Ἄδειες …πτήσεως!!!

Ἔχουμε καὶ …κυβέρνησιν λέμε!!!
Κυβέρνησιν ποὺ ζητᾶ ἄδεια σχεδίου πτήσεως ἀπὸ τὴν …Τουρκία γιὰ νὰ προσγειωθῇ στὴν Ῥόδο ἤ γιὰ νὰ πετάξῃ ἐπάνω ἀπὸ τὰ Δωδεκάνησα…
Καὶ  εἶναι τόση ἡ ξεφτίλα τους ποὺ οὔτε μία δημοσία συγγνώμη ἐζήτησαν…

Ἄδειες ...πτήσεως!!!1

πηγὴ

Ἤ μερικὲς ἐξηγήσεις…

Κι ἂν τὶ νὰ ζητήσῃ ἡ (φερομένη ὡς) …κυβέρνησις τὸν λόγο ἀπὸ τὴν γείτονα, σφυρίζει ἀδιάφορα καὶ τρέχει νὰ γλείψῃ ἀκόμη περισσότερο τὸν βεζύρη καὶ τὴν παρέα του.
Κι ἀν τὶ τὸ πατριδοκάπηλο τσαμμένο νὰ βρῇ τρύπα νὰ χωθῇ, ἀπειλεῖ τὴν Κῶ καὶ τσακίζει τοὺς Κώους μὲ τὰ ΜΑΤ.
Κι ἀν τὶ τέλος πάντων νὰ ζητηθῇ μία ἀποκατάστασις ἀπὸ διεθνεῖς ὀργανισμούς, ὅπως γιὰ παράδειγμα τοῦ ΝΑΤΟ ποὺ προσφάτως μᾶς ἔφεραν, σπεύδει τὸ προσκυνημένο νὰ στεφθῇ …ἐπίτιμος διδάκτωρ.
Ἐπίτιμος διδάκτωρ σέ τί; Στίς καταλήψεις;

Ὄχι, δὲν …ἐπροσκύνησε, σὲ προηγουμένη του ἐπίσκεψιν, τὸν τάφο τοῦ Κεμᾶλ. Ὄχι, δὲν μᾶς ξημέρωσε …ἄνδρας μὲ παντελόνια ἀπὸ τὸ πουθενά, ὁ φέρόμενος ὡς πρωθυπουργός μας. Ἐντολὲς ἐκτελεῖ. Ἄδειες ...πτήσεως!!!5Ἐντολὲς ποὺ ἐπιβραβεύει τὸ «Ἵδρυμα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας» ποὺ στήριξε μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις ὁ μάργκαρετ, ἡ …μαννούλα τοῦ ἄλλου τουρκοφίλου, τοῦ GAPάτου.

«…Δεν πρέπει επίσης να παραγκωνιστεί ο σπουδαίος ρόλος τον οποίο διαδραμάτισε στην υπόθεση της Ελληνοτουρκικής προσέγγισης το κίνημα γυναικών που οργάνωσαν η Μάργκαρετ Παπανδρέου και η Ζευνέπ Οράλ….»

Τὸ βραβεῖο Ἰπεκτσί καὶ ἡ «ἑλληνοτουρκική φιλία»!

Αὐτοῦ τοῦ GAPάτου ποὺ ὡς …πρωθυπουργὸς προσέλαβε τὴν θυγατέρα τοῦ Τζὲμ (Ipek Nur Cem) γιὰ σύμβουλο θεμάτων πρασίνων ἀλόγων…(Ὁ Ismael Cem ἐμπλέκετο στὴν συνωμοσία τῆς ὀργανώσεως ΕΡΓΕΝΕΚΟΝ. Πληροφορίες ἐδῶ.)

Ὅσο ὑπάρχῃ ὁ πρόστυχος ὁ Ἕλληνας σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου.
Σὰν στέκομαι καὶ τὸν κυττάζω τὸν σκύλο,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου,
χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια δὲν σβήνουν ἕνα μῖσος.

Ἐκδίκηση νὰ πάρῶ εἶναι ὁ μοναδικός μου στόχος,
σὰν ἀναμετρηθῶ στῆς μάχης τὸ πεδίο.
Χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια νὰ κλαδέψω σὲ μιὰν ἡμέρα,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου,
χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια δὲν σβήνουν ἕνα μῖσος.

Τὰ κεφάλια τριάντα χιλιάδων νὰ πολτοποιοῦσα,
Τὰ δόντια δέκα χιλιάδων μὲ τὴν τανάλια νὰ ἔβγαζα,
Ἑκατὸ χιλιάδων τὰ πτώματα νὰ σκορποῦσα στὶς ῥεματιές,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου,
χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια δὲν σβήνουν ἕνα μῖσος.

Ὁ κόσμος ὅλος ξέρει πόσο ἀνώτερος εἶναι ὁ Τοῦρκος
καὶ πόση κακοήθεια φωλιάζει στὸ μυαλὸ τοῦ Ἕλληνα.
Πέντε χιλιάδων τὰ πτώματα νὰ ἔκαιγα στοὺς κλιβάνους,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου,
χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια δὲν σβήνουν ἕνα μῖσος.

*****

Σαράντα χιλιάδες τους νὰ σούβλιζα μὲ τὴν λόγχη μου,
ὀγδόντα χιλιάδες τους νὰ ἔστελνα στὴν κόλαση,
ἑκατὸ χιλιάδες τους νὰ κρεμοῦσα στὸ σκοινί,
δὲν βγαίνει, μὰ τῷ θεῷ, αὐτὸ τὸ μῖσος ἀπὸ μέσα μου,
χιλίων γκιαούρηδων τὰ κεφάλια δὲν σβήνουν ἕνα μῖσος!

Βραβεῖα Ἰπεκτσί!

Ἄδειες ...πτήσεως!!!3

Ἀλλὰ καὶ ποὺ ὡς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν εἶχε προσλάβη τὴν δημοσιογράφο τῆς (γνωστῆς σιωνιστικῆς) Χουριὲτ (hurriyet) ὡς σύμβουλό του ἐπίσης.

Ἄδειες ...πτήσεως!!!2

Ἄδειες ...πτήσεως!!!4

Ἀναφερόμεθα φυσικὰ πάντα καὶ στὴν ἀφαίρεσιν τῶν ναρκῶν ἀπὸ τὸν Ἕβρο μὲ ἐντολὴ τοῦ γνωστοῦ GAPάτου….
…καὶ ποὺ τὸ φιλαράκι του, ἐκεῖνος ὁ Ῥόντος μὲ τὶς Μ.Κ.Ο. του, ἀνέλαβε τὸν καθαρισμό…
…ὁ ὁποῖος καθαρισμὸς ἀκόμη …ἐρευνᾶται!!!

«…Η Ελλάδα έχει επίσης υπογράψει και επικυρώσει (2002) τη Σύμβαση της Οττάβα, που απαγορεύει τη χρήση των ναρκών κατά προσωπικού, ενώ το 2010 ολοκλήρωσε την άρση και καταστροφή των ναρκών στα καταγεγραμμένα ναρκοπέδια ανά την ελληνική επικράτεια, 4 χρόνια πριν τη συμβατική υποχρέωση της….»

ὑπουργεῖον ἐξωτερικῶν

Τόση ἡ (μονομερής) φιλία μας…

Αὐτὰ ὅμως δὲν ἰσχύουν τώρα.
Τότε εἴχαμε καὶ μία …φιλία τῶν λαῶν, μαζὺ μὲ κάτι …«ἀναδασώσεις» γιὰ γέλια, παρέα μὲ ἀπὸ κοινοῦ ἑορτασμοὺς γιὰ τὴν (μὲ ἐντολὴ τῆς CIA) «ἑλληνοτουρκικὴ  φιλία», συνέδρια, βραβεύσεις καὶ μία …ἀπὸ τὸ πουθενὰ παρουσία σὲ συνέδριο γιὰ τὴν …δημοκρατία τοῦ Αἰγαίου, ἄν καὶ ἤδη τὸ GAPατο εἶχε λάβη τὴν ἄγουσα.  

Ἄδειες ...πτήσεως!!!6Τό GAPατο σέ συνέδριον στήν Κωνσταντινούπολι ὡς ἐκπρόσωπος Αἰγαίου-Μακεδονίας;

Τότε ὅμως εἴχαμε τὸν σπόρο τῆς μάργκαρετ γιὰ «κεφαλή μας».
Τώρα ἔχουμε οἰκουμενικὴ κυβέρνησιν (λέει) τοῦ ἀλεξέι καὶ τοῦ πατρικαπήλου.
Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἡ ἰδιά τακτικὴ καὶ πολιτικὴ ἀσκεῖται στὸ λίγο πιὸ …ξεφωνημένο!!!

Βέβαια, παρὰ τὴν τόση ἀγάπη…
Παρὰ τοῦ ὅ,τι ὡς χώρα προσελάβαμε ὅλους τοὺς πράκτορες τοῦ πλανήτου, ποὺ ὑπηρετοῦν τοὺς πάντες πλὴν Ἑλλήνων, χρυσοπληρώνοντάς τους….
Παρὰ τοῦ ὅ,τι ἔως καὶ κουμπαριὲς ἀποκτήσαμε μὲ τὸ καραμᾶν ἀλῆ ἀγά…
Παρὰ τοῦ ὅ,τι οὔτε ἔως τὴν Ῥόδο δὲν τολμοῦν τὰ ἀεροσκάφη μας νὰ πετάξουν, δίχως τὴν ἄδεια τῆς γείτονος…
Παρὰ τοῦ ὅ,τι ἀνοίξαμε τὰ σύνορα καὶ βάλαμε τὴν τασία νὰ ἐπιτηρῇ τὰ λιασίματα τῶν ἀγαπημένων της…
Παρὰ τοῦ ὅ,τι σφυρίζουν οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ ἀπέναντι καὶ σπεύδουν σούρνοντας τὰ δικά μας προσκυνημένα νὰ τὰ εὐαρεστήσουν, ψήνοντας κι ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς τὰ …ψάρια…
…ἐν τούτοις οὐδὲ μία ἀναγνώρισις τῶν …«θυσιῶν» ἀπὸ τοὺς γείτονες ὑπῆρξε.
Κι ἀν τὶ τὸ φερόμενον ὡς πρωθυπουργὸς νὰ ἀξιώσῃ τὰ αὐτονόητα, γλείφει, εὐχαριστεῖ καὶ χαίρεται, μέσα σὲ ἕνα ἰδιωτικὸ πανεπιστήμιο, στὴν Σμύρνη τὴν ἑλληνική, τὴν ποτισμένη μὲ αἷμα καὶ λάγνες ὑποσχέσεις. Τὴν Σμύρνη ποὺ χάρησαν οἱ «σύμμαχοί» μας στὸν ντονμὲ ἑβραῖο Κεμάλ.
Στὴν Σμύρνη ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα τὰ κόκκαλα κάποιων τρίζουν…
Εἶναι βλέπετε κι ἐκεῖνες οἱ καταλήψεις ποὺ δὲν τὸν βοήθησαν καὶ πολὺ στὴν γνῶσιν τῆς ἱστορίας…
Παρὰ τοῦ ὅ,τι δὲν ὑπάρχει νῆσος ποὺ νὰ μὴν καλούμεθα νὰ ἀποσύρουμε τὴν ἐθνική μας κυριαρχία, τὸ ἀλεξέι χοροπηδᾶ χαζοχαρούμενα ὅπου τοῦ διατάξουν νὰ χοροπηδήσῃ.
Παρὰ τὴν ἀνοχή μας στὶς ἀμέτρητες καθημερινὲς παραβιάσεις τοῦ ἐναερίου καὶ θαλασσίου χώρου μας, τὸ ἀλεξέι …χέστηκε!!!
Παρὰ τὴν κατάργησιν κάθε ἐννοίας Διεθνοῦς Δικαίου, καταστρατηγήσεως βασικῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ καταπατήσεως κάθε Διεθνοῦς Συνθήκης, τὸ ἀλεξέι χασκογελᾶ, ὡς συνήθως, διότι τὸ ἀπεκάλεσαν …ἐπίτιμο, τὴν ὥρα ποὺ μὲ πρόσχημα τοὺς (πραγματικούς) πρόσφυγες διαλύεται ὅλη ἠ Εὐρώπη, καταστρέφεται ἡ Συρία καὶ δουλοποιοῦνται ἀμέτρητοι ἀθῶοι!!!
Παρὰ τὴν σφαγὴ τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, ἐκεῖ εἰδικῶς, στὴν Σμύρνη, τὸ ἀλεξέι πατᾶ ἐπάνω στὸ ξεραμένο αἷμα καὶ τὸ παίζει …εἰρηνοποιός!!!
Παρὰ τὴν ….ἀντίθεσίν του, ὡς ἀντιπολίτευσις, στὴν ἰδιωτικοποίησιν τῆς παιδείας, ἔρχεται τώρα νὰ …νομιμοποιήσῃ τὴν ἰδιωτικὴ παιδεία!!! (Ὅπως καὶ ὁ ἄλλος συνεργάτης του… ὁ πρώη πρύτανις!!!)
Παρὰ τὴν «πολιτικὴ καθάρσεως» ποὺ διατυμπανίζουν ὅπου βρεθοῦν, κλέβει λίγο χρόνο ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς ἐπομένους,  ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ σκάνδαλα ποὺ κουβαλοῦν πίσω τους αὐτοὶ ποὺ τὸν …ἀνεβάθμισαν σὲ …ἐπίτιμο!!! (Πληροφορίες ἐδῶ.)
Τελειώσαμε νά ποῦμε;
Μπᾶ…
Τὸ τελευταῖο μέρος τῆς παραστάσεως ἀκόμη δὲν ξεκίνησε. Μόνον ποὺ δὲν μπορῶ νὰ προβλέψω τὸ ποῦ καὶ πῶς θὰ καταλήξουν τὰ κινούμενα ἀνθρωποειδῆ σκ@τά.
Υ.Γ. Ἀλήθεια, γιά νά φθάσῃ στήν Σμύρνη ἔλαβε ἄδεια πτήσεως ἀπό τήν Τουρκία, ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἀπό τό ΝΑΤΟ ἤ ἀπό τό …Ἰσραήλ;
εἰκόνες ἀπό:

ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ.

(Visited 100 times, 1 visits today)




Leave a Reply