Περὶ ἀσύλου κι …«ἀσύλου»!!!

Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν: «Ἄλλο πρᾶγμα ἡ ὑπόθεσις τῶν Τούρκων ποὺ ζήτησαν ἄσυλο στὴν Σουηδία καὶ ἄλλο τῶν πραξικοπηματιῶν ποὺ βομβάρδισαν τὸ τουρκικὸ κοινοβούλιο καὶ προσχειώθησαν στὴν Ἀλεξανδρούπολη».

Περὶ ἀσύλου κι ...«ἀσύλου»!!!

Μιὰ δήλωσις πού, ἂν μὴ τὶ ἄλλο, δείχνει καὶ πάλι τὶς προθέσεις τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας.
Καὶ ἡ πρόθεσις αὐτὴ ἔγινε γνωστὴ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ ἦταν αὐτὴ τῆς παραδόσεως στὶς τουρκικὲς ἀρχές, ἑστιαζομένη στὸ ἐπιχείρημα ὅτι «ἐπεχειρήθη ἡ κατάλυσις τοῦ κράτους στὴν γείτονα χώρα».
Ἐπαναφέροντας στὸ προσκήνιο ἐπανάληψη ἀτυχῶν ἐνεργειῶν (ὑπόθεσις Ὀτσαλάν) καὶ ἐκλιποῦσες ἔννοιες ἀριστερᾶς ἠθικῆς, ἀντίθετες μὲ τοὺς κανόνες τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου.

Μὲ δεδομένο λοιπὸν τὸν φόβο τους ἀπέναντι στὸν σουλτᾶνο καὶ ὅντως καχύποπτοι γιὰ τὶς προθέσεις καὶ δυνατότητες ἀντιστάσεως ποὺ διαθέτουν οἱ κυβερνήσεις, ἂς ἐλπίσουμε ὅτι οἱ Ἕλληνες δικαστὲς θὰ σηκώσουν τὸ βάρος αὐτῆς τῆς δύσκολης ὑποθέσεως καὶ θὰ ἐκτελέσουν τὸ καθῆκον τους μακρυὰ ἀπὸ φοβίες καὶ πολιτικὲς σκοπιμότητες.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply