Τὸ Π.Ν. στὸ κατὰ Μακαρίου πραξικόπημα.

Ἡ πρόσφατος ἱστορία τῆς τραγωδίας  τῆς Κύπρου ἔχει πολλὰ σκοτεινὰ σημεῖα. Σημεῖα ποὺ δὲν θὰ μᾶς «ἐπιτραπῇ» νὰ τὰ μάθουμε, διότι ὑπάρχουν πολύπλευρα καὶ ἀπείρως ἀλληλοδιαπλεκόμενα συμφέροντα καὶ προσκυμήματα.  
Μία «καλὴ» ματιὰ εἶναι ἡ παρακάτω.

Ὅμως παραμένουμε στὸ ἐξῇς πρόβλημα: συγκεντρώνουμε κομμάτι κομμάτι τὶς πληροφορίες. Πολὺ φοβοῦμαι πὼς κάποιαν στιγμὴ θὰ ξεχάσουμε τὸν ἀρχικό μας στόχο. Συνέχεια

Τά κοιτάσματα πετρελαίου στὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ ἑλληνοτουρκικὴ κρίσις τοῦ Μαΐου 1974.

Τὸ παρακάτω κείμενο ἔχει δημοσιευθεῖ ἀπὸ τὸ φιλικὸ ἱστολόγιον Θέματα Ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ὁ Φιλίστωρ μοῦ τὸ ἔστειλε καὶ τὸ ἀναδημοσιεύω.

Τὸν εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη.

Διαθέτει σοβαρότατες πληροφορίες ποὺ ὀφείλουμε νὰ γνωρίζουμε. Συνέχεια