Ὁ Π. Κωνσταντίνου ὑπὲρ ἐπεμβάσεως τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Συρία!!!

Ὁ Π. Κωνσταντίνου ὑπὲρ ἐπεμβάσεως τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Συρία!
Τὸ μόνον καλὸ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι ἀναφορικῶς μὲ τὰ ὅσα τὸν ἀφοροῦν, εἶναι πὼς τὸν ἀκοῦν οἱ τρεῖς κι ὁ Κοῦκος, παρέα μὲ ὅσους καλοπληρώνονται γιὰ νὰ τὸν ἀκοῦν!!!

Ἀλλὰ δὲν μᾶς εἶπε ὀ παπαροΚωνσταντίνου κάτι γιὰ τὸ δίκαιον τῶν Συρίων.
Μᾶς μίλησε ὐπὲρ τῶν μισθοφόρων ποὺ πολεμοῦν τὴν νόμιμον κυβέρνησιν τοῦ Ἀσᾶντ!
Ἐπίσης μᾶς μίλησε γιὰ τὸ ὅ,τι πρέπει νὰ τιμήσουμε αὐτοὺς τοὺς μισθοφόρους.
Δὲν μᾶς εἶπε ὅμως τὸ ἀπὸ ποῦ χρηματοδοτοῦνται ὅλοι αὐτοί!
Οὔτε μᾶς μίλησε γιὰ τὴν ἄλλην «έλευθερία», αὐτὴ τῶν Λιβύων.
Ποῦ νά ξέρῃ ὅμως αὐτός;
Αὐτὸς σὲ ἐντολὲς ὑπακούει!!!

 

Ποῦ κολλάει ὀ Παλαιστινιακός λαός σέ ὅλα αὐτά;
Μόνον ὁ Κωνσταντίνου γνωρίζει!
Ποῦ κολλάει ἡ εἰσβολή τῆς Τουρκίας στό δίκαιον τῶν μισθοφόρων;
Ἀποκλείεται νὰ τὸ γνωρίζῃ αὐτὸ ὁ Κωνσαντίνου!
Εἴπαμε,αὐτὸς γνωρίζει μόνον πὼς πρέπει νὰ ὑπακούῃ!

Νὰ χαίρεται λοιπὸν τὸ κοινό του!
Μοῦ μοιάζει πάρα πολὺ μὲ τὸ κοινὸ τοῦ Μπενοβούβαλου στὸ Σύνταγμα!!!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Πολὺ  «ἀνθρωπιστὴς» ὁ ὑπάλληλος τοῦ ΝΑΤΟ! Δέν βρίσκετε; 

Φωτογραφία

(Visited 44 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ὁ Π. Κωνσταντίνου ὑπὲρ ἐπεμβάσεως τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Συρία!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὀ Π. Κωνσταντίνου ὑπὲρ ἐπεμβάσεως τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Συρία!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιοί εἶναι πράγματι ὠφελημένοι ἀπό τόν πόλεμο στήν Συρία; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀβραμόπουλος καὶ Κωνσταντίνου μὲ τὰ ἴδια ἀφεντικά! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ κακὸς Ἐρντογάν… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply