Τὸ Bitcoin καὶ ἡ κακή μας τύχη

Τὸ bitcoin εἶναι τὸ πρῶτο καὶ ἰσχυρότερο ψηφιακὸ νόμισμα.

Πρὶν ἀπὸ ἑπτὰ περίπου χρόνια, ἡ ἀξία ἑνὸς bitcoin ἦταν σχεδὸν 25 λεπτά.
Σήμερα ἔχει φθάση, αἰσίως καὶ μέσα σὲ μόλις ἑπτὰ χρόνια, να κοστίζῃ περισσότερο ἀπὸ 19.000 δολλάρια!

Δηλαδή… γιὰ παράδειγμα… ἐὰν ἕνας ἐπενδυτὴς εἶχε ἀποφασίση νὰ ξοδέψῃ πενῆντα δολλάρια γιὰ νὰ ἀγοράσῃ συνολικὰ  2.000 bitcoins τὸ 2010, σήμερα ἡ ἀξία αὐτοῦ τοῦ μεριδίου θὰ ἦταν 38.000.000 δολλάρια (38 ἑκατομμύρια δολλάρια!!!).

Ἀξίζει δὲ νὰ σημειωθῇ πὼς ἡ τιμή του δὲν ἔχει κάποιο ὑλικὸ ἀντίκρυσμα, ἀλλὰ καθορίζεται ἁπλᾶ μὲ τὸ πόσο εἶναι διατεθειμένος νὰ πληρώσῃ κάποιος γιὰ ἕνα bitcoin!

Καὶ ἀφοῦ ἔκανε τὴν πορεία του σὰν «ἡμι-παράνομο» μέσον πληρωμῶν, ἀλλὰ καὶ ἀδιαφανῶν συναλλαγῶν, τώρα κάνει καὶ τὸ «ντέμπουτο» του στὸ κατεστημένο χρηματοπιστωτικὸ σύστημα, μπαίνονται ἐπισήμως στὸ Ἀμερικανικὸ Χρηματιστήριο καί, συγκεκριμένα, στὸ Χρηματιστήριον τοῦ Σικάγου. Κι ὅλα αὐτὰ διότι, ὅπως λὲν οἱ Ἀμερικανοί, «εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐπιβολὴ κανονιστικοῦ πλαισίου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος»!

Νούμερα ἐξωφρενικὰ στὴν οἰκονομία τοῦ «ἀέρα» καὶ τῆς «φούσκας» καί, μάλιστα, χωρὶς νὰ χρειασθῇ νὰ ἱδρώσῃ κάποιος γιὰ αὐτό.  Οἱ μόνοι ποὺ φαίνεται νὰ ἵδρωσαν μὲ ὄλο αὐτὸ εἶναι οἱ Ἑλληνικὲς ἀρχές, οἱ ὁποῖες τὸ ἔπαθαν μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου νὰ ἐκδόσῃ στὶς Η.Π.Α. τὸν Ῥῶσσο Mr. Bitcoin, Ἀλεξάντερ Βίνικ.
Μία ἀκόμη ἐκρηκτικὴ ὑπόθεσις, ἀλλὰ καὶ ἕνα τεράστιο πρόβλημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ πλέον τὴν φέρνει ἀντιμέτωπη μὲ τὴν ἐπίσημο Ῥωσσία. 
Ἀλλά, ὡς γνωστόν, ἐμεῖς «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν» ὁπότε, πρέπει καὶ νὰ κυριολεκτοῦμε…

Τὸ μόνον ποὺ μᾶς μένει εἶναι νὰ ἐλπίσουμε στὴν καλή μας τύχυ, μήπως καὶ ξεφύγουμε ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀνώδυνα, ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐπικίνδυνο μπέρδεμα…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 159 times, 1 visits today)
Leave a Reply