Τρεῖς ἀμερικανικὲς βάσεις στὸ Κουρδιστάν!

Τρεῖς ἀμερικανικὲς βάσεις στὸ Κουρδιστάν!
Οἱ ΗΠΑ φτιάχνουν βάσεις στὶς κουρδικὲς περιοχές.

Τρεῖς βάσεις στὶς κουρδικὲς περιοχὲς τῆς Συρίας δημιουργοῦν οἱ Ἀμερικανοί, ὑποστηρίζει τουρκικὴ ἐφημερίδα.
Ἀμερικανικὸ μαχητικὸ F-15C. Φωτογραφία ἀρχείου via Wikipedia.
Τρεῖς βάσεις στὶς κουρδικὲς περιοχὲς τῆς Συρίας δημιουργοῦν οἱ Ἀμερικανοί, ὑποστηρίζει τουρκικὴ ἐφημερίδα.
Ἀμερικανικὸ μαχητικὸ F-15C. Φωτογραφία ἀρχείου via Wikipedia.

Μιὰ ἄκρως σημαντικὴ πληροφορία μεταφέρει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Yeni Safak, δημοσιογραφικὸ ὄργανο τοῦ Ἐρντογᾶν, ἡ ὁποία ἂν ἐπαληθευθῇ βάζει βόμβα σὲ ὅλη τὴν Μέση Ἀνατολή.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα οἱ Ἀμερικανοὶ ἀγοράζουν ἐκατοντάδες ἐκτάρια γῆς στὸ συριακὸ ἔδαφος, στήν περιοχὴ τοῦ Κομπάνι, στὰ σύνορα μὲ τὴν Τουρκία, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία ἐκεῖ στρατιωτικῆς βάσεως καὶ ἀεροδρομίου.
Σύμφωνα μὲ τοὺς Τούρκους οἱ Ἀμερικανοὶ ἀγόρασαν τὴν περιοχὴ ἀπὸ τὸ κουρδικὸ PYD, γεγονὸς πού, ἐκ τῶν ἄλλων, σημαίνει πὼς οἱ Κούρδοι θὰ κέρδισαν κάποια ἀνταλλάγματα πέραν τῶν χρημάτων ποὺ ὑπολογίζονται στὰ 750-800.000 δολλάρια.

Ἐπικαλουμένη συριακὲς πηγές, ἡ ἐφημερίδα ἀναφέρει ὅτι συνολικὰ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀγόρασαν ἔκταση 1200 στρεμμάτων. Οἱ Ἀμερικανοὶ κατασκευάζουν στρατιωτικὴ βάση κοντὰ στὸ χωριὸ Σεχμπέτ, νότια τοῦ Κομπάνι, ἐνῶ ἡ ἀμερικανικὴ ἀεροπορία θὰ κατασκευάση βάση σὲ ἀπόστασῃ 20 χιλιόμετρα τῆς πρώτης στὸ χωριὸ Χαρὰμπ Ἰσκ.

Οἱ Κοῦρδοι παρεχώρησαν μιὰ ἔκταση 400 ἄκομα στρεμμάτων δωρεὰν στοὺς Ἀμερικανούς, σὲ ἔνδειξη καλῆς θελήσεως, σύμφωνα πάντα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα. Ἐκεῖ θὰ δημιουργηθῆ καὶ τρίτη ἀμερικανικὴ βάση ἐντὸς τῆς ἐλεγχομένης ἀπὸ τοὺς Κούρδους περιοχῆς.
Ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἐκτείνεται μάλιστα μεταξὺ Κομπάνι καὶ ποταμοῦ Εὐφράτη καὶ ἀπέχει μόλις 21 χιλιόμετρα.
Οἱ ἐν λόγῳ ἐξελίξεις ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία. Πρῶτον ἡ κατασκευὴ ἀμερικανικῶν βάσεων στὶς κουρδικὲς περιοχὲς ποὺ ἐλέγχει τὸ PYD-YPG, ποὺ οἱ Τοῦρκοι χαρακτηρίζουν ὡς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις, ἀπαγορεύει οὐσιαστικὰ στὴν Ἄγκυρα νὰ ἐπιχειρήσῃ νέα στρατιωτικὰ πλήγματα στὴν περιοχή.
Δεύτερον καὶ ἀκόμα σημαντικότερο ἡ ἐξέλιξις αὐτὴ ἐξουδετερώνει πλήρως τὴν χρησιμότητα τῆς τουρκικῆς βάσεως τοῦ Ἰντσιρλὶκ καὶ κατ’ ἐπέκταση περιορίζει καὶ τὴν γεωπολιτικὴ ἀξία τῆς Τουρκίας ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολή, συντρίβοντας ὁριστικὰ τὰ ἡγεμονικὰ σχέδια τῆς νεοθωμανικῆς ἠγετικῆς ὁμάδος τῆς Ἀγκύρας, ἐνῶ παράλληλα ἀποκτοῦν δικό τοὺς ἔρεισμα στὴν περιοχὴ ἐλέγχοντας τῆς ἐξελίξεις καὶ τὴν ῥωσσικὴ ἐμπλοκὴ ἐκεῖ.

US buys hundreds of acres in Kobane for third base

Πανορμίτης Σπανὸς

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply