Διαστρέβλωσις ἱστορίας ἐπὶ 45 χρόνια

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὸν παραλογισμό:

  • Ὁ Γλεντζές, ὑπολοχαγὸς τῆς 31 ΜΚ τὸ 1974, ἦταν «προδότης» ὅταν ἔκανε τὴν ἐπίθεση στὸ Προεδρικὸ στὶς 15/7/74, ἀλλὰ ἦταν καὶ Ἥρως τὸ βράδυ τῆς 20ης πρὸς 21η Ἰουλίου τοῦ 1974, ὅταν «πατοῦσε» τὸ Κοτζάκαγια στὸν Ἅγιο Ἰλαρίωνα καὶ στὶς 17 Αὐγούστου 1974, ὅταν οἱ ἄνδρες τοῦ ὑπεραμύνθησαν ὲ αὐτοθυσία στὸ Πυρόϊ!!!
  • Ὁ Τσομάκης ὑποπλοίαρχος ΝΔ Κερύνειας τὸ 1974, ἦταν «προδότης» ὅταν συνελάμβανε Μακαριακοὺς καὶ τοὺς φυλάκιζε στὸ Κάστρο τῆς Κερύνειας τὴν 15η Ἰουλίου τοῦ 1974, ἀλλὰ ἦταν καὶ Ἥρως τὸ χάραμα τῆς 20ης Ἰουλίου τοῦ 1974, ὅταν ὁρμοῦσε μὲ τὴν τορπιλάκατό του Τ3 κατὰ τοῦ τουρκικοῦ ἀποβατικοῦ στόλου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτωθῇ!!!

Καὶ πόσα ἀκόμη παραδείγματα…

Πολλά… Πολλὰ καὶ ἐμφανῆ τῆς διαστρεβλώσεως ποὺ ὑπέστη ἡ Ἱστορία ἐπὶ 45 χρόνια μεταπολιτεύσεως…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 456 times, 2 visits today)
Leave a Reply