Γουστάρει ἀντί-φασισμὸ ὁ μισάνθρωπος

Ἀλλὰ δὲν θὰ φάη ἀπὸ αὐτὸ τὸ φροῦτο. Ὅσοι ζωντανοί, θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ φασιστοποιηθοῦμε…
Ἤ, ἐπὶ τὸ ἑλληνικότερον, θὰ ἑνωθοῦμε ἑλληνοποιημένοι (ἢ, ἀκόμη καλλίτερα, ἑλληνικῷ τῷ τρόπῳ θὰ   συνεννωθῶμεν!)
Διότι ἡ Ἕνωσίς μας εἶναι ὁ στόχος τῶν τοκογλύφων. (Ὄχι μόνον ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ παντὸς ἄλλου λαοῦ, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ κόσμου μας…)

Πείτε ότι απλά ο φασισμός σημαίνει …ΙΣΧΥΣ εν τη ΕΝΩΣΕΙ… και το σύμβολο του Φασισμού υπάρχει ΠΑΝΤΟΥ και δεν σημαίνει αυτό που ο κάθε βλάκας αποκαλεί «ΦΑΣΙΣΜΟ»…
(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ... Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!6 Γιατί την ΕΝΩΣΗ την σιχαίνονται όλοι οι συστημικοί που μας διχάζουν σε FA και ANTIFA.

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Ἂς χαλαρώσουμε λοιπόν..
Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει μᾶς συμβαίνει… Καὶ πορευόμεθα στὰ …παρθενικά της βήματα, δειλά-δειλά, ἀλλὰ σταθερότατα!!!
Καὶ αὐτὸ τὸ τρέμουν τὰ σαπρόφυτα!

Ποῦ λοιπόν νὰ φθάσουμε κι ἐδῶ:

(Ποὺ θὰ φθάσουμε, ἀλλὰ σιγά-σιγά…!!!)

Φασίστες εἴμαστε καὶ μᾶς ἀρέσει!!!

Πρὸς τοῦτον ἔχουν ἐξαπολύση τὰ τσιράκια τους ἔνθεν κακεῖθεν, πρὸ κειμένου νὰ τρομοκρατοῦν, νὰ ἀπειλοῦν καί, καταληκτικῶς, διὰ μέσῳ τοῦ φόβου καὶ τῆς ἀσαφείας, νὰ φιμώνουν, μὲ μόνα ἐπιχειρήματά τους τὶς κορῶνες τῆς παπαρολογίας τους. Τὰ χαρτζιλίκια τοῦ (κάθε) πSoros καὶ ἡ ἀφθονία τῶν ἠλιθίων ὁπαδῶν – χειροκροτητῶν τους ὁλοκληρώνει τὴν δουλειά… Κι ἔτσι ἔχουμε πλέον ἀνοικτὸ πόλεμο κατὰ τῆς Ἑνώσεώς μας, δίχως προσχήματα καὶ δίχως δικαιολογίες.

Κι αὐτὸ ὄχι τόσο διότι τοὺς ἔκοψε ὁ …«ἀνθρωπιζμός» τους, ἀλλὰ διότι οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν μαζανθρώπων – χειροκροτητῶν ἀρνῶνται νὰ δοῦν τὸν δουλέμπορο καὶ τὸ δουλεμπόριον, ποὺ βασιλεύει μέν, ἀλλὰ εὐθαρσῶς τοὺς ἐμπαίζει δέ, τοὺς  ἐκμεταλλεύεται καί, ἐνίοτε, τοὺς πετᾶ κι ἕνα κοκκαλάκι γιὰ νὰ γλείψουν.

Ὁ Πᾶνος Μωραΐτης, ποὺ βραβεύει ὁ ΑΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ἀποστολάκης, εἶναι ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κυκλώματος τῶν δουλεμπόρων τῆς ΜΚΟ ERCI καὶ ἰδιοκτήτης ἑταιρείας μισθοφόρων ASPIDA, ποὺ ἔφερναν στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς τὴν παραμικρὴ δυσκολία, λαθρομετανάστες ἀπὸ ὁποιανδήποτε χώρα τοῦ κόσμου, ἔναντι ἁδρᾶς ἀμοιβῆς, ποὺ ἔφθανε στὰ 2000 εὐρῶ τὸ κεφάλι…

Πρέπει νὰ εἶσαι βλάκας γιὰ νὰ πιστέψῃς ὅτι στὴν Λέσβο ὑπάρχει πρόβλημα μὲ μία ΜΚΟ καὶ στὰ ἄλλα νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, πχ στὴν Χίο καὶ στὴν Κῶ νὰ μὴν ὑπάρχῃ.

Δουλέμποροι ὑπάρχουν πολλοί…

Βιομηχανικοῦ ἐπιπέδου δουλεμπορία ὡς …«μετανάστευσις»!!!

Ἄλλως τέ… ΚΕΕΡΦΑ (δῆλα δῆ πέτρος κωνσταντίνου) ὑπογράφει τὰ παραπάνω.
Εἶναι δυνατόν τόσες Μ.Κ.Ο. νά μήν ἔχουν ἀπό πίσω τους πολύ χρῆμα γιά τούς …πονηρούς καί πολύ δούλεμα γιά τούς μαζανθρώπους τους;

Ὁ Κωνσταντίνου λέμε… ποὺ ἀκούει Ἄσαντ καὶ παθαίνει μίαν …ταὐτοσημότητα μὲ τοὺς Rothschild, τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὶς Η.Π.Α.!!!

Κρατῆστε τό ὄνομα Κωνσταντίνου (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)

Ὁ Κωνσταντίνου καλέ… μὲ τὸ ΚΕΕΡΦΑ…
…ποὺ ἀγαπᾶ τόσο πολὺ τοὺς Ἕλληνες, ὅσο κι ὁ Ἄσαντ τὰ τζιχαντιστικὰ ἀποκεφαλιστόπαιδα τῆς ΜΟΣΑΝΤ καὶ τῆς CIA!!!

Ὁ Π. Κωνσταντίνου ὑπὲρ ἐπεμβάσεως τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Συρία!!!

ΚΕΕΡΦΑ κατά Ἑλλάδος;

Νὰ βλέπῃς πράκτορες νὰ τὸ παίζουν …προστάτες!!!

Πόσες ΜΚΟ ἔχει ὁ Κωνσταντίνου, εἴπαμε;

Κοινῶς; Δὲν εἶναι ἁπλῶς μισάνθρωποι ἠλίθιοι. Εἶναι ἐπικίνδυνα μισάνθρωποι ἠλίθιοι καί, κυρίως, συνειδητοποιημένοι δουλέμποροι!!!
Αὐτὸ νὰ τὸ θυμόμαστε διαρκῶς!!!

Προσφυγικὸ (πλέον κι ἐπισήμως) δὲν ὑφίσταται.

πηγὴ

«Ὄλες οἱ τρομοκρατικὲς μονάδες τοῦ ISIS στὸ ἔδαφος τῆς Συρίας ἔχουν διαλυθῆ ἢ καταστραφῆ! Ἡ Συρία εἶναι πλέον ἐλεύθερη».

Ὥρα νὰ ἐπιστρέψουν οἱ (πραγματικοί) πρόσφυγες στὶς Πατρίδες τους!!!

Καί τί ὑφίσταται; Μόνον δουλεμπόριον.

Διάβασε ὅμως ὀνόματα πατριώτη στὴν παραπάνω ἀφίσσα.
Διάβασε καὶ τὸν λόγο τῆς συναντήσεώς τους.
Διάβασε κι ὅπου «πρόσφυγες» ὅ,τι τοῦ φανῇ τοῦ Λωλοστεφανῆ καί, κυρίως, νὰ ἀντιληφθῇς μόνον πονηροὺς δουλεμπόρους καὶ χρησίμους ἠλιθίους χειροκροτητές…
…ἐφ΄  ὅσον εἴπαμε πὼς οἱ πρόσφυγες μᾶς ἐτελείωσαν καὶ μόνον τὸ δουλεμπόριον ἀνθεῖ στὶς ἡμέρες μας.

Καί τί ἄλλο χρησιμοποιοῦν τά ἀνεγκέφαλα μαζανθρωποειδῆ στήν ἐν λόγῳ ἀφίσσα;
Μά, φυσικά, τὴν γνωστή μας τετραγάμμα… Ξέρουν αὐτά…
Ἤ, ὀρθότερα, ξέρουν τὰ ἀφεντικά τους πολὺ καλὰ τὸ γιατί. Τὰ ἴδια ἁπλῶς παπαρολογοῦν μαϊμουδίζοντας.

Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα. 1Ἤ ἡ σβάστιξ.
Δῆλα δή, τὸ πανάρχαιον Ἑλληνικὸν σύμβολον, ποὺ δήλωνε τὸν πανανθρωπισμό, σήμερα κατήντησε νὰ συμβολίζῃ τὴν ἀνεγκεφαλίτιδα καὶ τὸν μισανθρωπισμό.

Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα.

Μά εἶναι δυνατόν νά θέλουμε ἐλευθερία καί νά μήν ἀναζητοῦμε τήν ἀλἠθεια; Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, νά ἀποποιούμεθα τό παρελθόν μας;
Τί στό καλό μυαλό ἤ «μυαλό» ἔχουμε μέσα στό κεφάλι μας;

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΒΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ!

ΔΕΝ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ… ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ!

Ποιοι όμως γνωρίζουν ποιο ήταν το σήμα της ιστορικής ομάδος του Απόλλωνος Σμύρνης;

Ὅταν ἡ «σβάστικα» προεβάλετο ὑπερήφανα!!!

Τότε ποὺ οἱ ναζὶ (κι ὄχι μόνον) συκοφαντοῦσαν τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Σύμβολα, σύμβολα, σύμβολα λεηλατημένα, παραποιημένα καί, κυρίως, δηλητηριασμένα.

Τὸ γιατὶ ὅμως γίνεται τόσο μεγάλη  χρῆσις τῆς λέξεως «Φοῖνιξ», τὴν στιγμὴ ποὺ ΔΕΝ συζητοῦν στὴν πραγματικότητα γιὰ τὸν Φοίνικα, αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ διερευνήσουμε.Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;5Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.

Δῆλα δή;
Τί κάνουν; Λέν «Φοῖνιξ» κι ἐννοοῦν ἀετός; Διότι ὁ Φοῖνιξ, κατ’ ἀρχάς, ΔΕΝ ἦτο δικέφαλος.
Ὁ ἀετὸς τοῦ Διὸς ἦτο δικέφαλος…

Αὐτοὶ ὅμως καὶ τὴν χρησιμοποιοῦν καὶ ἰσχυρίζονται πὼς γνωρίζουν τὸ τὶ  σημαίνει…
Μήπως κι ἐδῶ μᾶς …ἐπεξεργάζονται, ὅπως συνηθίζουν;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;6Ἡ πρώτη πρώτη ὑποψία-σκέψις ποὺ ἔρχεται, νὰ παραμερίσῃ ὅλες τὶς ἄλλες, (μὲ τὶς ὁποῖες …καθησυχάζουμε τοὺς ἑαυτούς μας!!!) εἶναι ἡ συνειδητοποίησις τῆς …συνειδητῆς τους προσπαθείας καπηλεύσεως καὶ ἀλλοιώσεως κάθε συμβόλου…
Ἐμεῖς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ νὰ χρησιμοποιοῦμε καὶ νὰ γνωρίζουμε καὶ νὰ κατανοοῦμε αὐτὰ τὰ σύμβολα.

Αὐτοὶ ὅμως τὰ κρατοῦν γιὰ τὴν …πάρτη τους!!!

Ἴσως… Μά πόσο τυχαῖον εἶναι κάτι τέτοιο, ὅταν οἱ ἴδιοι χρησιμοποιοῦν, ἐκμεταλλεύονται κι ἀλλοιώνουν αὐτά τά σύμβολα πρός ἰδίαν χρήσιν;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;10

Στὰ καλλίτερα κι ἀκριβότερά τους σχολεῖα διδάσκουν τὰ ἑλληνικὰ (ἀρχαῖα Ἑλληνικά) ἀλλὰ σὲ ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους,  ἐντὸς κι ἐκτὸς Ἑλλάδος, μᾶς ἀποτρέπουν, μὲ τὸ ἀ-παιδευτικό τους σύστημα, ἀπὸ τὸ νὰ μάθουμε ἀκόμη καὶ στοιχειώδη ἑλληνικά!!!
Γιατί ἑλληνικά; Εἶναι τόσο σημαντικά καί τόσο χρήσιμα;
Ναί, γιὰ αὐτοὺς εἶναι!!!
Καί γιατί σέ ἐμᾶς τά διδάσκουν σάν …«νεκρή γλῶσσα» ἀλλά τά «δικά τους παιδιά» τά μαθαίνουν ὡς …μητρική τους, μέ ἀποτέλεσμα νά τά χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καί στίς τελετές τους;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

Θὰ προσέθετα λοιπὸν στὰ παραπάνω πὼς ὄχι μόνον δὲν πρέπει νὰ τὰ κατανοοῦμε, ἀλλὰ πλέον ἐπιβάλλεται νὰ τὰ μισοῦμε, ἐφ΄ ὅσον λίγο πρὶν, μὲ μπόλικη προπαγάνδα καὶ συστηματικὲς ἐκπαιδευτικὲς μεθόδους (ἰδίως μέσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα «μας») φθάσαμε στὸ σημεῖον νὰ τὰ …τρέμουμε!!! Οἱ μασόνοι ὅμως, ὁ Χίτλερ, οἱ ΗΠΑ, οἱ τοκογλῦφοι, τὰ κάθε ἐπιπέδου σαπρόφυτα καί, φυσικά, κάθε εἴδους «δεσμοφύλαξ» ὄχι μόνον δύναται νὰ τὰ χρησιμοποιῇ αὐτὰ τὰ δικά μας σύμβολα στὶς τελετές του, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον νὰ τὰ προβάλῃ ἐπιδεικτικῶς, προσβάλλοντάς τα, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς προκαλῆ ἐπὶ πλέον ἀπέχθεια ἢ καὶ μῖσος.
Τυχαῖον; Ὄχι, προγραμματισμένο.
Λὲς καὶ οἱ παπποῦδες μας ποὺ πατοῦσαν ἐπάνω στὰ σύμβολα γιὰ νὰ διασώσουν πληροφορίες ἦσαν ἠλίθιοι…

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 5

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα;

Μήπως καταλήξαμε ἐμεῖς ἠλίθιοι;

Μᾶς κατέκλευσαν… Μᾶς ἄφησαν στὸ σκοτάδι… Μᾶς παρεποίησαν γλῶσσα, γραφή, ἀντιληπτικότητα… Ἀγνοοῦμαι τὴν Ἱστορία μας. Προσκυνοῦμε ὡς …σωτῆρες μας τοὺς γενοκτόνους μας.
Διαγράφουμε ἀπὸ τὴν Ἱστορία πανάρχαια σύμβολα (τῶν ὁποίων ἀγνοοῦμε τὸ νόημα, ἀγνοοῦμε τὴν δυναμική τους, ἀγνοοῦμε τὶς πληροφορίες), χαρίζοντάς τα στὸ κάθε τσογλάνι ποὺ ἢ τὰ καπηλεύεται ἢ τὰ προσβάλλει.
Ὄχι καλό μου. Ὄχι… Ἐδῶ πλέον δὲν συζητᾶμε γιὰ ἁπλῆ παραμονή μας σὲ μίαν φυλακὴ ἀλλὰ ὁλοκληρωτικό μας ἀφανισμό. Αὐτὸ ἐπιδιώκεται καὶ σὲ αὐτὸ ἀντιστεκόμεθα.
Πρὸς τοῦτον, θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ γίνουμε φασίστες. Κοινῶς; Θὰ ἐνωθοῦμε.
Θὲς δὲν θὲς πρακτοράκο, μισέλληνα, μισάνθρωπε, θὰ ἑνωθοῦμε, διότι δὲν ἔχουμε ἄλλον τρόπο ἐπιβιώσεως. Διότι ὅταν ἡ Ἀνάγκη σοῦ κτυπᾷ τὴν πόρτα ἢ κάθεσαι καὶ πεθαίνεις ἢ παλεύεις γιὰ τὴν ζωή σου. Κι ἐμεῖς ἀρκετὰ σᾶς ὑπομείναμε.
Τώρα πιὰ δὲν μᾶς ἀφήσατε ἐπιλογές.

Φιλονόη

One thought on “Γουστάρει ἀντί-φασισμὸ ὁ μισάνθρωπος

Leave a Reply