Ζορίζονταν κάποιοι ἔως νὰ φύγῃ ὁ ΣΥΡΙΖΑ…

Ἕνα μειδίαμα ἐσχηματίσθη στὰ χείλη μου, μετὰ τὴν μετονομασθεῖσα διαστημικὴ ὑπηρεσία, τώρα καὶ τὸ γραφεῖο τοῦ Π/Θ στὴν Θεσσαλονίκη…
Γνωστὰ εἶναι αὐτὰ βέβαια καὶ κατανοητά, ἔτσι δουλεύει ὁ κοινοβουλευτισμὸς στὴν Ἑλλάδα….. μὲ ἀμειβομένους πραιτωριανούς.

Ἐχθὲς ζαῖοι, σήμερα οἱ ποταμίσιοι μεταλαχθέντες πασόοκοι καὶ οἱ νεοδημοκράτες ὡς πιστοὶ ἀχθοφόροι. νὰ φέρνουν τὰ ψηφαλάκια γιὰ νὰ διορίζεται ὁ ὑπαρκτὸς ποταμισμὸς στὸ ὑπουργεῖο πολιτισμοῦ ὡς γενικοὶ γραμματεῖς.
Καὶ εἰς ἀνώτερα…

***~***~***~***~***~***

Κάποιοι ὅμως οὐδόλως τὴν παλεύετε.
Γιὰ 4,5 χρόνια εἴχαμε τὸ παραμυθάκι «πρῶτα νὰ φύγῃ ὁ σύριζας καὶ μετὰ βλέπουμε».
Μία χαρὰ πῆγε τὸ κόλπο καὶ μπράβο σας.

Τώρα, ἐὰν τολμήσῃ κάποιος νὰ κάνῃ κριτικὴ γιὰ τὸ γραφεῖο τοῦ Π/Θ στὴν Θεσσαλονίκη, τὴν ὑπηρεσία διαστήματος καὶ τὴν ἐπιλογὴ Γιάννας τὸ νέο κλισὲ κόλπο εἶναι…:
«Καλά… Θέλεις νά ξανά ἔλθῃ ὁ σύριζας;;;»

Ῥέ, δὲν πάτε νὰ γ@μηθεῖτε λέω ἐγώ…

«Ἕνας»

 

(Visited 160 times, 1 visits today)
Leave a Reply