Κανάλια, Ὑεμένη καὶ Μεγάλη Βρεταννία

Εἶναι καὶ κάποιες φτωχὲς σὲ ὑπέδαφος χῶρες, ποὺ ἀντὶ νὰ ἔχουν τοὐλάχιστον τὴν ἡσυχία τους καὶ νὰ μὴν τὶς ἐποφθαλμιοῦν τὰ ἁρπακτικὰ τοῦ πλανήτου, μετατρέπονται ὡστόσο σὲ θέατρα ψυχρῶν πολέμων καὶ στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, ὅπως ἡ Ὑεμένη, ἂς ποῦμε, ἡ πάλαι ποτὲ «Εὐδαίμων Ἀραβία» τοῦ Πτολεμαίου.

Τὰ προβλήματα ξεκινούν, ὅπως συνήθως, ἀπὸ τὴν Βρεταννία τὸ 1832, ὅταν ἡ Ἑταιρεία Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν κατέλαβε τὸ λιμάνι τοῦ Ἀντεν, σὰν σταθμὸ ἀνεφοδιασμοῦ, στὸν δρόμο γιὰ τὶς Ἰνδίες.

Ἔτσι, γεννιέται ἕνα ἀκόμη προτεκτορᾶτο τῆς αὐτοκρατορίας.

Τὰ δύσκολα ὅμως ἔρχονται τὸ 1869, ὅταν ἀνοίγῃ ἡ διώρυγα τοῦ Σουὲζ καὶ δημιουργεῖται νέος θαλάσσιος δρόμος πρὸς τὸν Ἰνδικὸ Ὠκεανό. Ἡ εἴσοδος στὸ Σουέζ, ὄσο καὶ ἡ ἔξοδος στὸ Μπᾶμπ ἔλ Μαντέμπ, ποὺ εὑρίσκεται ἀνάμεσα στὴν Ὑεμένη καὶ τὴν Ἐρυθραία, ἐπιτάσσει τὸν ἔλεγχο Αἰγύπτου, Ὑεμένης καὶ Ἐρυθραίας, ἀπὸ τὴν ὕαινα τῆς ἐποχῆς καὶ τὴν Ἰταλία (Ἐρυθραία).

Ἡ Ὑεμένη εἶχε ἐπίσης τὴν ἀτυχία νὰ γειτονεύῃ μὲ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Ἰρὰν καὶ ἐπιπλέον νὰ εὑρίσκεται γεωγραφικά, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ «καυτά» ἐμπορικὰ περάσματα τοῦ πλανήτου.
Ἡ Ὑεμένη ἔχει ἐλάχιστο πετρέλαιο, ἀλλὰ ἡ Δύσις, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πετρέλαιο, ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τοὺς δρόμους τοῦ πετρελαίου, ὅπως μὲ τὸ Ἀφγανιστάν, τὰ  Βαλκάνια, τὴν Γεωργία, τὴν Συρία.

Ἔτσι, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν προχθεσινῶν γενεθλίων τῆς Λίλιμπετ, ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία τῆς ἔκανε δῶρο, νέα ἀγορὰ ὅπλων ὑψηλῆς τεχνολογίας, ὕψους £2.8 δισεκατομμυρίων λιρῶν, πρὸ κειμένου νὰ τὰ χρησιμοποιήσῃ ἐναντίον τῶν ἀμάχων στὴν Ὑεμένη, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο καὶ τὶς ὀργανώσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Περαιτέρω «εἰδικὲς δυνάμεις» τῆς Βρεταννίας, ἤδη δροῦν στὸ ἔδαφος τῆς Ὑεμένης, σὲ ὑποστήριξη τῆς σφαγῆς.
Σὰν ἀποτέλεσμα αὐτοῦ, ἔχουν πεθάνει χιλιάδες ἄμαχοι, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους ἑκατοντάδες παιδιά.

Τὸ 2015 ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, ἀνακοίνωσε ἕνα μεγαλόπνοο πρόγραμμα δημιουργίας ἐνὸς καναλιοῦ διὰ μέσου τῆς ἐρήμου, τοῦ King Salman Canal, ποὺ θὰ διασχίζη Ὀμὰν καὶ Ὑεμένη καὶ θὰ καταλήγη στὸν κόλπο τοῦ Ἄντεν, παρακάμπτοντας τὰ στενὰ τοῦ Ὀρμοῦζ. Τὸ κανάλι θὰ ἔχη μῆκος 950 χιλιομέτρων καὶ ὑπολογίζεται νὰ στοιχίσῃ $ 80 δισεκατομμύρια. Αὐτὸ θὰ μείωνε τὴν κλασσικὴ θαλάσσια διαδρομὴ κατὰ 500 ναυτικὰ μίλια καὶ θὰ περιόριζε κάθε δυνητικὴ φυσικὴ ἀπειλὴ στὴν ναυσιπλοΐα, ἐκ μέρους τοῦ Ἰρᾶν, παρ’ ὅ,τι τὸ Ἰρὰν ἔχει δεσμευθεῖ μὲ τὴν UN Law of the Sea Convention, ὅτι δὲν θὰ κλείση τὰ στενά, μὲ ἐξαίρεση τὴν κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης ἢ πολέμου.

Ἔτσι καὶ καθὼς οἱ πολεμικοὶ σχεδιασμοὶ τοῦ Πενταγώνου, περιλαμβάνουν, ἐλέῳ Ἰσραὴλ καὶ τὸ Ἰράν, τὸ ἐνδεχόμενον νὰ κλείσουν τὰ στενὰ τοῦ Ὀρμοῦζ καὶ νὰ διακοπῇ ἡ θαλασσία ὁδὸς τοῦ πετρελαίου, εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς ἐφιάλτες τῶν ΗΠΑ.

Καὶ ἐνῶ τὸ Ὀμὰν φέρεται συνεργάσιμο στὸ King Salman Canal project, τὰ πράγματα στὴν Ὑεμένη δείχνουν προβληματικά, καθὼς δὲν ἀρκεῖ μιὰ κυβέρνησις πρόθυμη νὰ συνεργασθῇ, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι καὶ σὲ θέση νὰ ἐγγυηθῇ τὴν ἀσφάλεια τοῦ καναλιοῦ.

Καὶ καθὼς ἡ ἀνατολικὴ Ὑεμένη, ἀπ’ ὅπου περνᾶ τὸ κανάλι, ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς Σιίτες, μόνη λύσις εἶναι ὁ στρατιωτικὸς ἔλεγχος τῆς Ὑεμένης ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ ἡ ἐμπέδοσις τῆς τάξεως ἀπὸ μία κυβέρνηση μαριονέτα.
Ἔτσι δηλαδή, ὅπως καὶ στὴν Συρία, ὅπως παντοῦ.
Ἔτσι ἄλλωστε, γίνεται πάντα.

Κανάλια, Ὑεμένη καὶ Μεγάλη Βρεταννία

Συμπτωματικά, ἡ Βρεταννία εὑρίσκεται μπερδεμένη σὲ ἀκόμη ἕναν πόλεμο γιὰ τὰ πετρέλαια, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ χαλᾶμε τὶς καρδιές μας τέτοιες ἡμέρες, ποὺ ἑορτάζουμε τὰ γενέθλια τῆς Λίλιμπετ.

—————-

Πολυζωΐδης Θανάσης

πολυτονισμὸς Φιλονόη καὶ φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply