Ὥρα νὰ ἐπιστρέψουν οἱ (πραγματικοί) πρόσφυγες στὶς Πατρίδες τους!!!

«Ὄλες οἱ τρομοκρατικὲς μονάδες τοῦ ISIS στὸ ἔδαφος τῆς Συρίας ἔχουν διαλυθῆ ἢ καταστραφῆ! Ἡ Συρία εἶναι πλέον ἐλεύθερη».

Αὐτὰ ἐδήλωσε ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῶν ῥωσσικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, Valery Gerasimov.

Ὁ σωστὸς ἀνθρωπισμὸς λοιπὸν εἶναι νὰ ἐπιστρέψουν στὶς Πατρίδες τους, αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἀποκαλεῖτε ὡς «πρόσφυγες», γιὰ νὰ κτίσουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν Συρία, τὴν Πατρίδα τους καὶ τὸ Ἔθνος τους. .

Μουζάλα…
Δὲν ἔχεις πλέον τὴν ὁποιανδήποτε δικαιολογία γιὰ νὰ τοὺς ἀποκαλῇς «πρόσφυγες»!!!

Σταματόπουλος Δημήτριος

(Visited 171 times, 1 visits today)
Leave a Reply