Ὑπάρχει προσπάθεια «χειραγωγήσεως» τῶν μετοχῶν τῆς ΔΕΗ;

Παρακολουθοῦμε τὶς τελευταῖες ἡμέρες τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ περιβάλλοντος κυρίου Χατζηδάκη περὶ τῆς καταῤῥεύσεως τῆς ΔΕΗ καὶ ἀναρωτώμεθα ἐν τέλει ἐὰν σὲ αὐτὴν τὴν χώρα λειτουργοῦν οἱ θεσμοὶ καὶ οἱ Εὐρωπαϊκοὶ κανόνες λειτουργίας τῆς κεφαλαιαγορᾶς;;;

Νὰ ἐνημερώσουμε τὸν κύριο ὑπουργὸ πὼς ἡ ἐν λόγῼ ἑταιρεία εἶναι εἰσηγμένη στὸ χρηματιστήριο καὶ ἡ ὁποία δήλωσις ἁρμοδίου κρατικοῦ ὀργάνου περὶ τῆς πορείας τῆς ἑταιρείας ἐντάσσεται μέσα στὸ πλαίσιο ἐλέγχου περὶ χειραγωγήσεως μετοχῆς.
Ἐὰν ὑπῆρχε σοβαρὴ ἐπιτροπὴ κεφαλαιαγορᾶς θὰ ξεκινοῦσε διαδικασίες προανακρίσεως καὶ καταγγελίας στὸν ἁρμόδιο εἰσαγγελέα καὶ θὰ εἶχε ἀνασταλῆ ἡ διαπραγμάτευσις τῆς ἐν λόγῳ μετοχῆς μέχρι νὰ ξεκαθαρίσῃ ἡ πορεία τῆς ἑταιρείας καὶ νὰ ζητηθοῦν ἐξηγήσεις ἀπὸ τὸ ΔΣ τῆς ΔΕΗ.

Στὴν μπανανία ὅμως τῶν βαλκανίων κάποιοι shortαρουν τὴν μετοχή, βγαίνει ὁ ὑπουργὸς μιλᾶ γιὰ καταστροφὴ καὶ κάποιοι βγάζουν χρῆμα..
Γιὰ τὴν ἐπιτροπὴ κεφαλαιαγορᾶς εἶναι ἡμέρα …Σάββατο

Λελιᾶτσος Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply