Ἰσραήλ ἤ ΝΑΤΟ ἀνέτρεψαν τόν Παπαδόπουλο;

Ἀρκετὲς φορὲς ἔχουμε καταθέση διάφορα στοιχεία, ἀναφορικῶς μὲ τὸ «Πολυτεχνεῖο» καὶ τὶς τότε συνθῆκες ποὺ διεμορφώθησαν, ἀπὸ διάφορες δυνάμεις, ἐγχώριες κι ἀλλοδαπές, πρὸ κειμένου νὰ ἀνατραποῦν οἱ «Ἀπριλιανοί. Σκοτεινὲς συνθῆκες γιὰ τὶς ὁποῖες ὄχι μόνον δὲν μάθαμε κάτι, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σήμερα, τόσες δεκαετίες μετά, ὅλα παραμένουν ἀσαφῆ, διφορούμενα καί, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἀνεπιβεβαίωτα. Τὰ μόνα ποὺ γνωρίζουμε εἶναι κάτι ἀρθρίδια τοῦ Διακογιάννη, ποὺ ἐνέπλεκαν τὴν δαμανάκη μὲ τὴν MOSSAD, τὸν στρατηγὸ Μωσσὲ Νταγιᾶν τοῦ Ἰσραὴλ κι ἔως ἐκεῖ… Συνέχεια

Δαμανάκη, Πολυτεχνεῖο καὶ …MOSSAD!

Μαριὰμ Δαμανάκη, Πολυτεχνεῖο 1973 καὶ ἰσραηλινὴ «MOSSAD»…

Ὁ ῥόλος τῆς ἰδίας τῆς Δαμανάκη καὶ τῆς «Ἀριστερᾶς» στὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου τὸ 1973, γιὰ τὸ πῶς ἐκαπηλεύθησαν τὸν ἡρωισμὸ τῶν ἁγνῶν νεολαίων, ποὺ εἶχαν προτάξη τὰ στήθη τους στὰ ἅρματα μάχης, ἀλλὰ καὶ δείγματα τοῦ ῥόλου τοῦ Συνόλου τοῦ Ἐβραιοκρατουμένου Πολιτικοῦ Συστήματος τῆς, ἐν τέλει, Ἀποικίας μὲ τὸ ψευδώνυμο «Ἑλλάς», εἶναι ὁ πραγματικὸς ῥόλος τῆς ἰδίας καὶ τῆς «ἀριστερᾶς». Συνέχεια

Οἱ ΕΛ.ΔΥ.Κ.ἀριοι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἐνικήθησαν!

Στὸν ἀντίποδα τοῦ προδότη στρατηγοῦ 4 ἀστέρων Γρ. Μπονάνου, ποὺ ἀνήρτησα πρίν, ἕνας ἁπλὸς φαντάρος, τυφεκιοφόρος, καψιμιτζῆς τῆς σειρᾶς τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. ποὺ ἐπαναπατριζόταν…
Αὐτοὶ οἱ ἄνδρες γύρισαν πίσω στὸ στρατόπεδό τους, ἐνῲ ἔπλεαν πρὸς τὸ σπίτι τους, γιὰ τὸ ἀπολυτήριο, γιὰ τὴν ζεστὴ ἀγκαλιὰ τῆς οἰκογενείας τους…
Τὸ χρέος τους ἦταν ἐκεῖ, δίπλα στοὺς συναδέλφους τους, τοὺς παραμένοντες καὶ βέβαια στοὺς νέους ποὺ τοὺς σκάντζαραν… Συνέχεια

Ὁ ἄθλιος Μπονᾶνος.

Ὁ Α/ΕΔ τὴν ἐπίμαχη περίοδο τῶν γεγονότων στὴν Κύπρο στρατηγὸς Γρ. Μπονᾶνος, ἐνᾦ ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν αἴθουσα ποὺ συνεδρίαζε ἡ ἐπιτροπὴ τῆς βουλῆς γιὰ τὸν φάκελλο τῆς Κύπρου, τὸ 1986.

Εἶπε τὰ γνωστά του…
Δὲν μίλησε ΚΑΘΟΛΟΥ γιὰ τὶς συμφωνίες μὲ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τοὺς Ἀμερικανούς…
Δὲν εἶτε τίποτα γιὰ τὸ ὅ,τι ἔκανε ὅ,τι ἦταν δυνατὸν νὰ μὴν ἀποτύχουν οἱ ΑΧΡΗΣΤΟΙ Τοῦρκοι στὸ ἐγχείρημά τους… Συνέχεια

Ὁ στρατηγὸς Γεώργιος Ντενίσης.

Ἕνας ἔντιμος καὶ ἱκανότατος ἀξιωματικός.

Ὑπῆρξε Ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΕΦ μέχρι δύο ἡμέρες πρὸ τοῦ πραξικοπήματος.

Τὸ Α/ΕΔ καὶ δῆ ὁ συμμαθητής του στὴν ΣΣΕ Στρατηγὸς Μπονᾶνος, θεωροῦσε ὅτι ὁ Ντενίσης θὰ ἦταν ἐμπόδιο στὸ ἐγχείρημα τοῦ πραξικοπήματος κατὰ τοῦ Μακαρίου καὶ ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γιὰ νὰ μὴ εἶναι ὁ Ντενίσης στὴν Κύπρο τὴν 15η Ἰουλίου τοῦ 1974.
Τοῦ ἐζητήθη λοιπὸν νὰ ἔλθῃ στὴν Ἀθήνα, δῆθεν γιὰ ὑπηρεσιακὰ θέματα, δύο-τρεῖς ἡμέρες πρὸ τοῦ πραξικοπήματος. Ταὐτοχρόνως οἱ Ἐπιτελεῖς, μὲ τὸν Ἰωαννίδη, προσπαθοῦσαν νὰ συμφωνήσουν γιὰ τὸν ἀντικαταστάτη του.
Συνέχεια

Τὸ Π.Ν. στὸ κατὰ Μακαρίου πραξικόπημα.

Ἡ πρόσφατος ἱστορία τῆς τραγωδίας  τῆς Κύπρου ἔχει πολλὰ σκοτεινὰ σημεῖα. Σημεῖα ποὺ δὲν θὰ μᾶς «ἐπιτραπῇ» νὰ τὰ μάθουμε, διότι ὑπάρχουν πολύπλευρα καὶ ἀπείρως ἀλληλοδιαπλεκόμενα συμφέροντα καὶ προσκυμήματα.  
Μία «καλὴ» ματιὰ εἶναι ἡ παρακάτω.

Ὅμως παραμένουμε στὸ ἐξῇς πρόβλημα: συγκεντρώνουμε κομμάτι κομμάτι τὶς πληροφορίες. Πολὺ φοβοῦμαι πὼς κάποιαν στιγμὴ θὰ ξεχάσουμε τὸν ἀρχικό μας στόχο. Συνέχεια