Θὰ νικήση ὁ περισσότερο ἀποφασισμένος

Στὴν σημερινὴ ἐποχή, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζῃ κάποιος ὅλες τὶς οἰκονομικὲς θεωρίες, γιὰ νὰ καταλάβῃ τί γίνεται, τόσο σὲ τοπικὸ ὅσο καὶ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ γνωρίζῃ τὴν θεωρία τῶν παιγνίων καὶ εἰδικότερα «τὸ παιχνίδι μηδενικοῦ ἀθροίσματος», χωρὶς ἴσως τὴν ἰσορροπία Νᾶς( Τζὸν Νᾶς, γνωστὸς ἀπὸ τὴν ταινία «ἕνας ὑπέροχος ἄνθρωπος», μὲ τοὺς Ῥάσελ Κρόου,Τζένιφερ Κόννελι, Πὸλ Μπέτανι, Ἒντ Χάρις κλπ).

Τὸ παιχνίδι μηδενικοῦ ἀθροίσματος, μποροῦμε νὰ τὸ κατανοήσουμε στὸ πόκερ, ὅπου τὸ σύνολο τοῦ κέρδους τοῦ νικητοῦ, ἰσοῦται μὲ τὸ σύνολο τῶν ἀπωλειῶν τῶν ἡττημένων. Εἶναι ὁ γενικὸς κανὼν τῆς κεφαλαιαγορᾶς καὶ ὄχι μόννο.
Παιχνίδι μηδενικοῦ ἀθροίσματος, εἶναι ὁ συνεχὴς πλουτισμὸς τῆς ἐλὶτ μὲ ἰσόποση φτωχοποίηση τῶν χαμηλῶν κοινωνικῶν στρωμάτων.

Μηδενικὸ ἄθροισμα δίδει ἡ συνεχὴς προσάρτησις ἐδαφῶν, μὲ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις, ἀπὸ κατακτητικὲς χῶρες ὅπως ἡ Τουρκία καὶ τὸ Ἰσραήλ, μὲ ταὐτόχρονο ἀπώλεια ἐδαφῶν τῶν ἡττημένων. Μὲ ἐμπλοκὴ σὲ παιχνίδι μηδενικοῦ ἀθροίσματος, ποὺ θὰ σημάνη ἀπώλεια Ἐθνικοῦ χώρου, κινδυνεύει ἡ πατρίς μας μὲ τὴν τακτική της συνεχοῦς ὑποχωρητικότητος ἀπέναντι στὸν Τουρκικὸ ἐπεκτατισμό.

Καὶ τέλος σὲ ἕνα συνεχὲς παιχνίδι μηδενικοῦ ἀθροίσματος ἔχει ἐμπλακῆ ὁ Ἑλληνικός λαός, ὅπου τὸ κυρίαρχο ἀφήγημα τῆς ἐξουσιαστικῆς ὁμάδος, πὼς «ἔτσι εἶναι τὰ πράγματα καὶ τίποτα δὲν ἀλλάζει», διαρκῶς κερδίζει μὲ ἰσόποσι ἥττα τοῦ σθένους καὶ τῆς διαθέσεως γιὰ ἀντίσταση στὸν ἐπαπειλούμενο ὁλοκληρωτισμό.

Κάποιοι βέβαια στὸν κόσμο, οὔτε τὴν θεωρία τῶν παιγνίων κατανοοῦν, οὔτε τζογαδόροι εἶναι, ἀλλὰ ἀντιλαμβάνονται μία καὶ μοναδικὴ ἀλήθεια: ἤ παλεύεις καὶ διεκδικεῖς ὅσα μπορεῖς, ἤ τὰ παρατᾶς καὶ τὰ χάνεις ὅλα. Καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποτελέσῃ μία νέα θεωρία, μοναδικὴ καὶ αὐταπόδεικτο….
Τὴν νίκη θὰ ἐπιτύχη ὁ πιὸ ἀποφασισμένος!

Δανόπουλος Περικλῆς

είκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θὰ νικήση ὁ περισσότερο ἀποφασισμένος

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θὰ νικήση ὁ περισσότερο ἀποφασισμένος - EASTRUNNER

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θὰ νικήση ὁ περισσότερο ἀποφασισμένος - RAFINANEWS

Leave a Reply