Ἰδιαιτέρως «προστατευόμενα» πρόσωπα

Δύο σκοτεινὰ πρόσωπα τῆς χούντας τοῦ Ἰωαννίδου, ἀλλὰ καὶ τῆς μεταπολιτεύσεως τοῦ Καραμανλῆ, εἶναι οἱ στρατηγοὶ Φαίδων Γκιζίκης καὶ Ἰωάννης Ντάβος.
Οἱ ἐν λόγῳ στρατηγοὶ οὐδέποτε ἐκλήθησαν νὰ καταθέσουν ὁτιδήποτε γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1974.

Ἀντιθέτως ὁ μὲν Ντᾶβος προήχθη σὲ Α/ΓΕΣ ἀρχικῶς καὶ Α/ΓΕΕΘΑ ἀκολούθως, διῳρίσθη δέ, μετὰ τὴν ἀποστρατεία τοῦ ΥΦΥΠΕΘΑ, στὴν 2α κυβέρνηση Καραμανλῆ, ὁ δὲ Γκιζίκης συνταξιοδοτήθη ὡς τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἔζησε τὸ ὑπόλοιπο τοῦ βίου του μὲ τὶς παροχὲς ποὺ ἔχει ἀπὸ τὸ κράτος ὁ τέως Πρόεδρος Δημοκρατίας.!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 282 times, 1 visits today)
One thought on “Ἰδιαιτέρως «προστατευόμενα» πρόσωπα

  1. Ὁ Ντάβος ἤτανε ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς (Δαβὶδ>Ντάβος). Ὅλη ἡ Πελοπόννησος εἶναι μολυσμένη ἀπὸ δαύτους. Γιὰ τὸν Γκιζίκη δὲν ξέρω…, ἀλλὰ εἶναι βέβαιο ὅτι χωρὶς αὐτὸν ἡ μεταπολίτευση δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εὐοδωθῆ.

Leave a Reply