Ἰδιαιτέρως «προστατευόμενα» πρόσωπα

Δύο σκοτεινὰ πρόσωπα τῆς χούντας τοῦ Ἰωαννίδου, ἀλλὰ καὶ τῆς μεταπολιτεύσεως τοῦ Καραμανλῆ, εἶναι οἱ στρατηγοὶ Φαίδων Γκιζίκης καὶ Ἰωάννης Ντάβος.
Οἱ ἐν λόγῳ στρατηγοὶ οὐδέποτε ἐκλήθησαν νὰ καταθέσουν ὁτιδήποτε γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1974.
Συνέχεια

Ἀποκατάστασις τῆς δημοκρατίας ἀπό …«ἐθνάρχες»;

Σήμερα, θεωρητικῶς, ὁ Ἑλληνισμὸς ἑορτάζει τὴν ἀποκατάστασι τῆς Δημοκρατίας.
Φυσικά, τὸ τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ Δημοκρατία στὴν Ἑλλάδα, ἐπιδέχεται πολλὲς καὶ ποικίλες ἐρμηνείες.

Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὴν ἐπάνοδο Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ σὲ ὅλον τὸν συρφετὸ ποὺ τὸν ἠκολούθησε (Μελίνα, Μαγκάκη, Τσοχατζόπουλο κλπ).
Συνέχεια

Τὸ Π.Ν. στὸ κατὰ Μακαρίου πραξικόπημα.

Ἡ πρόσφατος ἱστορία τῆς τραγωδίας  τῆς Κύπρου ἔχει πολλὰ σκοτεινὰ σημεῖα. Σημεῖα ποὺ δὲν θὰ μᾶς «ἐπιτραπῇ» νὰ τὰ μάθουμε, διότι ὑπάρχουν πολύπλευρα καὶ ἀπείρως ἀλληλοδιαπλεκόμενα συμφέροντα καὶ προσκυμήματα.  
Μία «καλὴ» ματιὰ εἶναι ἡ παρακάτω.

Ὅμως παραμένουμε στὸ ἐξῇς πρόβλημα: συγκεντρώνουμε κομμάτι κομμάτι τὶς πληροφορίες. Πολὺ φοβοῦμαι πὼς κάποιαν στιγμὴ θὰ ξεχάσουμε τὸν ἀρχικό μας στόχο. Συνέχεια