Γατάκια καὶ …σαρδέλες!!!

Σὲ ἄλλο ἐπίπεδο ἔχει πέραση ἡ πολιτικὴ ἀντιπαράθεσις στὴν Ἰταλία, ὅπου, μέσα ἀπὸ μία κρίσιμο προεκλογικὴ περίοδο, μὲ ἀφορμὴ τὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, ἕνα νέο κίνημα καί, πιθανόν, νέο πολιτικὸ κόμμα ἔχει ἀναδυθῆ.
Τὸ «κίνημα τῆς Σαρδέλας» (“le sardine” ) ποὺ ἐξεκίνησε σὰν συγκέντρωσις διαμαρτυρίας ἐνάντιον τοῦ Σαλβινι καὶ συνεκέντρωσε τόσον πολύ κόσμο, ὥστε νὰ εἶναι στριμωγμένοι σὰν …«σαρδέλες»!

Τὸ κίνημα ἀπέκτησε ἀμέσως δυναμικὴ καὶ ἐπεκτείνεται διαρκῶς.
Ἀπὸ τὴν Νάπολη στὴν Ῥώμη καὶ μετὰ στὴν Φλωρεντία ὅπου συνεκεντρώθησαν σαράντα χιλιάδες ἄνθρωποι!

Βέβαια ἡ ἀπάντησι;, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἦλθε γρήγορα μὲ τὸν Σαλβίνι νὰ ἀπαντᾷ στὶς σαρδέλες (sardine) καλῶντας τοὺς ὑποστηρικτές του νὰ ἀναρτήσουν στὸ διαδίκτυο φωτογραφίες μὲ γατάκια ποὺ τρῶν ψάρια!
Καὶ ἔτσι ἐγεννήθη τὸ ἀντικίνημα “gattiniconsalvini” (γατάκια μὲ τὸν Σαλβίνι), μὲ λογότυπο μία γάτα νὰ τρώῃ σαρδέλες!

Ἀλλὰ ὅπως φαίνεται τὰ πράγματα ἔχουν πάρη τὸν δρόμο τους καὶ ἕνας νέος πολιτικὸς φορεὺς ἔχει δημιουργηθῆ στὴν Ἰταλία, ἀφοῦ ἤδη ὁ νέος λογαριασμός τους στὸ Facebook συνεκέντρωσε, ἀπὸ τὶς πρῶτες ἥμερες, περισσότερα ἀπὸ 120.000 Likes καὶ ἔσπευσαν νὰ καταχωρίσουν τὴν ὀνομασία τους στὸ Εὐρωπαϊκὸ Γραφεῖο Εὑρεσιτεχνίας.

Στέφανος Θεοφανάκης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply