Σοβαρὴ στήριξις!!!


Τὴν στήριξη τῆς …«σημαντικῆς» προσωπικότητος (Πέπη Τσεσμελῆ) ἐξησφάλισε τὸ Ποτάμι τοῦ Μπόμπολα (Σταῦρος Θεοδωράκης)….

Ὁ κατήφορος τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας συνεχίζεται …. Συνέχεια

Πάχτας, Μπόμπολας, «Ἑλληνικὸς χρυσός» καί….


Ἡ ἐπιχείρησις ἁρπαγῆς τοῦ ἑλληνικοῦ χρυσοῦ ἔχει ἀποσιωπηθῇ ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαθλιώσεως σὲ τέτοιον βαθμό, ποὺ καταντᾶ κυριολεκτικῶς συνωμοσία ἡ κάθε τους πράξις.

Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὶς προσπάθειες ἄλλων «ὑπεργολάβων», ὅπως γιὰ παράδειγμα τὶς ὑπογραφὲς Πάχτα καὶ τὶς «ἐνημερώσεις» Παπαχελᾶ, ἔχει δρομολογηθῇ μία ἀπολύτως ἐλεγχομένη προσπάθεια χειραγωγήσεως τῆς κοινῆς γνώμης, πρὸ κειμένου νὰ ἀποσιωπηθῇ τὸ ἔγκλημα καὶ νὰ καλυφθῇ ἡ ληστεία, πίσω ἀπὸ «ἀναπτυξιακὲς» πινακίδες. 
(Μία ματιὰ στὸν «ἀναπτυξιακὸ» μπουμποῦκο» θὰ μᾶς πείσῃ διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Ἀλήθεια, μετά ἀπό τόσες κωλοτοῦμπες πού ἔχει κάνῃ αὐτή ἡ κουδουνίστρα, εἶναι δυνατόν σήμερα νά μή μᾶς προκαλῇ τήν μεγίστη καχυποψία ὁποία του ἀναφορά σέ «ἀναπτυξιακές» δράσεις;)

Συνέχεια

Νά ποιός ἐπηρεάζει συνειδήσεις σ΄ αὐτόν τόν τόπο

Κυττᾶξτε πώς διαπρέπουν οἱ «ἀριστεροί» στήν Ἑλλάδα καί βγᾶλτε συμπεράσματα. Ἑλλάς ἡ χώρα πού κάνουν ὅτι θέλουν οἱ λαθρομετανάστες καί οἱ ταξικοί τους ἀδελφοί.

Κι ὕστερα ἔχουν καί παράπονο ὅτι κυβερνᾶ ἡ κακιά δεξιά. Εμ, γι΄αὐτό ἔχουν κολλήσει στούς καναπέδες. Ποιός θά μπῇ μπροστά; Ποιός θά ξεσηκώσῃ τόν κόσμο νά κατεβῇ στούς δρόμους. Ἡ Χρυσή Αὐγή ἤ ὁ Καμμένος; Συνέχεια

Γιατί ὁ Μπόμπολας στηρίζει Σαμαρᾶ

Οἱ ἐθνικοί ἀπατεῶνες δέν ἔχουν προτιμήσεις. Συμπλέουν μέ αὐτούς πού ὑπηρετοῦν τά συμφέροντά τους. Ὁ ἐθνικός μας ἐργολάβος στηρίζει τώρα τόν ἕτερο ἄχρηστο καί ὀλίγιστο, Ἀντωνάκη. Ἕνας ἀπό τούς λόγους: Συνέχεια

Καὶ ὁ Μπόμπολας στὸ παιχνίδι τῶν ὑδρογονανθράκων!!!

 

Μα είναι δυνατόν να μην πιστεύει τον Παπανδρέου, τον Πάγκαλο, τον Παπακωνσταντίνου και τα άλλα “παιδιά” που έκαναν σαφέστατες δηλώσεις μέσα στην Βουλή, με τις οποίες χλεύαζαν την πιθανότητα ύπαρξης πετρελαίου στην Ελλάδα; Ο Μπόμπολας ξέρει περισσότερα ή αυτοί οι πολιτικοί μας έλεγαν ψέματα;

Η πληροφορία που μας ήλθε δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Ο κύριος Συνέχεια

Μεθοδεύεται ἡ ἁρπαγή τῶν ἐνεργειακῶν πόρων


Τά ξέραμε αὐτά. Τά ἔχουμε γράψει πολλές φορές σέ παλαιότερα ἄρθρα. Οἱ ἐξαγορασμένοι πού «κυβερνοῦν» τήν χώρα συμπεριφέρονται σάν πολιτικοί ἀποικίας. 

Καμμία διαπραγμάτευσις δέν ἔγινε πρός ὤφελος τῆς χώρας, στηριζόμενοι στά διαπραγματευτικά χαρτιά πού εἶχε. Βεβαίως, οἱ ξένοι δανειστές βρῆκαν εὔκολο ἀντίπαλο καί συνεχίζουν νά ἐκμεταλλεύονται τήν προδοτική ἀνυπαρξία τῶν δικῶν μας πολιτικῶν.  Συνέχεια