Πρωτοκαθεδρία στήν ῥωσσική ἐκκλησία;

Τὸ παρακάτω κείμενον ἐξεκίνησε νὰ γράφεται στὶς 29 Μαΐου 2016 καὶ ἦταν ἕτοιμον πρὸς δημοσιέυσιν στὶς 3 Ἰουνίου 2016, μὲ πάρα πολλὰ στοιχεία, ποὺ θὰ ἀνεδείκνυαν, μέσῳ πολλῶν ἐρευνῶν τῆς σελίδος μας – κι ὄχι μόνον, μὲ ὅλα τὰ γνωστὰ (ἐπισήμως πάντα) παρασκήνια, πὼς κάτι σημαντικὸ ἔτρεξε στὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἐν τούτοις, γιὰ λόγους τῆς τότε ἐπικαιρότητος, ἔμεινε στὰ πρόχειρα τῆς σελίδος.
Σήμερα σᾶς τὸ παρουσιάζω, ὄχι τόσο γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὰ ὅσα τότε γεγονότα πρό- λείαιναν τὰ σημερινά, ὅσο διότι πιστεύω πὼς ἀκόμη δὲν ἔχουμε δῆ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχουν συμφωνηθῆ (καὶ) στὸ Ὅρος ἐκείνην τὴν περίοδο.
Ποιές ἦσαν αὐτές οἱ συμφωνίες;
Λίγη προσεκτικὴ παρατήρησις θὰ μᾶς τὶς ἀναδείξῃ.
Γιὰ τὴν ὥρα σᾶς ἀφήνω μὲ τὶς τότε σκέψεις καὶ σημειώσεις.

«Κερασάκι» στὰ παρακάτω τὸ κάτωθι:

Ὁ Τσίπρας θά εἶναι αὐριανός πρωθυπουργός ἐπειδή τό …«θέλει ὁ λαός»;;;

Φιλονόη
Μάιος 2023

Ἀκούγοντας τὴν περιγραφὴ τοῦ Θανάση Αὐγερινοῦ γιὰ τὴν ἄφιξιν Ποῦτιν, ποὺ ἦταν ἄφιξις ἡγέτου κι ὄχι σημαντικοῦ ἐπισκέπτου, στὸ Ἅγιον Ὅρος…
…προβληματίζομαι σοβαρότατα γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι τὰ ἀληθῆ κίνητρα καὶ οἱ σκοποὶ τοῦ ποῦτιν… Κι ὄχι μόνον…

Παραλλήλως μὲ τὴν (πολὺ ἐπιδεικτική) ἀπουσία τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου…
…ἐν ᾦ ὁ πάκης ὑπεβιβάσθη σὲ …μασκώτ…


…ἐνεθυμήθην κάποια ἄλλα περιστατικὰ τῶν τελευταίων ἑβδομάδων, πού, ἂν καί, φαινομενικῶς ἄσχετα, μὰ στὴν πραγματικότητα ἀπολύτως σχετικά, παρατηρῶ πὼς …«δένουν» μεταξύ τους πολλὲς ἐπὶ μέρους λεπτομέρειες καὶ πληροφορίες, γιὰ νὰ ἀποκαλύψουν, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, ἀκόμη μίαν πτυχὴ ἑνὸς ἀοράτου καί, ὁσονούπῳ, (ἐν ἐξελίξει) ὁρατοῦ πολέμου.

Συζητᾶμε πάντα γιὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος, τοῦ ὁποίου διοικητὴς ἦταν ὁ, κατὰ τὰ ἄλλα, συμπαθὴς ψυχάρης τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΔΟΛου, ποὺ ἐτοποθετήθη ἐκεῖ ἀπὸ τὸν γερμανοτραφῆ κώστα σημίτη, υἱὸ τοῦ γεωργίου σημίτου τῆς κατοχικῆς συμμορίας τῶν τοκογλύφων…

Ἕνας ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ τοῦ Βελουχιώτη…

Οἱ καπάτσοι…!!!

…ἀνεψιὸς τοῦ Κώστα Λουλὲ καὶ μέλος τοῦ Ἑλληνοσοβιετικοῦ Συνδέσμου, ἀλλὰ κι ἄνθρωπος ποὺ συνῳμιλοῦσε μὲ καραμανλῆ καὶ  παπανδρέου…

(Οἱ ἀπεικονίσεις ἐνημερώθησαν προσφάτως γιὰ νὰ εἶναι ἐπικαιροποιημένες.)

