Γιατί ἡ Ἕλενα Κουντουρᾶ ντύθηκε κουρτίνα;

Ὁ ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Κουντουράς, πατὴρ τῆς ὑπουργοῦ Ἕλενας Κουντουρᾶ, ἦτο βασιλόφρων.

Καὶ ἡ Ἕλενα Κουντουρᾶ… βασιλοφρονεύει ἁπλὰ δὲν ὑποστηρίζει τό ἑλληνικὸ στέμμα, ἀλλὰ αὐτὸ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας. 

οἱ ἀδιάβροχοι

(Visited 226 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιατί ἡ Ἕλενα Κουντουρᾶ ντύθηκε κουρτίνα;

  1. Αυτά ως προς την αισθητική.
    Άμα λάχει και καουμπόικο καπέλο όπως ο Γιέλτσιν βάζουμε. Διότι ως επενδύτρια δεν έχει κάποιος να της προσάψει κάτι.
    Ξέρει σε ποιον τόπο τα κέρδη αποδίδουν καλύτερα.
    Δυστυχώς όμως ο κανών είναι ότι όλα διατηρούνται ως σκελετοί και επιδεικνύονται μόνο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης ή σε περιπτώσεις ανυπακοής.

Leave a Reply