Γίνε …π@υτάνα γιὰ νὰ σπουδάσῃς!!!

«Δέν πῆρες δάνειο; Γῖνε πουτάνα»!!!

Πόσες φορές δέν τό ἔχεις ἀκούση;;;;  «Νὰ μοιάσουμε στὴν Σουηδία ῥέ…» 
Ἀπὸ τὸν φίλο Παναγιώτη, ποὺ ζεῖ ἐκεῖ…

Περὶ …ἀναπτυγμένου καπιταλισμοῦ Σουηδίας. Τὴν Δευτέρα ξεκινοῦν οἱ φοιτητὲς τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο.
Τό… ἀνεπτυγμένο Σουηδικὸ σύστημα χορηγεῖ φοιτητικὰ δάνεια κάθε ἑξάμηνο ἀρκεῖ νὰ περάσῃς τὸ 75% τῶν μαθημάτων. Ἐὰν δὲν τὰ ἔχῃς περάση καί, κατ’ ἐπέκτασιν, δὲν δικαιοῦσαι νὰ πάρῃς δάνειο, ἡ γιγαντοαφίσσα ἔχει τὴν λύση στὸ κέντρο τῆς Στοκχόλμης! «Μηδέν δάνειο; Βγὲς ῥαντεβοῦ μὲ ἕναν Sugar Daddy».

Βάζει καὶ τὴν διεύθυνση ποὺ θὰ ἀπευθυνθῆς! Δηλαδὴ ἕναν γέρο νὰ σοὺ τὰ δίνῃ ἔναντι τῶν «ὑπηρεσιῶν» ποὺ θὰ τοῦ παρέχης.
Στὸ κέντρο τῆς πόλεως…
Τὴν κοινωνία σας.

Ἀπὸ τὸν φῖλο Κωνσταντῖνο Μπούρχα

Σουηδία, 2018.
«Εὐρώπη» 2018

Χόβολος Περικλῆς

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply