Δυστυχῶς τὸ κακὸ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ …1821!!!

Δυστυχῶς τὸ 1821 δὲν εἴχαμε τὴν κατάλληλο ἡγεσία. Εἴχαμε τὸν Μαυροκορδάτο καὶ τὸν Κωλέττη. Συνέχεια

Ὑπάρχουν ἐθνικῆς συνειδήσεως Ἔνοπλες Δυνάμεις;

Καὶ νὰ ὑπάρχουν οὐδὲ μίαν ἀξία ἔχουν, ἐφ΄ ὅσον οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις κάθε χώρας ὑπάρχουν, ὡς μισθοφορικὸ στράτευμα καὶ μόνον, πρὸ κειμένου νὰ προασπίζουν τὰ συμφέροντα τοῦ κράτους, τὰ ὁποία δὲν εἶναι ἀπαραίτητον πάντα νὰ συνταυτίζονται μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ Ἔθνους.
Τὸ «Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος» δὲ τὸ  ἀναφέρει σαφέστατα καὶ κάθε ἄλλη ἄποψις εἶναι γιὰ τὰ …μπάζα!!!

Συνέχεια

Ῥίγος καί ἐθνική ὑπερηφάνεια ἀπό τίς μπάντες τοῦ …καμμένου;

Νὰ βλέπῃς καὶ νὰ ἀκοῦς τὶς μπάντες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων νὰ παιανίζουν τὸ «Μακεδονία Ξακουστή» καὶ νὰ σὲ πιάνῃ ῥίγος…
Συνέχεια

Ὑπάρχει κάτι σάπιο στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Κοκό-ΣΑΝΕΛ ἤ σανό-ΣΑΝΕΛ;;;;
Ἡ ξευτίλα!!!!

Ἡ ἀπόλυτος ξευτίλα: Πρὶν ἀπὸ λίγο, μέλη τοῦ «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ» μπῆκαν μέσα στὸ Πεντάγωνο αἰφνιδιάζοντας τοὺς πάντες καὶ τὰ ἔκαναν ῥημαδιό! Καὶ τοὺς ἄφησαν κι ἔφυγαν σὰν κύριοι! Ἂν αὐτὴ εἶναι ἡ καλλίτερα φυλασσομένη στρατιωτικὴ περιοχή, φαντασθεῖτε τὶ γίνεται στὴν χειροτέρα!!! Συνέχεια

Ἀποκατάστασις τῆς δημοκρατίας ἀπό …«ἐθνάρχες»;

Σήμερα, θεωρητικῶς, ὁ Ἑλληνισμὸς ἑορτάζει τὴν ἀποκατάστασι τῆς Δημοκρατίας.
Φυσικά, τὸ τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ Δημοκρατία στὴν Ἑλλάδα, ἐπιδέχεται πολλὲς καὶ ποικίλες ἐρμηνείες.

Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὴν ἐπάνοδο Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ σὲ ὅλον τὸν συρφετὸ ποὺ τὸν ἠκολούθησε (Μελίνα, Μαγκάκη, Τσοχατζόπουλο κλπ).
Συνέχεια

Γιὰ ἕνα σταθερὸ μεροκάματο βρέξει-χιονίσει…

Ξεχάστε τὸν ψεκασμένο.
Κουττᾶξετε στὴν φωτογραφία τὴν κυρία καὶ τὸν κύριο μὲ τὰ ἄσπρα ῥοῦχα, ἀπὸ πίσω του.

Συνέχεια