Ὕστατον χαῖρε γιὰ ἕναν ἀκόμη Ἥρωα τῆς Κύπρου!

Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία για τὸν ἥρωα Ἀνθστὴ τὸ 1974 Παπαλάμπρου Βασίλειο, τὰ ὀστᾶ τοῦ ὁποίου ἐταὐτοποιήθησαν μὲ τὴν μέθοδο τοῦ DNA.

Συνέχεια

Ἀηδιάζω μὲ αὐτὴν τὴν φράση: «Πότε θά ἀνοίξη ὁ Φάκελλος τῆς Κύπρου;»

Ἔχω ἀρχίση νὰ ἐκνευρίζομαι…
«Πότε θὰ ἀνοίξη ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου» καὶ «Πότε θὰ ἀνοίξη ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου»…!!!
Ἥμαρτον πιά..
Συνέχεια