Διαστρέβλωσις ἱστορίας ἐπὶ 45 χρόνια

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὸν παραλογισμό:

  • Ὁ Γλεντζές, ὑπολοχαγὸς τῆς 31 ΜΚ τὸ 1974, ἦταν «προδότης» ὅταν ἔκανε τὴν ἐπίθεση στὸ Προεδρικὸ στὶς 15/7/74, ἀλλὰ ἦταν καὶ Ἥρως τὸ βράδυ τῆς 20ης πρὸς 21η Ἰουλίου τοῦ 1974, ὅταν «πατοῦσε» τὸ Κοτζάκαγια στὸν Ἅγιο Ἰλαρίωνα καὶ στὶς 17 Αὐγούστου 1974, ὅταν οἱ ἄνδρες τοῦ ὑπεραμύνθησαν ὲ αὐτοθυσία στὸ Πυρόϊ!!!
  • Ὁ Τσομάκης ὑποπλοίαρχος ΝΔ Κερύνειας τὸ 1974, ἦταν «προδότης» ὅταν συνελάμβανε Μακαριακοὺς καὶ τοὺς φυλάκιζε στὸ Κάστρο τῆς Κερύνειας τὴν 15η Ἰουλίου τοῦ 1974, ἀλλὰ ἦταν καὶ Ἥρως τὸ χάραμα τῆς 20ης Ἰουλίου τοῦ 1974, ὅταν ὁρμοῦσε μὲ τὴν τορπιλάκατό του Τ3 κατὰ τοῦ τουρκικοῦ ἀποβατικοῦ στόλου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτωθῇ!!!

Καὶ πόσα ἀκόμη παραδείγματα…

Πολλά… Πολλὰ καὶ ἐμφανῆ τῆς διαστρεβλώσεως ποὺ ὑπέστη ἡ Ἱστορία ἐπὶ 45 χρόνια μεταπολιτεύσεως…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *