Γιατί ἡ Ἕλενα Κουντουρᾶ ντύθηκε κουρτίνα;

Ὁ ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Κουντουράς, πατὴρ τῆς ὑπουργοῦ Ἕλενας Κουντουρᾶ, ἦτο βασιλόφρων.

Καὶ ἡ Ἕλενα Κουντουρᾶ… βασιλοφρονεύει ἁπλὰ δὲν ὑποστηρίζει τό ἑλληνικὸ στέμμα, ἀλλὰ αὐτὸ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας. 

οἱ ἀδιάβροχοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Γιατί ἡ Ἕλενα Κουντουρᾶ ντύθηκε κουρτίνα;

  1. Αυτά ως προς την αισθητική.
    Άμα λάχει και καουμπόικο καπέλο όπως ο Γιέλτσιν βάζουμε. Διότι ως επενδύτρια δεν έχει κάποιος να της προσάψει κάτι.
    Ξέρει σε ποιον τόπο τα κέρδη αποδίδουν καλύτερα.
    Δυστυχώς όμως ο κανών είναι ότι όλα διατηρούνται ως σκελετοί και επιδεικνύονται μόνο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης ή σε περιπτώσεις ανυπακοής.

Leave a Reply