Δῆλα δή… ἕνα πρόσωπον κοινῶς ἀποδεκτὸ καὶ ἀπὸ τὴν Ῥωσσία καὶ ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἀπὸ τὴν CIA.
Γίνονται αὐτά; Ἔμ, νὰ ποὺ γίνονται…

Καί τί παρατηροῦμε λοιπόν στόν τρόπο ἐπιλογῆς τῶν διοικητῶν τοῦ Ὅρους; Ἔ;
Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴ σᾶς κουράζω… Παρατηροῦμε πὼς ἀναλόγως τοῦ ποιὸς εἶναι ἐπισήμως ὁ διοικητὴς τῆς χώρας καί, πάντα ἀναλόγως τῶν διασυνδέσεώς του -ἢ μὴ-  μὲ τὴν Ῥωσσία, ὁ διοικητὴς εἶναι ἢ φιλοδυτικὸς ἢ φιλοῥῶσσος.
Ἤ, ἄλλως, ἢ πολὺ ἐλεγχόμενος ἐκ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς CIA ἢ …ὀλίγον. Τόσο ξεκάθαρα….

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Καί ποιός θά παίξη τελικῶς οὐσιαστικό ῥόλο (ἐπισήμως πάντα) στήν περιοχή μας; Ὁ Ῥῶσσος; Ὁ ΝΑΤΟϊκός μέ τόν ἀγγλοσάξονα καί τόν ἀμερικανό; Ὁ τοῦρκος; Ὁ κινέζος; Οἱ ἀσιάτες καί οἱ ἀφρικανοί καί οἱ «νεο-ἐπενδυτές» γενικότερα; Ἤ μήπως οἱ πετρελαιάδες μέ τούς φουρφούρηδες;
Καί εἶναι πράγματι αὐτοί ἤ ἀπό πίσω συμβαίνουν ἄλλα πού δέν ἐπιτρέπεται νά ὀνομάσουμε καί νά διακρίνουμε;

Ποιός καί εἰς ποίαν ἔκτασιν θά ἐπιδράση στά γεγονότα τῆς περιοχῆς μας; Τί ῥόλος ἐπιφυλάσσεται γιά κάθε μαριονέτα τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου; Πόσες πολεμικές ἑστίες θά ἀνάψουν; Καί, τελικῶς,  σὲ πόσην καί ποίαν ἔκτασιν θά ἀναπτυχθοῦν οἱ διάφορες μικρές ἤ μεγάλες ἐκρήξεις πού ἔπονται; Ποιοί θά εὑρεθοῦν μέ τούς νικητές καί ποῖοι μέ τούς νικημένους; Εἶναι κάτι πού γίνεται ἀπό τώρα νά τό γνωρίζουμε ἤ ὄχι;

Ποῖος ὁ (ἀληθής) ῥόλος τοῦ κάθε πρακτορίσκου στά κράτη τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου;
Καί, τελικῶς, ὁ ἐν ἐξελίξει πόλεμος θά εἶναι ἕνα ἀκόμη ἐπεισόδιον τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ παγκοσμίου πολέμου πού, ἀπό ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἀλλάζει βιτρίνες, πεδία, ὀνόματα στρατῶν, ἀλλά ἐξακολουθεῖ μέ ἀμείωτον λύσσα, ἔως ἐξοντώσεως τῶν ἀντιμαχομένων…
…ἤ ὄχι;

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὰ «ἐκκλησιαστικά», ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ τὴν ἱστορία, μᾶλλον σὲ πρόθυμο ἐπόπτη …«δούλων θεοῦ» ἀναφερόμεθα, ἂς θυμηθοῦμε τὰ περὶ διαδοχῆς ἱερωνύμου:

«…Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἰσραὴλ ὁ νέος διάδοχος τοῦ Ἱερωνύμου…

 Ὁ μέγας διδάσκαλος τῆς μεταπατερικῆς Θεολογίας (ἄλλος ἔνας ἐκ τῶν πολλῶν) Ἰγνάτιος ὁ Δημητριάδος ἔχει γίνει πρώτη φίρμα σὲ ὅλα τὰ γκαλὰ τῶν Ἑβραίων, ὄχι μόνον τὰ ἐγχώρια ἀλλὰ καὶ τὰ διεθνῆ….»

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἰσραήλ…

Ἀλλά… Οὔτως ἢ ἄλλως καί, διεθνῶς, τὰ πάντα …«τρέχουν» κατὰ πῶς …«ὁρίζουν οἱ ἐπικρατοῦσες συνθῆκες». Κι ἔτσι, πάντα «κατὰ συνθήκην», οἱ ἀλληλο-ἐπιδράσεις, οἱ «κανόνες διαπλοκῆς» μά, κυρίως, οἱ ἐκβιασμοὶ σέρνουν τοὺς λαοὺς ἐκεῖ ποὺ ἐξυπηρετεῖται, κατὰ περίπτωσιν, κάποιο μικρὸ ἢ μεγάλο συμφέρον…
…καί, τελικῶς, ἐμᾶς τοὺς χαχόλους (ἤ, ἄλλως, τὶς μάζες) μᾶς ὑποχρεώνουν σὲ φανατισμοὺς καὶ σὲ πολεμικὲς συγκρούσεις καὶ σὲ γενοκτονίες, τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ κάποιοι παίζουν …σκάκι στὶς πλάτες μας.

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἑστιάζοντας στὰ ἐπὶ μέρους, δίχως νὰ ἐμβαθύνουμε, ἂς ἐξετάσουμε τὸ τί ἀκριβῶς συνέβη ἔως τώρα, κυρίως τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες.
Εἰδικῶς λοιπὸν γιὰ τὴν χερσόνησο τοῦ Αἵμου, ἔχουμε καὶ λέμε…:

Τὰ ἐξοπλιστικὰ χρειάζονται τοὺς …«καταλλήλους» ἀνθρώπους!!!

Ὁ Σάυλοκ πάει καὶ στὰ …Σκόπια!!!

«Ο Γκρούεφσκι μάλλον θα πληρώσει ακριβά την επιλογή του να συνεργασθεί με τον Πούτιν.
Το σύμπαν άρχισε να συνωμοτεί εναντίον του, προκειμένου να απαξιωθεί πολιτικά και να χάσει την ισχυρή πλειοψηφία που ακόμα διατηρεί….»

Παραδειγματική τιμωρία γιά τόν Γκρούεφσκι;

«…Οι Ολλανδοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επικύρωση με περίπου 62% έναντι 38%, που συμφώνησαν. Η προσέλευση των ψηφοφόρων ήταν περίπου 32%, λίγο επάνω από το 30% , που απαιτείται για να είναι έγκυρα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η ολλανδική κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει την στήριξή της για την συμφωνία, αν και το δημοψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό….»

Οἱ Ὁλλανδοὶ ἀπέῤῥιψαν μὲ «αὐγά» τὴν συμφωνία συνδέσεως Οὐκρανίας μὲ τὴν ΕΕ

«..Δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 19ης Μαρτίου στην Λευκορωσσία ο (επίλεκτος της Δύσεως) Αλεξάντρ Μιλίνκεβιτς, προδίκασε ότι «δεν θα είναι ελεύθερες και δίκαιες» και προειδοποίησε ότι «μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα ο λαός θα ξεχυθεί στους δρόμους».

Η προειδοποίηση είναι καίρια. Οι «έγχρωμες επαναστάσεις» που σαρώνουν τις πρώην κομμουνιστικές χώρες αποτελούν την επιτομή της δράσεως των αμερικανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΔΜΚΟ) και του πώς ενορχηστρώνουν τον «εκδημοκρατισμό» μη φιλικών καθεστώτων.

Η άλλη CIA

Οι ΔΜΚΟ γίνονται το νέο όπλο της αμερικανικής διπλωματίας χάρίν στις θεωρίες του πολιτειολόγου Τζιν Σαρπ περί πολιτικής ανυπακοής της κοινωνίας των πολιτών. Τα πειράματά του διαμόρφωσαν ένα νέο δόγμα μέσω το οποίου, με πρόφαση την προώθηση της δημοκρατίας, τα εχθρικά καθεστώτα τιμωρούνται όχι με πραξικοπήματα αλλά με «δημοκρατικές επαναστάσεις», όπως προπαγανδιστικά βαπτίστηκαν…

…Βολική λύση

* Ο πρώτος πρόεδρος του NED, Αλεν Βάινσταϊν, παρεδέχθη ανοικτά ότι «πολλά από όσα κάνουμε, τα έκανε μυστικά η CIA πριν από 25 χρόνια». Βολική λύση. Ο ΟΗΕ απαγορεύει την βίαιη ανατροπή ενός καθεστώτος. Αλλά η προώθηση των δημοκρατικών αξιών μεταμορφώνεται με μια «αποδεκτή» δικαιολογία για την επίτευξη του ιδίου στόχου.

* Ο Σαρπ, το NED και το διεθνές δίκτυο των ΜΚΟ τους βρέθηκαν παντού όπου διακυβεύονταν αμερικανικά συμφέροντα: στην Κίνα λίγο πριν από τα γεγονότα στην πλατεία Τιεν Αν Μεν, στην Λιθουανία εκπαιδεύοντας τους νέους ηγέτες της ανεξαρτησίας, στην Βενεζουέλα ενορχηστρώνοντας την «λαϊκή αντίσταση» κατά του Τσάβες, στην Σερβία ιδρύοντας την Optor, την οργάνωση που συνέβαλε στην πτώση του Μιλόσεβιτς.

* Ανάλογη δράση, αλλά πιο συστηματική ανέλαβε στην κεντρική Ασία.

* Το «πράσινο φως» για τον «εκδημοκρατισμό» της Γεωργίας δόθηκε όταν η έως τότε σύμμαχος των ΗΠΑ επιχείρησε προσέγγιση με τον Πούτιν….

…* Το ίδιο σενάριο επανελήφθη στην Ουκρανία το 2004. Το ουκρανικό παράρτημα του Ιδρύματος Σόρος δαπάνησε 75 εκατ. δολάρια μέχρι το 2003 για προγράμματα «αναδείξεως της κοινωνίας των πολιτών». Το 2004 δώρισε 7 εκατ. σε προγράμματα εκλογών. Την μιντιακή κάλυψη της επαναστάσεως ανέλαβε έναντι 100 εκατ. δολ. η αμερικανική οργάνωση δημοσίων σχέσεων Development Associates Inc….

…* Στο Κιργιστάν, η «επίθεση εκδημοκρατισμού» άρχισε όταν ο Ακάγεφ διαπραγματεύθηκε το άνοιγμα ρωσσικής αεροπορικής βάσως παύοντας πλέον να εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντά της. Η κοινωνία των πολιτών κινητοποιήθηκε. Τουλάχιστον 170 ΜΚΟ που λειτουργούν στην χώρα προωθήθηκαν από την USAID και το NED και χρηματοδοτούνται 100% από αυτές….

*~*~*~*~*~*~*

…Σύμφωνα με το ΑΕΙ, ο Σαρπ ίδρυσε το Ινστιτούτο το 1983 για να προωθήσει την έρευνα, τις πολιτικές σπουδές και την εκπαίδευση πάνω σε στρατηγικές μη βίαιης διαμάχης απέναντι στην δικτατορία, στον πόλεμο, στην γενοκτονία και την καταπίεση. Τα συγγράμματά του για το συγκεκριμένο θέμα έχουν μεταφρασθεί σε 27 γλώσσες και, με την χρηματική υποστήριξη του Ιδρύματος Σόρος και του ΝΕD, αυτός και οι συνεργάτες του έχουν επισκεφθεί πολλές «υποψήφιες» περιοχές. Ο Σαρπ πιστεύει ότι εάν ο στόχος είναι η πτώση μιας δικτατορίας, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη μιας στρατηγικής ή ενός ρπέρ σχεδίου για να εξασθενήσει το καθεστώς, κάτι που μπορεί να συμβεί από τον προσδιορισμό των πηγών της δυνάμεώς του. Την πρακτική εφαρμογή των σχεδίων έχει αναλάβει ο Χέλβεϊ, ο οποίος είχε την εμπειρία της ανατροπής καθεστώτων σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία. Αρκετές αναφορές δείχνουν πως ο Χέλβεϊ θεωρείται υπεύθυνος για το πραξικόπημα στην Σερβία, ανακατεύθηκε σε μεγάλο βαθμό σε παρόμοιες επιχειρήσεις στην Γεωργία και φαίνεται να εμπλέκεται και στην Ουκρανία….»

Οἱ …«πορτοκαλί» ἐπαναστάσεις τῶν πρακτόρων τῆς CIA καὶ τοῦ Soros!!!

«Βιέννη – Η Αυστρία θα μπορούσε να εκλέξει τον πρώτο ακροδεξιό αρχηγό κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως την Κυριακή, ψηφίζοντας τον υποψήφιο του Κόμματος της Ελευθερίας Norbert Hofer, που αναδείχθηκε από την μεταναστευτική κρίση, που αύξησε τους φόβους για την απασχόληση και την ασφάλεια….»

Ἡ ἀσήμαντη εἴδησις τῆς ἡμέρας;

«…Ὀσο πλησιάζει ἡ κρίσιμη ἡμερομηνία τῆς 23ης Ἰουνίου, ὅπου οἱ Βρεταννοὶ θὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ Brexit, ὁλοένα καὶ συχνότερα θὰ ἀνακινεῖται ἡ Δυσάρεστη Ἀλήθεια: Ὅτι αὐτὴ ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» σχεδιάσθηκε ἀπὸ τοὺς Ναζὶ γιὰ τοὺς Ναζί, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια…….»

Οἱ Ναζὶ δὲν μένουν πιὰ στὴν Γερμανία

«…H γειτονική χώρα, ακριβώς λόγω της πολιτικής αναταραχής δεν μπορεί να λογίζεται στα σοβαρά υπόψιν ως κράτος διελεύσεως του ρωσσικού αγωγού, όπως προέβλεπε το αρχικό πλάνο βάσει του οποίου το έργο θα ακολουθούσε την διαδρομή Τουρκία-Ελλάδα-Σκόπια-Σερβία- Ουγγαρία-Αυστρία.

Ειδικά πάντως στην περίπτωση των Σκοπίων δεν απουσιάζουν και τα σενάρια συνομωσίας σύμφωνα με τα οποία πίσω από την πολιτική αναταραχή βρίσκονται οι ΗΠΑ που δείχνουν έτσι την αντίδρασή τους στην πρόθεση της κυβερνήσεως Γκρούεφσκι να παράσχει στήριξη στο project της Μόσχας….»

Δέν εἶναι πλέον χρήσιμα τά Σκόπια;

Η Βουλγαρία και η Ελλάδα αυτή την στιγμή ολοκληρώνουν την πρώτη φάση της κατασκευής του αγωγού διασυνδέσεως Ελλάδος-Βουλγαρίας (IGB), για τον οποίο οι βουλγαρικές αρχές ελπίζουν ότι θα παρέχει πρόσβαση στον μελλοντικό Νότιο Διάδρομο φυσικού αερίου (south gas corridor) και ότι θα μειώσει την εξάρτηση από τις ρωσσικές πηγές προμηθειών.

Ἕξι προσφορὲς γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν ἑλληνοβουλγαρικὴ σύνδεσιν ἀγωγῶν φυσικοῦ ἀερίου

Γελοῦν καὶ τὰ τσιμέντα!!
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις  δημιουργεῖ δίκτυο κατὰ ὑβριδικῶν ἀπειλῶν καὶ ἀνακοινώνει στενότερη συνεργασία μὲ τὸ ΝΑΤΟ

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις πιὸ κοντὰ στὸ ΝΑΤΟ κατὰ τῆς …Ῥωσσίας!!!

«…Με την απειλή όπλων ακινητοποίησαν το ενδεκαμελές πλήρωμα και οδήγησαν το –φορτωμένο με εκρηκτικά και όπλα– πλοίο στο λιμάνι της Σούδας. Από την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και Αμερικανοί αξιωματούχοι, προέκυψε ότι το ηλικίας 26 ετών φορτηγό πλοίο ανήκει σε πανίσχυρο δίκτυο λαθρεμπόρων, με πλοκάμια σε Λίβανο, Συρία και Ελλάδα. «Ελέγχει» πλοία-φαντάσματα με σημαίες «ευκαιρίας» και διακινεί όπλα, ναρκωτικά, ενίοτε και παράτυπους μετανάστες στην Μεσόγειο και όχι μόνο….»

Πολλά ὅπλα στήν γειτονιά μας;

Ἀλλὰ καὶ γενικῶς γιὰ τὴν εὑρυτέρα περιοχή μας οἱ πληροφορίες εἶναι ὀλίγον …ἀνησυχητικές, ἔως καὶ …ἀπειλητικές. Γιά ποιόν; Γιά ποιούς; Ἀπό ποίους; Μέ τί σκοπό; …:

«…Τὰ «ἔγγραφα τοῦ Παναμᾶ» ἀποκαλύπτουν ὅτι ὁ βασιλιᾶς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας ἔδωσε 80 ἑκατομμύρια γιὰ τὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία τοῦ Νετανιάχου!!!
Ὁ Σαλμὰν χρηματοδότησε τὴν ἐπανεκλογὴ τοῦ «Μπίμπι», ποὺ τὸ 2014 «καθάρισε» 2.000 Παλαιστινίους γιὰ πλάκα καὶ ἡ Διεθνὴς Κοινότης σφύριζε …κινεζικά!!!…»

