Ὥρα νὰ ἐπιστρέψουν οἱ (πραγματικοί) πρόσφυγες στὶς Πατρίδες τους!!!

«Ὄλες οἱ τρομοκρατικὲς μονάδες τοῦ ISIS στὸ ἔδαφος τῆς Συρίας ἔχουν διαλυθῆ ἢ καταστραφῆ! Ἡ Συρία εἶναι πλέον ἐλεύθερη».

Αὐτὰ ἐδήλωσε ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῶν ῥωσσικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, Valery Gerasimov.

Ὁ σωστὸς ἀνθρωπισμὸς λοιπὸν εἶναι νὰ ἐπιστρέψουν στὶς Πατρίδες τους, αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἀποκαλεῖτε ὡς «πρόσφυγες», γιὰ νὰ κτίσουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν Συρία, τὴν Πατρίδα τους καὶ τὸ Ἔθνος τους. .

Μουζάλα…
Δὲν ἔχεις πλέον τὴν ὁποιανδήποτε δικαιολογία γιὰ νὰ τοὺς ἀποκαλῇς «πρόσφυγες»!!!

Σταματόπουλος Δημήτριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply