Ἰσραήλ ἤ ΝΑΤΟ ἀνέτρεψαν τόν Παπαδόπουλο;

Ἀρκετὲς φορὲς ἔχουμε καταθέση διάφορα στοιχεία, ἀναφορικῶς μὲ τὸ «Πολυτεχνεῖο» καὶ τὶς τότε συνθῆκες ποὺ διεμορφώθησαν, ἀπὸ διάφορες δυνάμεις, ἐγχώριες κι ἀλλοδαπές, πρὸ κειμένου νὰ ἀνατραποῦν οἱ «Ἀπριλιανοί. Σκοτεινὲς συνθῆκες γιὰ τὶς ὁποῖες ὄχι μόνον δὲν μάθαμε κάτι, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σήμερα, τόσες δεκαετίες μετά, ὅλα παραμένουν ἀσαφῆ, διφορούμενα καί, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἀνεπιβεβαίωτα. Τὰ μόνα ποὺ γνωρίζουμε εἶναι κάτι ἀρθρίδια τοῦ Διακογιάννη, ποὺ ἐνέπλεκαν τὴν δαμανάκη μὲ τὴν MOSSAD, τὸν στρατηγὸ Μωσσὲ Νταγιᾶν τοῦ Ἰσραὴλ κι ἔως ἐκεῖ… Συνέχεια

Δαμανάκη, Πολυτεχνεῖο καὶ …MOSSAD!

Μαριὰμ Δαμανάκη, Πολυτεχνεῖο 1973 καὶ ἰσραηλινὴ «MOSSAD»…

Ὁ ῥόλος τῆς ἰδίας τῆς Δαμανάκη καὶ τῆς «Ἀριστερᾶς» στὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου τὸ 1973, γιὰ τὸ πῶς ἐκαπηλεύθησαν τὸν ἡρωισμὸ τῶν ἁγνῶν νεολαίων, ποὺ εἶχαν προτάξη τὰ στήθη τους στὰ ἅρματα μάχης, ἀλλὰ καὶ δείγματα τοῦ ῥόλου τοῦ Συνόλου τοῦ Ἐβραιοκρατουμένου Πολιτικοῦ Συστήματος τῆς, ἐν τέλει, Ἀποικίας μὲ τὸ ψευδώνυμο «Ἑλλάς», εἶναι ὁ πραγματικὸς ῥόλος τῆς ἰδίας καὶ τῆς «ἀριστερᾶς». Συνέχεια

Ῥίχνει ὁ Κίσινγκερ τὸν δικτάτορα Παπαδόπουλο…

 

Ῥίχνει ὁ Κίσσινγκερ τὸν Δικτάτορα Παπαδόπουλο … καὶ ἔπεισαν τοὺς πολῖτες ὅτι οἱ ἴδιοι κατάφεραν τὴν ἀνατροπὴ τῆς Χούντας.
Σκοτώνουν οἱ Ἀμερικάνοι τὸν διπλὸ πράκτορα τῆς CIA Γουὲλς καὶ πείθουν τοὺς πολίτες ὅτι τὸ ἔκανε ἡ 17 Νοέμβρη καὶ ἡ ὁποία δεν τὸ ἀρνήθηκε ποτὲ γιατὶ ἁπλᾶ ΔΕΝ ὑπῆρχε τρομοκρατικὴ ὀργάνωση ἀλλὰ ἄκομα μία false flag operation μυστικῶν ὑπηρεσιὼν τῶν ἐπικυρίαρχων … Συνήγορος τῶν «τρομοκρατών» καὶ τῶν φιλοσκοπιανὼν πρακτόρων τοῦ Soros … εἶναι ἡ ἴδια πατσαβούρα.

Ἕνα κόμματι τοῦ πᾶζλ ποὺ σκόπιμα ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὰ χιλιάδες φλύαρα ἄρθρα για τὸ Πολυτεχνεῖο ἀφορᾷ στὸν σύνδεσμο τοῦ Συνέχεια