Νετανιάχου καί Σαουδική Ἀραβία συνδέονται;

«…Τὰ προβλήματα ξεκινούν, ὅπως συνήθως, ἀπὸ τὴν Βρεταννία τὸ 1832, ὅταν ἡ Ἑταιρεία Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν κατέλαβε τὸ λιμάνι τοῦ Ἀντεν, σὰν σταθμὸ ἀνεφοδιασμοῦ, στὸν δρόμο γιὰ τὶς Ἰνδίες.

Ἔτσι, γεννιέται ἕνα ἀκόμη προτεκτορᾶτο τῆς αὐτοκρατορίας.

Τὰ δύσκολα ὅμως ἔρχονται τὸ 1869, ὅταν ἀνοίγῃ ἡ διώρυγα τοῦ Σουὲζ καὶ δημιουργεῖται νέος θαλάσσιος δρόμος πρὸς τὸν Ἰνδικὸ Ὠκεανό. Ἡ εἴσοδος στὸ Σουέζ, ὄσο καὶ ἡ ἔξοδος στὸ Μπᾶμπ ἔλ Μαντέμπ, ποὺ εὑρίσκεται ἀνάμεσα στὴν Ὑεμένη καὶ τὴν Ἐρυθραία, ἐπιτάσσει τὸν ἔλεγχο Αἰγύπτου, Ὑεμένης καὶ Ἐρυθραίας, ἀπὸ τὴν ὕαινα τῆς ἐποχῆς καὶ τὴν Ἰταλία (Ἐρυθραία).

Ἡ Ὑεμένη εἶχε ἐπίσης τὴν ἀτυχία νὰ γειτονεύῃ μὲ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Ἰρὰν καὶ ἐπιπλέον νὰ εὑρίσκεται γεωγραφικά, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ «καυτά» ἐμπορικὰ περάσματα τοῦ πλανήτου.
Ἡ Ὑεμένη ἔχει ἐλάχιστο πετρέλαιο, ἀλλὰ ἡ Δύσις, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πετρέλαιο, ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τοὺς δρόμους τοῦ πετρελαίου, ὅπως μὲ τὸ Ἀφγανιστάν, τὰ  Βαλκάνια, τὴν Γεωργία, τὴν Συρία….»

«Οἱ ΗΠΑ φτιάχνουν βάσεις στὶς κουρδικὲς περιοχές.

Τρεῖς βάσεις στὶς κουρδικὲς περιοχὲς τῆς Συρίας δημιουργοῦν οἱ Ἀμερικανοί, ὑποστηρίζει τουρκικὴ ἐφημερίδα….»

Τρεῖς ἀμερικανικὲς βάσεις στὸ Κουρδιστάν!

«Ποῦτιν: Ἡ Ῥωσσία μέχρι τὸ 2020 θὰ εἶναι αὐτάρκης σὲ τροφή, καθὼς οἱ κυρώσεις τῆς Δύσεως πρὸς τὴν Ῥωσσία ὁδηγοῦν σὲ μία ἔκρηξη τῆς ἐγχωρίου παραγωγῆς.
Παράλληλα δήλωσε σὰν στόχο τὴν πρωτιὰ στὴν παραγωγὴ καὶ ἐξαγωγὴ «Ὀργανικῶν»/ Μὴ Γενετικὰ Τροποποιημένων Τροφῶν, κάτι ποὺ ὅπως ἀνέφερε ἔχουν ξεχάσει νὰ παράγουν οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες τροφῆς τῆς Δύσεως!!!…»

Ὁ Ποῦτιν «κτίζει» ἀνεξαρτησία…

«Μισθοφόροι του Αγγλικού Στρατού σκοτώνουν κοσμάκη στην Υεμένη, χωρίς την έγκριση της Βουλής και κατευθύνουν τους Σαουδάραβες ώστε να φαίνεται ότι στον βρώμικο αυτό πόλεμο η Δύση κρατάει …δήθεν αποστάσεις…»

Μὲ ἀγγλικὸ χρῆμα καταστρέφεται ἡ Ὑεμένη

«…Τόσο ο Ρώσσος υπουργός Εξωτερικών κος Σεργκέι Λαβρόφ, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κος Τζον Κέρι ζήτησαν και οι δύο την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης απόψεις σχετικά με το πώς θα συνεχίσουν τον αγώνα κατά του ισλαμικού κράτους στην Συρία, καθώς και την συνέχιση των συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ της συριακής κυβερνήσεως και όλων των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως , που ενδιαφέρονται για μια ειρηνική έκβαση. Η δήλωση, που ακολούθησε ένα τηλεφώνημα μεταξύ του κου Λαβρόφ και του κου Κέρι, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ρωσσικού υπουργείου Εξωτερικών….»

Ἐπέκτασις τῶν συγκρούσεων στὸ Ναγκόρνο-Καραμπᾶχ

«Χημικά όπλα από τους μισθοφόρους των Δυτικών…
Αυτούς που κάποτε αποκαλούσαν …«καταπιεσμένο Συριακό λαό», μετά «εξεγερμένο λαό», μετά «αντιπολίτευση», μετά «μετριοπαθείς αντάρτες»…»

Χημικὰ ὅπλα, κέρασμα ἀπὸ τὴν …«καταπιεσμένη συριακὴ ἀντιπολίτευσιν»!!!

Τί θέλω νά πῶ;
Γιὰ ἀρχὴ κρατᾶμε τὰ ἐξῆς:

  • ἡ ἐπίσκεψις Ποῦτιν στὸ Ὅρος ἐπραγματοποιήθη μὲ τὴν μορφὴ τοῦ ἐν δυνάμει (ἢ καὶ δυνάμει) ἡγέτου τῆς περιοχῆς κι ὄχι μὲ τὴν μορφὴ τοῦ ἐπισκέπτου ξένου ἡγέτου. Μὴ λησμονοῦμε καὶ τὴν …«τρίτη Ῥώμη»-Μόσχα, καθὼς καὶ τὸν (παγκόσμιον) ῥόλο ποὺ θέλει, πάντα σὲ θρησκευτικὸ ἐπίπεδον νὰ παίξῃ. Γιατί ἦλθε μέ αὐτόν ἀκριβῶς τόν τρόπο ὁ Ποῦτιν; Τί συνεφωνήθη; Τί ἐπιδιώκει; Τί θά ἐπιχειρηθῇ μέ κέντρον τό Ἅγιον Ὅρος;;
  • Ὁ ῥόλος τῆς ἐκκλησίας καί, εἰδικῶς τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἦταν πάντα καθοριστικὸς στὶς ἐγχώριες, ἀλλὰ καί, ἐν μέρει, στὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις, ἀκόμη καὶ σὲ ἐποχὲς σὰν τὴν δική μας, ποὺ προωθεῖται ἡ ἀνεξιθρησκεία ἢ ἡ νέα θρησκεία ἢ ἀκόμη καὶ ἡ πανθρησκεία… Ὅπως δῆλα δὴ τώρα.
  • Ἡ ἐκκλησία, ὡς θεσμός, ἤ, ὀρθότερα, ὡς μηχανισμὸς ἐλέγχου πληθυσμῶν παγκοσμίως, δὲν ἔχει πλέον σημασία ἐὰν θὰ λέγεται χριστιανισμός, ἰσλαμισμὸς ἢ καὶ βουδισμὸς ἢ… ἤ… ἤ… Σημασία ἔχει νὰ ὑφίσταται γιὰ νὰ ἐπικαλύπτῃ τὰ ὅσα στὴν πραγματικότητα συμβαίνουν πίσω ἀπὸ τὶς βιτρίνες.

Συνεπῶς νὰ μὴ θεωροῦμε τόσο …ἄσχετον αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Ποῦτιν καί, εἰδικῶς τώρα.
Συνεπῶς νὰ μὴ πιστεύουμε πὼς ἡ ἐν λόγῳ ἐπίσκεψις ἔτυχε …ἀδιαφορίας ἐκ τοῦ βαρθολομαίου.
Συνεπῶς νὰ ἀναμένουμε ἐξελίξεις ὁσονούπῳ… Καί, μάλιστα, ἀγριότατες…
…διότι, ὡς γνωστόν, πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ὅσο πιὸ μεγάλη ἡ ἰσχὺς κάποιου, τόσο πιὸ πολλοὶ οἱ ἐπίδοξοι διάδοχοί του.
Καὶ μόλις ἀρχίσαμε…

Φιλονόη.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *