοὺς Γερμανοὺς καὶ θὰ χρησιμοποιηθῆ σὰν πρόφασις γιὰ νὰ συλληφθοῦν οἱ πολιτικοὶ ἀντίπαλοι καὶ οἱ ὑποστηρικτές τους, χωρὶς κατηγορία καὶ χωρὶς να ἀκολουθήσῃ δίκη. Ἐπίσης βοηθᾶ να ψηφισθῇ ὁ νόμος «Ermachtigungsgesetz», ἕνα εἶδος ναζιστικῆς «Patriot Act»,  ποὺ ίνει τὴν ἐξουσία στὸ καθεστὼς τοῦ Hitler να κάνῃ ὅ,τι κρίνῃ καλλίτερο. Συνέχεια

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (2)

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (2)

1925.
Ὁ ὑπουργὸς οἰκονομικῶν Andrew Mellon, ἐπαινεῖ τὸν φασίστα δικτάτορα Benito Mussolini, ὡς ἕναν δυνατὸ ἄνδρα μὲ σπουδαῖες ἰδέες ποὺ ἔχει τὴν δύναμη νὰ τὶς ὑλοποιήσῃ καὶ ὅτι ἀξίζει ὑποστηρίξεως καὶ συμπαθείας.

Καὶ ἐπειδὴ εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ Mellon, ὅτι ἰδιαιτέρως συμπαθεἶ, εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχει τὶς προοπτικὲς γιὰ μιὰ καλὴ δουλειά, φροντίίζει ὥστε ἡ οἰκογενειακή του ἐπιχείρησις Aluminum Company of America (ALCOA), νὰ συμφωνήσῃ μὲ τὴν γερμανικὴ IG Farben, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν παγκοσμίων ἀποθεμάτων ἀλουμινίου. Συνέχεια