Ὥρα πληρωμῆς τῶν ἐξαγγελιῶν Τσίπρα κατὰ Τρᾶμπ

Ἡ κυβέρνησις Τσίμπλα/Κλαμμένου θὰ πληρώση πολὺ ἀκριβὰ τὴν ἀποστροφὴ τοῦ λόγου τοῦ Τρᾶμπ, στὴν κοινὴ συνέντευξη τύπου Τσίμπλα-Τρᾶμπ:

«Αὐτὸ ἔπρεπε νὰ τὸ γνωρίζω πρὶν ἀπὸ τὴν συνάντησή μου». Συνέχεια

Δέσμευσις Καμμένου πρὸς Χαρὰ Νικοπούλου ἴσον κρύο …ἀνέκδοτον!!

Καμμένος κυνηγᾶ Χαρὰ Νικοπούλου.
Κυνηγᾶ τὴν Χαρὰ Νικοπούλου διότι δὲν εἶναι στὸ κόμμα του.
Διότι ὁ μουσιοῦ ντὲ καμμὲν εἶναι ὑπουργὸς μόνον γιὰ τὰ κομματόσκυλά του καὶ ὄχι γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες.
Διότι ὁ μουσιοῦ ντὲ καμμὲν εἶναι πολὺ μπατριώτης νὰ οὖμε…

(Μεταγραφὴ σὲ πολυτονικό, ἀπὸ τὴν κεφαλαιογραφή, τῆς καταγγελίας Χαρᾶς Νικοπούλου) Συνέχεια

Ῥατσισμός κατά ἰθαγενῶν ἤ σκέτο …ἠλιθιοποίησίς τους;

Φταῖς παλιο-«κερατᾶ»!!!
Φταῖς γιατὶ ἐγεννήθης Ἕλλην, Γερμανός, Ἰταλός, Ἄγγλος, Γάλλος, Ἰσπανός…
(ἤ, ἐὰν θέλῃς, Ἀφγανός, Σύριος, Ἰρακινός, Σομαλός, Μαροκινός, Κινέζος…)
Φταῖς γιατὶ ἐγεννήθης ἀρσενικὸς ἢ θηλυκός…
Φταῖς γιατὶ δὲν εἶσαι ἄ-φυλος, ἄ-σκεπτος, ἄ-εθνος, ἄ-πατρις, ἄ-νοος, ἀμνήμων…
Φταῖς καὶ θὰ πληρώσῃς διὰ τῆς ἐξαφανίσεώς σου…
Φταῖς γιατὶ χαλᾶς τὴν σοῦπα τῶν Rockefeller-Rothschild…
Φταῖς διότι συνιστᾶς ἐν δυνάμει (ἢ καὶ δυνάμει) κίνδυνον γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ σὲ θέλουν σκουληκοποιημένον ΤΙΠΟΤΑ, πρὸ κειμένου αὐτοί, οἱ μονόφθαλμοι, νὰ βασιλεύουν σὲ ὅλους τοὺς τυφλωμένους μαζανθρώπους τοῦ πλανήτου!!!
Γιὰ αὐτὰ ὅλα λοιπὸν φταῖς καὶ θὰ πληρώσῃς μὲ τὸν ἀφανισμό σου!!!
Κατάλαβες ἤ ὄχι;

Συνέχεια

Βλακοεργαλεῖα ἀκατάλληλα γιὰ διαδίκτυο

Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2017 ἕως τώρα, ἡ Wikileaks δημοσιεύει ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα γιὰ τ[ο ὅτι ἡ CIA λειτουργεῖ μίαν παγκοσμίου ἐμβελείας κυβερνοεπίθεση εἰσβολῆς καὶ παρακολουθήσεως ὅλων τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, ὅπως ὑπολογιστές, ἀλλὰ κυρίως τεχνολογίας smart: βλακόφωνα, βλακοτάμπλετ, βλακοτηλεοράσεις, αὐτόματα βλακοαυτοκίνητα παρακάμπτονται πολὺ εὔκολα καὶ καθίστανται παρακολουθήσιμα (ἀνοίγουν τὸ μικρόφωνο, τὴν κάμερα κτλ.) καθὼς καὶ τηλεχειριζόμενα (π.χ. παράκαμψις συστήματος αὐτομάτου πλοηγήσεως σὲ βλακοαυτοκίνητα). Συνέχεια

Φεμινισμὸς κατὰ μητρότητος

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν παρηκολούθησα τὴν γέννα ὀκτὼ κουταβιῶν, μὰ κυρίως τὴν φροντίδα, τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν στοργὴ ποὺ ἐπέδειξε ἡ σκυλομάννα σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ νεογέννητα χωριστά.

Ἦταν, ὅπως πάντα, ἕνα ὑπέροχο θέαμα. Ἕνα θέαμα πού, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ὑπαγορεύει ἡ Φύσις σὲ κάθε ἔμβιον ὄν καί, ἰδίως στὶς σκύλες. Εἶναι μάλιστα τόσο κορυφαία ἡ στιγμὴ τῆς γέννας αὐτῆς, ποὺ γιὰ νὰ διδαχθοῦν ἰατροὶ ὡς μάθημα, τὴν γέννα, τὴν κοπὴ τοῦ ὀμφαλίου λώρου καὶ τὴν μετέπειτα φροντίδα τῶν νεογνῶν, παρακολουθοῦν τὴν σκυλίσια γέννα, σὲ ὅλα τὰ Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου. Συνέχεια

Γιατί ἔρχονται (ἀκόμη καί) ἀπό τήν Κούβα …«πρόσφυγες»;

Γιατί δέν μένουν στόν ὡραιότατο κομμουνιστικό τους παράδεισο;
Τί εἶναι αὐτό πού τούς ἐξαναγκάζει νά ἀφήσουν τήν Πατρίδα τους, νά μετατραποῦν σέ δούλους (στὰ χέρια τῶν ἀδιστάκτων δουλεμπόρων μὲ βιτρίνα τὶς Μ.Κ.Ο.), γιά νά καταλήξουν ἀπάτριδες καί ἐξηρτημένοι, μέσῳ Τουρκίας φυσικά, σέ μίαν χρεωκοπημένη χώρα σάν τήν δική μας;

Στην Μυτιλήνη φθάνουν μετανάστες μέχρι και από Κούβα και Βενεζουέλα!

Συνέχεια