Πειράματα ποὺ δημιουργοῦν τέρατα!

Πειράματα ποὺ δημιουργοῦν τέρατα!Αὐτὸ ποὺ θὰ δεῖτε εἶναι ἀποτέλεσμα πειραμάτων.
Συνέβῃ στὴν Ναμίμπια τῆς Ἀφρικῆς κατὰ τὴν διάρκεια κυνηγιοῦ.
Ἡ πεποίθησίς μου πὼς πρόκειται γιὰ πειραματικὸ δημιούργημα, ἀλλαζονικῶν καὶ παρανοϊκῶν ἐγκεφάλλων, βασίζεται κι ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς πὼς αὐτὸ τὸ πλᾶσμα δὲν ἦταν μοναδικό, ἀλλὰ στὴν ἴδιαν σπηλιὰ ὑπῆρχαν ἀκόμη δύο τοὐλάχιστον ὅμοιά του!.
Τὸ πλᾶσμα ἀνευρέθῃ κατὰ τὴν προσπάθεια τῶν ἰθαγενῶν νὰ ἀναζητήσουν τροφή καὶ πυροβολήθηκε. Τραυματισμένο ἐπετέθῃ στοὺς διῶκτες του, ὅταν εἶχαν πλησιάσει στὴν σπηλιά του. Ἐσχάτη προσπάθεια ἐπιβιώσεως!!!

Τελικῶς ἔπεσε νεκρὸ καὶ τὸ βλέπετε ἐδῶ νὰ τὸ παρουσιάζουν ὑπερήφανοι.

Ἀλήθεια, πόσα ἀκόμη ὅμοιά του βρίσκονται σέ ἄλλες σπηλιές, σέ ὅλον τόν πλανήτη; Θά μάθουμε κάποτε;

Φιλονόη.

Locals came across this strange creature while they were escorting a shooting party in Namibia. Witness’s state that the creature was spotted apparently foraging for food, one of the shooting party wounded it with his rifle and it escaped into the thick brush. The locals tracked it to a nearby lair or nest where they found three more creatures of similar size. The wounded creature attacked one of the shooting party and it was shot dead, the others escaped into the brush. The body of the creature was taken back to the local camp, police later removed its corpse and a full forensics investigation is under way. A video is pending on this so I will post if and when I receive it. So what is this guys, an Alien, Goblin, maybe a new species of pigmy or something more sinister, as always you decide.

Sheep Gives Birth To Half Human Creature 2012

Δεῖτε ὅμως κι αὐτό:

 

φωτογραφία

(Visited 362 times, 1 visits today)
One thought on “Πειράματα ποὺ δημιουργοῦν τέρατα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πειράματα ποὺ δημιουργοῦν τέρατα! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply