Διάγγελμα ἑνὸς …«ἐθνάρχου»!!!

Ἐπειδὴ κάποιοι μου ἐπετέθησαν γιὰ ὅσα εἶπα γιὰ τὸ δίδυμο Καραμανλὴ-Ἀβέρωφ, τοὺς προτείνω νὰ διαβάσουν τὸ διάγγελμα τοῦ «Ἐθνάρχου» τῆς Τετάρτης 14 Αὐγούστου τοῦ 1974 πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ Λαό….

(ἐνεφανίσθη στὶς ἐφημερίδες στὶς 16 Αὐγούστου 1974 λόγῳ τῆς ἀργίας τῆς 15ης Αὐγούστου τοῦ 1974)

Ἔτσι γιὰ νὰ τὸ τελειώνουμε τὸ παραμύθι…
Ὅτι ξεκίνησε ἡ Χούντα τοῦ Ἰωαννίδου… τὸ ἀπετελείωσε αὐτὸ τὸ δίδυμο!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply