Διαβάζεις ΕΦ.ΣΥΝ. καὶ …παρά-μορφώνεσαι!!!

Τὸ θέμα τῆς ἀπολύσεως τῆς καθηγητρίας-συνεργάτιδος (στὴν Ἑλληνική Ἀγωγή) τοῦ μπουμπούκου ἔγινε …«μέγα θέμα», γελάσαμε μὲ τὶς νέες (στὰ ὅρια τοῦ χειρίστου πλέον αὐτό-ἐξευτελισμοῦ) κωλοτοῦμπες του καὶ ἀποφασίσαμε νὰ τὸ ξανά-ἀφήσουμε στὴν κοσμάρα του νὰ αὐτό-γελοιοποιεῖται. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ πρωθυπουργοποίησίς του εἶναι δικό του ὄνειρο καὶ σὲ αὐτὸ θὰ θυσιάση τὰ πάντα.

Συνέχεια

Γουστάρει ἀντί-φασισμὸ ὁ μισάνθρωπος

Ἀλλὰ δὲν θὰ φάη ἀπὸ αὐτὸ τὸ φροῦτο. Ὅσοι ζωντανοί, θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ φασιστοποιηθοῦμε…
Ἤ, ἐπὶ τὸ ἑλληνικότερον, θὰ ἑνωθοῦμε ἑλληνοποιημένοι (ἢ, ἀκόμη καλλίτερα, ἑλληνικῷ τῷ τρόπῳ θὰ   συνεννωθῶμεν!)
Διότι ἡ Ἕνωσίς μας εἶναι ὁ στόχος τῶν τοκογλύφων. (Ὄχι μόνον ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ παντὸς ἄλλου λαοῦ, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ κόσμου μας…)

Πείτε ότι απλά ο φασισμός σημαίνει …ΙΣΧΥΣ εν τη ΕΝΩΣΕΙ… και το σύμβολο του Φασισμού υπάρχει ΠΑΝΤΟΥ και δεν σημαίνει αυτό που ο κάθε βλάκας αποκαλεί «ΦΑΣΙΣΜΟ»…
(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ... Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!6 Συνέχεια

Ἡ (πρό) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;

Ὁ Rosenthal ἦταν ἕνας Ἑβραῖος γκάγκστερ τζογαδόρος, ἰδιοκτήτης παρανόμου καζίνο, ποὺ δολοφονήθηκε τὸ 1912, ἀπὸ ἅλλην συμμορία Ἑβραίων μαφιόζων στὴν Νέα Ὑόρκη.

Τῆς ἄλλης συμμορίας ἡγοῦντο οἱ Jacob Seidenshner, Louis Rosenberg, Harry Horowitz, Francisco Cirofici, Charles Becker.
Ὁ τελευταῖος ἦταν καὶ ἀστυνομικός.
Συνέχεια

Ἡ σβάστικα τῶν …«Ῥώσσων» ἐπαναστατῶν!!!

Ὁ Τσάρος δὲν τὸ τύπωσε πάντως…
Ὁ Χίτλερ τὸ 1917 ἦταν ἀκόμη στρατιώτης στὸ μέτωπο τῆς Γαλλίας… 

Ἡ σβάστικα τῶν ...«Ῥώσσων» ἐπαναστατῶν!!! Συνέχεια

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

Ὑπάρχει ἕνας ἑλληνικὸς μῦθος ποὺ ἀναφέρεται στὸν Φοίνικα καὶ τὴν ἀναγέννησίν του μέσα ἀπὸ τὶς στάκτες του.
Ὁ μῦθος λέει πὼς αὐτὸ τὸ πουλί, ὅταν γερνᾷ, κάθε …χίλια χρόνια, ἀναζητᾶ ἕνα σημεῖον ὅπου θὰ καῆ καὶ συγκεντρώνει τὴν ἀπαιτουμένη καύσιμον ὕλη, πρὸ κειμένου νὰ αὐτοπυρποληθῇ.
Αὐτὴ ἡ αὐτοπυρπόλυσις ἐπιφέρει καὶ τὴν ἀναγέννησίν του.
Κάθε του κύτταρο, μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν καταστροφή, ἀναγεννᾶται.

Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ παρομοιάζουν τὸν Φοίνικα μὲ τὸν Ἕλληνα.
Ἀφορμή, κατὰ κάποιους ἐρευνητές, γιὰ αὐτὴν τὴν παρομοίωσιν-συσχέτησιν-συνδυασμὸν στέκεται, κατὰ μίαν ὀπτική, ἡ ἱστορία τῆς Ἀτλαντῖδος, ποὺ μᾶς μεταφέρει ὁ Πλάτων. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν περιγραφὴ μαθαίνουμε πὼς ὅταν ὁ Σόλων ἐπεσκέφθη τὸ ἱερὸν τῆς Σάιδος, στὴν Αἴγυπτο, οἱ ἱερεῖς τὸν ἐπληροφόρησαν πὼς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες «ἀεῖ παῖδες ἐσμέν», (πάντα παιδιὰ παραμένουμε), διότι δὲν ἔχουμε …μνήμη, ἐφ΄ ὅσον, βάσει τῶν στοιχείων ποὺ τοῦ ἐπέδειξαν, ἡ ἱστορία μας ἦταν τοὐλάχιστον χιλίων ἐτῶν παλαιοτέρα αὐτῆς τῶν Αἰγυπτίων…
Ὅμως ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες, τὴν …ξεχνούσαμε, λόγῳ τῶν καταστροφῶν ποὺ ὑπέστημεν κατ’ ἐπανάληψιν.
Αὐτὴ ἡ χιλιετία γιὰ ἀρκετοὺς εἶναι μία …ἐπιβεβαίωσις τοῦ μύθου τοῦ Φοίνικος. Συνέχεια

Νέα πρακτόρια μᾶς κουβάλησαν…

Καὶ τὸ ὄνομά τους «Combat 18».

Διάβασα τὴν εἴδησιν καὶ γέλασα.
Νεοναζιστικὴ ὀργάνωσις, μπλᾶ, μπλᾶ, μπλᾶ…
Ὅταν πρωτοεῖδα τὴν φωτογραφία, μὲ τὸ βεβηλωμένο μνημεῖον τοῦ Φύσσα, καὶ πολὺ πρὶν διαβάσῳ τὴν εἴδησιν, συνειδητοποίησα πὼς πρόκειται γιὰ προβοκάτσια.
Ποιός θά μποροῦσε νά εἶναι τόσο, μὰ τόσο, ἠλίθιος, γιά νά …καρφωθῇ  μέ κάτι τόσο γελοῖο;
Ἐκτός, σκέφθηκα, ἐκτὸς ἐὰν εἶναι ξένος δάκτυλος. Συνέχεια