Τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως…

Δέν ἔχετε πάρει εἴδηση τοῦ τί ἔγινε στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση;
Σύνοδος κορυφῆς, λέει, ἔγινε πρὸ χθές, μεταξὺ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Τουρκίας!!! 

Τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως...2

Κανονικὰ καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες λειτουργίας ἀντὶ τὸ Εὐρωπαικὸ Συμβούλιο Κορυφῆς νὰ καταλήξῃ σὲ μιὰ Κοινὴ Εὐρωπαϊκὴ πρότασή ποὺ θὰ ἐκφράζη καὶ θὰ ἀποτυπώνη τὸ εὐρωπαϊκὸ συμφέρον, καὶ ὅπου μετὰ ἡ Commission θὰ τὸ πάρη καὶ θὰ πάη στοὺς Τούρκους γιὰ νὰ τοὺς πῇ: «αὐτὸ εἶναι τὸ πλαίσιο, ἐλᾶτε νὰ τὸ συζητήσουμε», ἀντὶ αὐτοῦ, φώναξαν τὴν Τουρκία (ἕνα μὴ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως) νὰ συμμετάσχῃ σὲ μιὰ ἐσωτερικὴ διαδικασία τῆς Ἑνώσεως, ἡ ὁποία, τὴν ὥρα ποὺ δὲν ἔχει ἀποφασίσει ἡ ἴδια τὶ θὰ κάνη, καλεῖται νὰ πάρῃ τὶς ἀποφάσεις ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Τουρκία!!!!

Τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως...1

Ἀλήθεια, αὐτή ἡ Ἀμερική, ποὺ σὲ ὅλα ἐμπλέκεται, δέν ἀναρωτᾶσθε πῶς καί δέν ἐμπλέκεται νά δόσῃ λύση στό προσφυγικό;
Αὐτὸς ὁ Νίμιτς  μὲ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μᾶς τὰ ἔχει κάνει παγούρια τὰ τελευταῖα 10 χρόνια, μὲ τὸ πόσο πολὺ ἐνδιαφέρεται ἡ Ἀμερικὴ νὰ δόσῃ λύση στὸ ζήτημα. Μὲ τὴν Κύπρο τὰ ἴδια.

Τὸ παιχνίδι εἶναι τεράστιο καὶ ἡ Ῥωσσία δὲν ἔγινε ξαφνικὰ φιλεύσπλαχνη καὶ ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν Συρία. Κατέβασε στρατὸ γιὰ τοὺς δικούς της γεωστρατηγικοὺς σκοπούς.
Οἱ Ἀμερικανοί, μέσῳ τῆς Ἑλλάδος, πέρυσι, μὰ καὶ τῆς κυβερνήσεως Σύριζα καὶ μέσῳ τῆς Τουρκίας ἐφέτος, θέλουν νὰ τελειώσουν τὴν Γερμανία καὶ τὴν Εὐρώπη ὡς ἕνωση.

Ἐντελῶς …τυχαία τὸ μόνιμο τσιράκι τῆς Ἀμερικῆς, ἡ Ἀγγλία, διενεργεῖ δημοψήφισμα στὶς 23 Ἰουνίου καὶ τὸ ἑρπετὸ ἡ βασίλισσα σφυρίζει ἀδιάφορα.

Τὸ 2016 εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Ὄχι ἐπειδὴ τὸ θέλει ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ Ἀγγλία, ἀλλὰ ἐπειδὴ πλέον τὸ θέλει καὶ ἡ Ῥωσσία.
Ἔδειξε τὴν ὑπεροχή της στοὺς Εὐρωπαίους στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας, δείχνει τὴν ὑπεροχή της καὶ σήμερα.
Οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ πρὸ χθὲς τὸ βράδυ θέλησαν νὰ παίξουν τοὺς καμπόσους καὶ σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο. Περιμένουμε πλέον νὰ δοῦμε τὴν ἐπιθετική τους κίνηση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ποὺ εἶναι θέμα χρόνου.

Κῦρος Μανούσκας

Υ.Γ.  Κι ὁ Ποῦτιν τὸ ἴδιο περιμένει. Ποιός ὁ λόγος νά στείλῃ ἀεροπλανοφόρα καί φρεγάτες στήν Μεσόγειο; Ἀφοῦ εὔκολα μπορεῖ νὰ βομβαρδίσῃ τὴν Συρία κι ἀπὸ τὸν Ἑλλήσποντο.

(Visited 212 times, 1 visits today)
Leave a Reply