Ἴδιοι οἱ χρηματοδότες Χίτλερ, Λένιν καὶ Τρότσκυ

Καὶ λίγη Ἱστορία…

Ὅποιοι ἐχρηματοδότησαν τὸν Χίτλερ, ἐχρηματοδότησαν καὶ τοὺς Λένιν – Τρότσκυ…

Σὲ ἐτούτην τὴν δημοσίευση ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο, online, γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἐχρηματοδότησαν τὸν Χίτλερ.

Γιὰ τοὺς ἄλλους ἔχω ἀναφερθεῖ σὲ παλαιότερες δημοσιεύσεις μου.

Τὸ Χρήσιμον

WALL STREET AND THE RISE OF HITLER

By Antony C. Sutton

TABLE OF CONTENTS

Preface Introduction

Unexplored Facets of Naziism

PART ONE: Wall Street Builds Nazi Industry
Chapter One

Wall Street Paves the Way for Hitler

1924: The Dawes Plan
1928: The Young Plan
B.I.S. — The Apex of Control
Building the German Cartels
Chapter Two

The Empire of I.G. Farben

The Economic Power of I.G. Farben
Polishing I.G. Farben’s Image
The American I.G. Farben
Chapter Three

General Electric Funds Hitler

General Electric in Weimar, Germany General Electric & the Financing of Hitler Technical Cooperation with Krupp A.E.G. Avoids the Bombs in World War II

Chapter Four

Standard Oil Duels World War II

Ethyl Lead for the Wehrmacht
Standard Oil and Synthetic Rubber
The Deutsche-Amerikanische Petroleum A.G.
Chapter Five

I.T.T. Works Both Sides of the War

Baron Kurt von Schröder and I.T.T.
Westrick, Texaco, and I.T.T.
I.T.T. in Wartime Germany

PART TWO: Wall Street and Funds for Hitler
Chapter Six

Henry Ford and the Nazis

Henry Ford: Hitler’s First Foreign Banker  Henry Ford Receives a Nazi Medal Ford Assists the German War  Effort Chapter Seven

Who Financed Adolf Hitler?

Some Early Hitler Backers Fritz Thyssen and W.A. Harriman Company Financing Hitler in the March 1933 Elections The 1933 Political Contributions Chapter Eight

Putzi: Friend of Hitler and Roosevelt

Putzi’s Role in the Reichstag Fire
Roosevelt’s New Deal and Hitler’s New Order
Chapter Nine

Wall Street and the Nazi Inner Circle

The S.S. Circle of Friends
I.G. Farben and the Keppler Circle
Wall Street and the S.S. Circle
Chapter Ten

The Myth of “Sidney Warburg”

Who Was “Sidney Warburg”?
Synopsis of the Suppressed “Warburg” Book
James Paul Warbur’s Affidavit
Some Conclusions from the “Warburg” Story
Chapter Eleven

Wall Street-Nazi Collaboration in World War II

American I.G. in World War II
Were American Industrialists and Financiers
Guilty of War Crimes?
Chapter Twelve

Conclusions

The Pervasive Influence of International Bankers
Is the United States Ruled by a Dictatorial Elite?
The New York Elite as a Subversive Force
The Slowly Emerging Revisionist Truth
Appendix A

Program of the National Socialist German
Workers Party
Appendix B

Affidavit of Hjalmar Schacht
Appendix C

Entries in the “National Trusteeship” Account
Appendix D

Letter from the U.S. War Department to
Ethyl Corporation
Appendix E

Extract from Morgenthau Diary (Germany)
Footnotes
Bibliography
Index

*****

Dedicated to the memory of Floyd Paxton — entrepreneur, inventor, writer, and American, who believed in and worked for individual rights in a free society under the Constitution

*****

Copyright 2000

This work was created with the permission of Antony C. Sutton.

All rights reserved. No portion of this book may be reproduced without written permission from the author, except by a reviewer who may quote brief passages in connection with a review.

HTML version created in the United States of America by Studies in Reformed Theology

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *