Δεδηλωμένος ἐχθρὸς μόνον ὁ Ἑλληνικὸς λαός!!!

ἀλήθεια δὲν κρύβεται ἀπὸ τὸν ἀλέξη τσίπρα (μὲ μικρά)!!!

Διέλυσε τὴν διαδήλωση ἐχθὲς πρὶν ἀκόμη αὐτὴ ξεκινήσῃ, μὲ ξύλο καὶ χημικά, γιὰ νὰ μὴν φανῇ στὴν ὑφήλιο ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐναντίον του καὶ διαδηλώνουν μὲ ὀργὴ κατὰ τῆς προδοσίας του!!!

Χώματα ποὺ ἀπηλευθερώθησαν μὲ αἷμα κι ἀγῶνες σὲ πόλεμο, τὰ χάρισε σὲ ἀλλοεθνεῖς καὶ ξένα συμφέροντα ἐν καιρῷ εἰρήνης!!!
Αὐτὸ οὐδέποτε συγχωρεῖται!!!

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς τὸν μισεῖ βαθειὰ καὶ αὐτὸς τὸ κάνει χειρότερο κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ!!!

Εἶναι φανερὸ πὼς ἔχει κυρήξη τὸν πόλεμο στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος!!!
Τὸ εἶπε ἄλλως τὲ ὁ ἴδιος: «ἢ θὰ τοὺς τελειώσουμε ἢ θὰ μᾶς τελειώσουν»!!!
Τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ἐννοοῦσε!!! Δῆλαδὴ ἐννοοῦσε ὅσους ἔχουν ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα!!! Αὐτοὺς ἀποκαλεῖ ἀκροδεξιοὺς καὶ φασίστες!!!

Μὴν γελιέσθε…
Τὸν στηρίζει ὅλη ἡ ἀριστερά, ποὺ ἐπίσης βλέπει ὡς ἐχθρό της τὸν Ἑλληνικὸ λαό!
Βλέπουν ἑλληνικὴ σημαία καὶ ἀφρίζουν!!!
Βλέπουν πατριῶτες καὶ τοὺς ἀποκαλοῦν ἀκροδεξιούς, φασίστες, ἐθνίκια!!!
Γεμίζουν τὴν χώρα μας μὲ ἀλλοεθνεῖς, ἀγκαλιάζουν κάθε δολοφονικὸ στοιχεῖο, ἀρκεῖ νὰ μὴν εἶναι Ἑλληνικό, χαἱδεύουν κάθε ξένο ἐθνικιστὴ καὶ πράκτορα, ἀρκεῖ νὰ μὴν εἶναι Ἕλλην!!!

Εἶναι ὁλοκληρωτικοί, δολοφόνοι, καὶ δικτατορίσκοι, ὅπως καὶ οἱ Λένιν, Στάλιν, Μάο, Κὶμ Ὂν Γιοῦνκ, Μαδοῦρο κλπ ποὺ λατρεύουν!!!

Εἴμαστε Ἕλληνες, Δημοκράτες, εἴμαστε οἱ φυσικοὶ κληρονόμοι αὐτοῦ του τόπου, ἀγαπᾶμε τὴν Πατρίδα μας, τὴν Ἱστορία καὶ τὸν Πολιτισμό μας!!!
Ἡ γλῶσσα, οἱ ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικά μας, ὁ τρόπος ζωῆς μας, ἔρχονται ἀπὸ χιλιάδες χρόνια πίσω, διεσώθησαν δὲ ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά.
Ἔχουμε τὸ δίκαιον μὲ τὸ μέρος μας!!!

Ναί, μᾶς ἐκήρυξαν τὸν πόλεμο!
Ἂς τὸ καταλάβουμε ἐπὶ  τέλους γιὰ νὰ ὀργανώσουμε τὴν ἐπιβίωσή μας!!!

Λαπαθιώτου Ντῖνα

Στὴν εἰκόνα (ἀπὸ τὴν Εὐστρατία Σουραβλᾶ) βλέπουμε τὸν κόσμο νὰ προέρχεται στὸ σημεῖον συγκεντρώσεως ἐχθές.

 

(Visited 522 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δεδηλωμένος ἐχθρὸς μόνον ὁ Ἑλληνικὸς λαός!!!

  1. Τὴν Ἑλλάδα τὴν κυβερνάει ὁ Σημίτης, ἡ καταγωγὴ τοῦ ὁποίου εἶναι πασίγνωστη. Τὸν Τσίπρα τὸν προώθησε ὁ Ἀλαβάνος, ἀπὸ τὴν Τῆνο, ἡ καταγωγὴ τοῦ ὁποίου εἶναι , ὅπως καὶ πάλι δείχνει τὸ ὄνομα ἀπὸ τὴν Alava τῆς Ἱσπανίας. Ἄρα τὸ τωρινὸ ἑλληνικὸ Κράτος δὲν εἶναι ἁπλῶς κρυπτοϊουδαϊκὸ (ὅπως εἶχα δηλώσει σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ὀργανωμένη ἀπὸ τὸν Σπύρο Χατζάρα πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια) μὰ φανερὰ ἰουδαϊκό. Ἄλλωστε τὸ Κ.Ι.Σ. (Κεντρικὸ Ἰσραηλινὸ Συμβούλιο) εἶναι νομικὸ πρόσωπο ΔΗΜΟΣΙΟΥ δικαίου.
    Ὅθεν διερωτῶμαι ὡς ἐπιστήμων καὶ ὡς ἄνθρωπος: Τί ἄλλο περιμένετε νὰ δεῖτε, γιὰ νὰ καταλάβετε -ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ- τί γίνεται;
    Καὶ μὴ ξεχνᾶτε: Ὅπως λέει καὶ ὁ Ρωσικὸς Λαός, “ὁ χειρότερος ἰουδαῖος εἶναι ὁ -δῆθεν- Χριστιανὸς ποὺ ὑποστηρίζει τὸν Ἰουδαῖο”m.

Leave a Reply