Ἡ (πρό) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;

Ὁ Rosenthal ἦταν ἕνας Ἑβραῖος γκάγκστερ τζογαδόρος, ἰδιοκτήτης παρανόμου καζίνο, ποὺ δολοφονήθηκε τὸ 1912, ἀπὸ ἅλλην συμμορία Ἑβραίων μαφιόζων στὴν Νέα Ὑόρκη.

Τῆς ἄλλης συμμορίας ἡγοῦντο οἱ Jacob Seidenshner, Louis Rosenberg, Harry Horowitz, Francisco Cirofici, Charles Becker.
Ὁ τελευταῖος ἦταν καὶ ἀστυνομικός.

Ὅλοι κατεδικάσθησαν σὲ θάνατο καὶ ἐξετελέσθησαν τὸ 1914, ἐκτὸς τοῦ ἀστυνομικοῦ γκάγκστερ Charles Becker, ὁ ὁποῖος ἐξετελέσθη τὸ 1915.

Τὸ «ῥεζουμέ» βρίσκεται στὴν φωτογραφία, ὅπου τὰ μέλη τῆς ἀνακριτικῆς-δικαστικῆς ἐπιτροπῆς τῆς ὑποθέσεως, μεταφέρονται ὁμαδικὰ σὲ ἐστιατόριο γιὰ νὰ γευματήσουν, μὲ ἕνα κρατικὸ ἀμερικανικὸ αὐτοκίνητο, τὸ ὁποῖο στὴν πόρτα του ἔχει ἕναν…. ἀγκυλωτὸ σταυρὸ (σβάστικα)…. Μιλᾶμε γιὰ πρόωρο Δημοκρατικὸ Ναζισμό!!!!!!

Καὶ ποῦ εἶσθε ἀκόμα!!!!
Ἀκόμη καὶ Κασιδιάρης μὲ τὴν σβάστικα στὸ μπράτσο θὰ φρίξη καὶ θὰ γδάρη τὸ σύμβολο τοῦ χιτλερισμοῦ του.

Rosenthal murder case

Western use of the swastika in the early 20th century

Μπαρμπανῖκος

Πολυτονισμὸς Φιλονόη καὶ φίλοι

Σημείωσις

Δὲν συμβολίζει ἡ τετραγάμμα ἢ γαμμάδιον ἢ σβάστικα τὸν ναζισμό.
Αὐτὸ δὰ μᾶς ἔλειπε. Συμβολίζει κάτι ποὺ δὲν πρέπει νὰ γνωρίζουμε ἐμεῖς οἱ …κοινοὶ θνητοί, ἢ ἄλλως οἱ χαχόλοι.
Καὶ τὸ ὄνομά της, στὰ ἑλληνικά, εἶναι γαμμάδιον ἢ τετραγάμμα, κάτι ποὺ δὲν ἀναφέρεται στὴν ἑλληνόφωνο ἔκδοσιν τῆς βικιπαιδειάς, ἀλλὰ μόνον στὴν ἀγγλόφωνη:

«…Ο αγκυλωτός σταυρός, σβάστικα, ή μάλλον ο τετρα-αγκυλωτός σταυρός, είναι ένα αρχαίο σύμβολο, επίσης γνωστό κι ως σβάστικα. Ο αγκυλωτός σταυρός προέρχεται από το γεγονός ότι αποτελείται από δύο διπλά (ενωμένα) ελληνικά γάμμα (Γ) – γράμματα. Αρχαίες Ελληνίδες ιέρειες έκαναν τατουάζ το σύμβολο, μαζί με το τετρασκέλιον (από τα τέσσερα σκέλη που απεικονίζει), στους οργανισμούς τους. Αρχαία ελληνικά αρχιτεκτονικά σχέδια είναι κορεσμένα με την διασύνδεσή τους ως σύμβολο. Επίσης είχε χρησιμοποιηθεί και από διάφορους εγγενείς αμερικανικούς πολιτισμούς….»

Σβάστικα

The word swastika has been in use in English since the 1870s, replacing gammadion (from Greek γαμμάδιον).

Swastika

Μία πρόσφατος ἀνάλυσις ἐδῶ:

Κομμουνιστοναζισμός;

γιὰ τὸ τὶ ἀκριβῶς εἶναι τὸ γαμμάδιον.
Τὸ γαμμάδιον εἶναι καὶ δεξιόστροφον καὶ ἀριστερόστροφον καὶ κάθε ἀπεικόνισίς του δηλώνει κάτι διαφορετικό.

Ἡ (πρό) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;68
Η παρουσίασις αὐτὴ ἁπλῶς ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Μὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτό.
Ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ κάτι πολὺ μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φαίνεται. Καὶ εἶναι πολὺ …ὀφθαλμοφανὲς νὰ συζητᾶμε γιὰ τὸ κακὸ σύμβολο καὶ ὄχι σκέτο γιὰ τὸν κακὸ ναζισμό, ποὺ ἐκμεταλλεύθηκε ἕνα πανάρχαιο σύμβολο, τὸ ὁποῖον, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς συμβολίζει (ναί, ἀκόμη) τὴν καλὴ τύχη, γιὰ ὅλους τοὺς λαούς.

Μεγάλη Βρεταννία

Μεγάλη Βρεταννία

Ἰαπωνία

Ἰαπωνία

Hindu

Hindu

Ἰρὰν

Ἰρὰν

Τάρας

Τάρας

Ῥωσσία

Ῥωσσία

Ἰαπωνία

Ἰαπωνία

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων «ἔκλεισα» (προσωρινῶς) μίαν ἔρευνα μηνῶν  μὲ τίτλο «Σύμβολα καὶ Οἰκόσημα», ποὺ ἠκολούθησε μίαν ἄλλην μὲ τίτλο «Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα». (Ὅλες τὶς ἔρευνες θὰ τὶς βρεῖτε ἐδῶ.)
Τὸ …«περίεργον» ποὺ προκύπτει ὡς εὔλογον ἐρώτημα, ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ …ταξείδι, εἶναι τὸ γιατὶ ἐμεῖς, οἱ πολλοί, πρέπει νὰ μισοῦμε τὰ πανάρχαια αὐτὰ σύμβολα, ποὺ καπηλεύονται κάτι ὑβρίδια ἐδῶ καὶ αἰῶνες.
Σύμβολα ποὺ συναντοῦμε στὶς μασονικές τους στοές, στὰ ἐπιστολόχαρτά τους, στὶς διακοσμήσεις τους μὰ ποὺ τελικῶς, γιὰ ἐμᾶς, τοὺς πολλούς, αὐτὰ τὰ σύμβολα, παραμένουν ἀπαγορευτικά. Προφανῶς κάτι σημαίνουν, ἀλλὰ τὸ τὶ σημαίνουν δὲν πρέπει νὰ τὸ γνωρίζουμε. Κατ’ ἐπέκτασιν ἔπρεπε νὰ …βρωμισθοῦν αὐτὰ τὰ σύμβολα γιὰ νὰ …τρομάζουμε ὅταν τὰ βλέπουμε.
Σωστά;

Ἡ (προ) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;17

ναζιστικὴ Γερμανία

ναζιστικὴ Γερμανία

Δῆλα δή… Ἀπαγορεύεται νὰ χρησιμοποιοῦν αὐτὸ τὸ σύμβολο οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἐπιτρέπεται νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν οἱ μασονικὲς στοές.
Ἀπαγορεύεται νὰ γνωρίζουμε ἐμεῖς τὸ τὶ σημαίνει, ἀλλὰ ἐπιτρέπεται νὰ γνωρίζουν τὰ ὑβρίδια τὴν σημασία του.
Ἀπαγορεύεται νὰ διανοηθοῦμε ἐμεῖς νὰ κάνουμε ἀκόμη καὶ στοιχειώδης ἐρωτήσεις, γιὰ τὴν προέλευσίν του καὶ τὴν σημαντικότητά του (βλέπε ἑλληνόφωνη ἔκδοσιν τῆς βικιπαιδείας), ἀλλὰ ἐπιτρέπεται νὰ μᾶς χαρακτηρίζουν ὡς ἀκραίους ἢ συνωμοσιολόγους ἐὰν τὸ τολμήσουμε νὰ τοὺς κατηγορήσουμε γιὰ ἀπόκρυψιν πληροφοριῶν.
Κι ὅλο αὐτό εἶναι τυχαῖον; Δέν μᾶς πονηρεύει καί στό ἐλάχιστον;
Δέν ἀποροῦμε πού ἔχει καταντήσει σκέτη τρομοκρατία ἀκόμη καί ἡ ἀναφορά σέ πανάρχαια σύμβολα;

Ὅλη ἡ σύγχρονη ἱστορία τῆς Ἀμερικῆς περιλαμβάνει, ἔως καὶ τὸν Χίτλερ, τὴν τετραγάμμα.
Στρατός, ναυτικό, ἀεροπορία, ἀποικίες…
Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν Μεγάλη Βρεταννία, ἀλλὰ καὶ ὅλην τὴν Εὐρώπη.
Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν Ῥωσσία, σοβιετικὴ ἢ μή.
Καὶ μετά, ξαφνικά, τοὺς ἔπιασε …κάτι καὶ λίγο πρὶν συνδεθῇ μὲ τὸν Χίτλερ τὸ …κατήργησαν. Εἷναι σὰν νὰ ἔβαλαν ἐπίτηδες τὸν Χίτλερ νὰ ἀποκόψῃ τοὺς λαοὺς ἀπὸ τὶς μνῆμες τους καὶ τὴν ἱστορία τους!!!
Τρομακτικό ὡς ἐκδοχή;
Ἴσως ναί, ἴσως κι ὄχι…
Πάντως δὲν εἶναι …τυχαῖα ὅλα αὐτά.
Βάσει σκόρπιων πληροφοριῶν (ἐδῶ κάποιες ἀπὸ αὐτές) τὴν σβάστικα τὴν μετέφερε ἡ Μπλαβάτσκυ ἀπὸ τὴν Εὑρώπη στὴν Ἀμερική, ποὺ τὴν εἶχε συναντήση στὴν Ἰνδία, ἂν καὶ γνωρίζουμε πὼς ἦταν ἤδη σὲ χρήσιν ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες φυλές.
Ἔγινε μάλιστα τόσο μεγάλη ἡ …μόδα της, ποὺ ἔως καὶ στὸ Χόλυγουντ τὴν προέβαλαν ἀρκούντως, εἶτε μὲ τὴν μόδα τους, εἶτε μὲ τὶς διαφημίσεις τους.

Ἡ (προ) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;33 Κλάρα Μπόου

Τέλος, ἡ ἀναφορὰ τοῦ Μπαρμπανίκου κρύβει κι ἄλλα, πολλὰ περισσότερα.
Τὸ ἐν λόγῳ αὐτοκίνητον δὲν εἶναι ἕνα τυχαῖον αὐτοκίνητον. Εἶναι τὸ «λεωφορεῖον» τῆς ἐποχῆς, ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ δημιουργήματα ἀπὸ τὴν αὐτοκινητοβιομηχανία KRIT. Ἡ ἐν λόγῳ αὐτοκινητοβιομηχανία οὐδεμίαν σχέσιν εἶχε μὲ τὸν ναζισμὸ φυσικά.
(Ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες ἐδῶ.)

Ἡ (προ) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;32

Ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία (R. M. Owen & Company ), ἂν καὶ μὲ πρωτοποριακὰ αὐτοκίνητα γιὰ τὴν ἐποχή, γρήγορα ἔκλεισε τὸν κύκλο της, συγχωνευομένη καὶ σὲ συνεργασίες, ἐνᾦ τελικῶς …ἀπεῤῥοφήθη ἀπὸ τὴν Russel Wheel and Foundry Company, γιὰ νὰ χαθῇ ὁριστικῶς ἔως τὸ 1916.

Ἡ (πρό) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;36
(Εἷχε συνδεθῆ καὶ μὲ τὴν General Electric Company, ποὺ  συγκαταλέγεται σὲ δημιουργήματα …«περιουσίων». -ὄχι, δὲν εἶναι τυχαῖον, ἐὰν ἰσχύῃ!!!- Πληροφορίες ἐδῶ κι ἐδῶ πιὸ ἀναλυτικά, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ K-R-I-T)

Αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει ὅμως ἐμᾶς εἶναι ἡ τετραγάμμα καὶ ἡ διάδοσίς της, μέσῳ τοποθετήσεώς της σὲ ὅ,τιδήποτε ἀφοροῦσε στὴν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων. Ἀπὸ τὰ ὀχήματα, τὰ ῥοῦχα καὶ τὰ χρηστικὰ εἴδη, ἔως ἀκόμη καὶ τὰ ποτὰ ὴ τὰ τσιγάρα, σὲ τρεῖς ἠπείρους: σὲ Ἀμερικὴ, Ὠκεανία καὶ Εὐρώπη, ἀρκετὰ πρὶν ὁ Χίτλερ καταστρέψει καὶ αὐτὸ τὸ σύμβολον. Σὲ μίαν ἐποχὴ δῆλα δὴ ποὺ ἀκόμη δὲν εἶχε, προφανῶς, ἀποφασισθεῖ ἡ ἀπαγόρευσίς του, διότι ἀκόμη δὲν τοὺς ἐνδιέφερε.
(Στὴν Ἀσία δὲν κατάφεραν νὰ ἀπαγορεύσουν τὴν κυκλοφορία της φυσικά.)

This slideshow requires JavaScript.

Κι ἐπεὶ δή, ἐὰν ἀληθεύῃ, ἡ Μπλαβάτσκυ, ποὺ φέρεται νὰ …«ἐπέβαλε» τὸ γαμμάδιον στὴν πέρα τοῦ Ἀτλαντικοῦ πλευρά,  δὲν ἦταν κάποια τυχαία, ἀλλὰ κι ἐφ΄ ὅσον τὸ ἴδιο τὸ σύμβολον ἦταν σημαντικό, διεδόθη δίχως ἐνστάσεις καὶ ἐνοχές. Ὑπῆρχε ἄλλως τὲ καὶ ἡ ἀνάλογος ἱστορικὴ ὑποδομή.

Παραδείγματα ἄφθονα γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ συμβόλου. Ἀπὸ τὴν τσαρικὴ καὶ τὴν κομμουνιστικὴ Ῥωσσία, ἔως τὴν Ἀμερική, πρὸ καὶ μετὰ τῶν …«ἐκπολιτιστῶν» της ἤ τὴν Μεσόγειο, τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία.

Ἡ (πρό) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;69

Ὅλοι προσπάθησαν νὰ οἰκειοποιηθοῦν πανάρχαια σύμβολα. Τὸ κακὸ εἶναι πὼς συντόμως ἄλλαξαν γνώμη…
…καὶ μᾶς ἀπέκοψαν ἀπὸ αὐτά.

 

Ἡ (προ) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;23

Κι ἔτσι βλέπουμε τὶς ΗΠΑ νὰ …κατακτῶνται ἀπὸ πανάρχαια σύμβολα καὶ μὲ τὰ σειρά τους νὰ τὰ διαδίδουν καὶ νὰ ἐπανα-κατακτοῦν τὸν κόσμο μας μὲ κάτι πού, ἔως τότε, παρέμενε κάτι καλὸ κι εὐγενές.
Μάλιστα ἦταν τόσο μεγάλη ἡ διάδοσις τοῦ συμβόλου, ποὺ σὲ μονάδα ἰπταμένων ἐθελοντῶν μὲ Ἀμερικανοὺς πιλότους, ποὺ συνεκροτήθη στὴν Γαλλία τὸ 1916, τὸ κύριον σύμβολον ἦταν τὸ γαμμάδιον.

Ἡ (πρό) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;58

This slideshow requires JavaScript.

Escuadrilla_Lafayette

Μὰ ἔπαψε νὰ εἶναι …καλὸ σύμβολο ὅταν ἕνα …δικό τους παιδὶ τὸ χρησιμοποίησε.
Κι ἀν τὶ νὰ μείνουμε μόνον στὸν ναζισμὸ καὶ νὰ τὸν ἀποῤῥίψουμε, σκέτο, ἐμεῖς υἱοθετοῦμε ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ὑπαγορεύουν ὡς …κακά!!!
Αὐτό, ἀπὸ μόνον του, ἔπρεπε νὰ μᾶς πονηρεύῃ.
Διότι ἡ λύσσα τους, ἰδίως μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εἶναι τοὐλάχιστον …ὕποπτη!!!

Ἡ (πρό) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;70

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ σιωνιστικὰ μορφώματα, ποὺ ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς τραπεζίτες, ἔχουν ξαμολύσει τὰ τσιράκια τους, τοὺς πράκτορες καὶ τὸν στρατὸ τῶν ΑΝΤΙΦΑ γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὸ σύμβολον τοῦ γαμμαδίου, (ἐφ΄ ὅσον οὔτως ἢ ἄλλως τὸ μόρφωμα τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ποὺ τὸ χρησιμοποεῖ, εἶναι μασονικό, δικό τους δημιούργημα), τότε εὐκόλως ἀρχίζουμε νὰ …ὑποψιαζόμεθα ἀκόμη περισσότερο τὴν τόση  τους μανία.

Ἡ (πρό) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;44

Δὲν εἶναι τυχαία καὶ ἔχει, σαφῶς νὰ κάνῃ, μὲ συντονισμένη προσπάθεια ὁριστικῆς ἀποκοπῆς τῆς ἀνθρωπότητος ἀπὸ τὰ ἀρχέγονά της σύμβολα, διότι αὐτοὶ ποὺ ἐλέγχουν τὴν πληροφορία κάτι φοβοῦνται.
Καὶ τὸ ἀποδεικνύουν διαρκῶς. Ὅταν φοβοῦνται κάτι, βγάζουν …ἀπαγορευτικά!!!

Ἄλλως τέ… Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀποκοποῦμε, ἀλλὰ στὶς μασονικές τους στοὲς μποροῦν νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν.
Ἑμεῖς πρέπει νὰ τὰ ἀποποιηθοῦμε, ἀλλὰ αὐτοὶ μποροῦν νὰ κτίζουν δημόσια κτίρια στὸ σχῆμα τῆς τετραγάμμας.
Ὄχι πρὸ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου φυσικά, ἀλλὰ στὶς δεκαετίες τοῦ 1970 καὶ τοῦ 1980!!!

Ἀλαμπάμα 1970, κατοικίες

Ἀλαμπάμα 1970, κατοικίες

ναυτικὴ βάσις, Σὰν Ντιέγκο, 1967

ναυτικὴ βάσις, Σὰν Ντιέγκο, 1967

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε τὸ πρόβλημα εἶναι δικό μας… Μόνον δικό μας.
Ὅλα αὐτὰ τὰ ὑβρίδια κάνουν τὴν μόνη δουλειὰ ποὺ ἔμαθαν: νὰ ἀσκοῦν βία, ἐξουσία διὰ τῆς βίας, τρομοκρατία, προπαγάνδα, ψευδολογίες μὰ κυρίως νὰ κρατοῦν ἐμᾶς ἐν ὑπνώσει.
Μήπως, λέω μήπως, θά πρέπη ἐπί τέλους νά τά ξαναπιάσουμε ὅλα ἀπό τήν ἀρχή;;
Μήπως νά ξαναπροσεγγίσουμε τά δικά μας σύμβολα μέ ἄλλην ματιά;
Μήπως νά παύσουμε νά τά ἀγνοοῦμε, νά τά περιφρονοῦμε καί νά τά φοβόμαστε;

Δὲν ξέρω… Περιμένω τὶς ἀπαντήσεις σας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ σημαντικὴ λεπτομέρεια: Οἱ Η.Π.Α. ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς τους εἶναι ἑβραϊκὸ παραμάγαζο. Πιστεύω ὅμως πὼς στὴν πραγματικότητα οἱ ἑβραῖοι, ποὺ ἴσως νὰ γνωρίζουν κάτι περισσότερο γιὰ τὰ σύμβολα αὐτά, προσπάθησαν νὰ μᾶς ἀποκόψουν, πρὸ κειμένου νὰ κρατήσουν κι αὐτὸ τὸ κομμάτι τῆς ἀνθρωπίνου σοφίας γιὰ τὰ μοῦτρα τους.

Ἐπὶ πρόσθετες λεπτομέρειες:

Owen Magnetic
The men who made the first gas cars knew that change-speed gears belonged in the machine shop — not on the road.
Then J. B. Entz, inventor of the self-starter and other electric equipment, grasped the idea that the attractive force of  magnetism is easily varied and controlled.
Thus came the magnetic transmission which does away with the  2)ower jerks of mechanical gears, substituting power pull — attain-  ing true elasticity and unbelievable ease of operation.

To introduce this revolutionary improvement to the motoring  world, the R. M. Owen Company, the Baker R. & L. Company  and the General Electric Company (associated in the production  of the Owen Magnetic) have waited until the advent of 8-cylinder and 12-cylinder cars proved that people are anxious to get smooth, elastic power with easier and safer driving.

πηγὴ

According to some sources, the Woods Dual Power car manufactured by the Woods Motor Company in Chicago also used the Entz transmission. That is not true. The Woods Dual Power had a drivetrain based on Roland Fend’s U.S. patent #Patent number 1,303,870, not the inventions of Justus Entz. The Entz transmission had no physical connection between the gasoline engine and the driveshaft, while the Woods Dual Power had a clutch between the gas engine and the electric motor, allowing the engine to also drive the car through the armature shaft of the motor, which itself was connected to the driveshaft. The Woods car was similar in many ways to today’s hybrids. It used both a gasoline engine and an electric motor to propel the wheels, had regenerative braking to recharge the batteries and in some circumstances the car could charge the batteries while running on gasoline.

Owen_Magnetic

 

εἰκόνες ἀπό:
ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ καὶ ἐδῶ.

Οἱ πρῶτες εἰκόνες μέσα ἀπὸ τοὺς συνδέσμους τοῦ κειμένου.
Ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα μπορεῖτε νὰ ἀντλήσετε ἀπὸ
ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply