Ὁ ἄθλιος Μπονᾶνος.

Ὁ ἄθλιος Μπονᾶνος.Ὁ Α/ΕΔ τὴν ἐπίμαχη περίοδο τῶν γεγονότων στὴν Κύπρο στρατηγὸς Γρ. Μπονᾶνος, ἐνᾦ ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν αἴθουσα ποὺ συνεδρίαζε ἡ ἐπιτροπὴ τῆς βουλῆς γιὰ τὸν φάκελλο τῆς Κύπρου, τὸ 1986.

Εἶπε τὰ γνωστά του…
Δὲν μίλησε ΚΑΘΟΛΟΥ γιὰ τὶς συμφωνίες μὲ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τοὺς Ἀμερικανούς…
Δὲν εἶτε τίποτα γιὰ τὸ ὅ,τι ἔκανε ὅ,τι ἦταν δυνατὸν νὰ μὴν ἀποτύχουν οἱ ΑΧΡΗΣΤΟΙ Τοῦρκοι στὸ ἐγχείρημά τους…

Ἄλλωστε καὶ μὲ τὸ βιβλίο του, «Ἡ ἀλήθεια», προσπάθησε νὰ θολώσῃ τὰ νερά…
Ἀλλὰ ἡ φράση «οἱ Τοῦρκοι κτυποῦν τὴν Κύπρο. Ἐμεῖς εἴμαστε Ἑλλάς», ἔμεινε στὴν ἱστορία…

Ναί, ναί… Ζεῖ ἀκόμη…
Τελευταῖος τοῦ ΚΑΡΕ τῶν προδοτῶν ἐπιτελῶν ἀναξίων νὰ φέρουν τὴν στολὴ τοῦ Ἕλληνος ἀξιωματικοῦ!!!

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

(Visited 194 times, 1 visits today)
Leave a Reply