Διοικητὲς Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ αἰχμάλωτοι τοῦ Κεμᾶλ

Οἱ Διοικητὲς τοῦ Α’ καὶ Β’ Σώματος Στρατοῦ, Στρατηγοὶ Τρικούπης καὶ Διγενής, παραδίδονται στοὺς Τούρκους στὸ Ἁλῆ Βεράν. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ συνταγματάρχης Δημαρᾶς. Δὲν ἐφρόντισαν, τοὐλάχιστον, κὰν τὰ ξίφη τους νὰ καταστρέψουν, ὥστε σήμερα νὰ μὴν εὑρίσκονται αὐτὰ σὲ βιτρίνες-ἐκθετήρια στὸ Τουρκικὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο, ὅπως φυσικὰ καὶ τὰ παράσημα-διάσημά τους.

Ἐδῶ φωτογραφίζονται αἰχμάλωτοι ἀνάμεσα στοὺς Τούρκους.
Θὰ ἀπελευθερόνοντο στὰ τέλη τοῦ 1923.

Ἐδῶ ὁ Στρατηγὸς Τρικούπης μὲ τὸν Δημαρᾶ αἰχμάλωτος τῶν Τούρκων στὸ Ἀλὰ Σεχῆρ.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σημείωσις:

Τὴν ἡμέρα ποὺ συνελήφθη αἰχμάλωτος ὁ Τρικούπης, εἶχε διορισθῆ Ἀρχιστράτηγος ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζῃ…
Τὸν ἐνημέρωσε ὁ Κεμάλ, μιᾶς καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ βαυκαλίζεται ὅτι συνέλαβε αἰχμάλωτο τὸν Ἕλληνα Ἀρχιστράτηγο.

(Visited 222 times, 1 visits today)
Leave a Reply