Ὥρα δημοψηφίσματος γιά ἔξοδο ἀπό τό εὐρῶ;

Πρέπει νὰ «πεισθοῦμε» καὶ μάλιστα σύντομα!!!

Ἀφῆστε τοὺς κυβερνητικοὺς νὰ πανηγυρίζουν καὶ τὸν ὑπουργὸ Σπίρτζη νὰ συγκρίνῃ, ἀνερυθρίαστα, τὶς προχθεσινὲς συμφωνίες μὲ τὴν …ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων, κατὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (!) καὶ νὰ ἰσχυρίζεται πὼς ἄνοιξε ὁ δρόμος τῆς ἀπελευθερώσεως γιὰ τὴν Ἑλλάδα…
Οὔτε ἡ ὕφεσις, οὔτε ὁ κατήφορος τελειώνουν, ὅπως ἀρέσκονται στὸ νὰ δηλώνουν, ἐξαπατώντας τὸν λαό.
Πρόκειται περὶ ἀναγκαίας ἀνακωχῆς, λόγῳ ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων στὴν Εὐρώπη καὶ τίποτα ἄλλο, καθὼς ἐπίσης καὶ μίας τελευταίας εὐκαιρίας στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ ἐνταθοῦν οἱ «μεταῤῥυθμίσεις» καὶ νὰ ἀναστραφῇ, ἴσως, τὸ παιχνίδι, πρὶν τὶς ὁριστικὲς ἀποφάσεις, ποὺ ὅμως ἤδη δρομολογοῦνται.

Ὅσο γιὰ τὸ ποιὸ εἶναι τὸ «μεγαλεπήβολον» σχέδιόν τους, ποὺ οὐδέποτε θὰ τὸ παραδεχθοῦν ἀπὸ μόνοι τους, ἀπεκαλύφθη ἤδη ἀπὸ προχθές, ἀπὸ τὴν ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ «ἀδελφοῦ» γερμανικοῦ κόμματος Die Linke.
Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἡ κυρία Sahra Wagenknecht ἐδήλωσε πὼς πρέπει νὰ σταματήσῃ ἡ ἐξαπάτησις τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ γίνῃ δημοψήφισμα στὴν «χρεωκοπημένη χώρα», γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπὸ τὸ εὐρῶ.

Μόνον ποὺ ἐδῶ εἶναι καὶ ἡ «λέξις κλειδί»: «ἡ ἀπόφασις πρέπει  νὰ ληφθῇ ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό», ἐπεσήμανε ἡ κυρία Σάρα.
Ὁπότε, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, κερδίσαμε μερικοὺς μῆνες ἀκόμη πρὸ κειμένου νὰ …«πεισθοῦμε»!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply