Ὑπάρχουν καὶ …ἀποσιωποιημένες ἐξεγέρσεις!!!

Ἀπὸ τὶς ἐξεγέρσεις ποὺ δὲν θέλει νὰ ξέρῃ ἡ κορεκτίλα:

Στὴν φωτογραφία βλέπουμε χιλιάδες γυναῖκες στὴν Τεχεράνη, νὰ διαδηλώνουν κατὰ τῆς ἐπιβολῆς τῆς μαντῆλας, μόλις πῆραν τὴν ἐξουσία οἱ μουσουλμάνοι.
Βλέπετε τότε δὲν ἤξεραν πόσο σπουδαῖο εἶναι τὸ «δικαίωμα νὰ φοροῦν ἐλεύθερα μαντήλα».
Μετά… ἔμαθαν!

Δοβίστης Λαέρτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply