Ἰδιαιτέρας ἀξίας φωτογραφία

Μία, ἰδιαιτέρως συγκινητικὴ φωτογραφία.

Τὸ ἑλληνικὸ πλήρωμα τοῦ κουρσεμένου Μ-47 τῶν Τούρκων ἀπὸ τὸ Κυπαρισσόβουνο, ποὺ ἐκτύπησε καὶ κατέστρεψε τοὐλάχιστον πέντε (5) τουρκικὰ Μ-47, βλέπουμε ἐπάνω στὸ ἴδιο ἅρμα, μετὰ ἀπὸ 42 χρόνια, πρὶν αὐτὸ μεταφερθεῖ στὸ Μουσεῖο Λευκωσίας (στὴν φωτογραφία λείπει ἕνας ἀπὸ τὸ πλήρωμα τοῦ 1974) ἀλλὰ τὸ πλαισιώνει ὁ τότε οὐλαμαγός τους Ἴλαρχος Χαραλάμπους.

Τὸ πλήρωμα ἀποτελοῦσαν οἱ ἐξῆς: Δρόσος, Κριθάρης, Τούντας, Ἀποστόλου, Κουδουνᾶς.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 466 times, 1 visits today)
Leave a Reply