Τὸ Π.Ν. στὸ κατὰ Μακαρίου πραξικόπημα.

Ἡ πρόσφατος ἱστορία τῆς τραγωδίας  τῆς Κύπρου ἔχει πολλὰ σκοτεινὰ σημεῖα. Σημεῖα ποὺ δὲν θὰ μᾶς «ἐπιτραπῇ» νὰ τὰ μάθουμε, διότι ὑπάρχουν πολύπλευρα καὶ ἀπείρως ἀλληλοδιαπλεκόμενα συμφέροντα καὶ προσκυμήματα.  
Μία «καλὴ» ματιὰ εἶναι ἡ παρακάτω.

Ὅμως παραμένουμε στὸ ἐξῇς πρόβλημα: συγκεντρώνουμε κομμάτι κομμάτι τὶς πληροφορίες. Πολὺ φοβοῦμαι πὼς κάποιαν στιγμὴ θὰ ξεχάσουμε τὸν ἀρχικό μας στόχο. Συνέχεια

Ἑλένη Φωκᾶ! Μία γυναίκα ἢ …ὃλη ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος;

Ἑλένη Φωκᾶ! Μία γυναίκα ἢ ...ὃλη ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος;1Διάβασα τήν παρακάτω συνέντευξι καί δάκρυσα…

Ὃλοι γνωρίζουμε τήν Ἑλένη Φωκᾶ! Ὃλοι θαυμάσαμε καί ζηλέψαμε τό θάρρος της καί τήν δύναμί της!

Ὃμως, ἒνοιωσα μίαν μεγάλη πίκρα… Δέν εἶναι ἡ Ἑλένη καί ἡ προσωπική της ἱστορία πού μέ πίκρανε τόσο… Εἶναι πού στό πρόσωπό της, στίς ἐμπειρίες της, στίς τραγωδίες της εἶδα τήν Πατρίδα μου! Εἶδα ὃλη τήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος μας! Ὃλες τίς προδοσίες! Ὃλους τούς βιασμούς! Ὃλον τόν θάνατο ἀλλά καί κάθε Ἀνάστασι!!

Αὐτή ἡ γυναίκα, ὃσο κι ἐὰν χτυπήθηκε, στάθηκε ὂρθια! Πολέμησε, μέ τά μικρά της χέρια, μέ τά ἀνύπαρκτα ὃπλα της, μέ τούς φευγάτους συμμάχους της… Καὶ ἐστάθη ὂρθια! Ὂρθια!!

Συνέχεια