Μία μυστηριακὴ βυθισμένη πόλις.

Ἀρχαία πόλις κάτω ἀπό τό Τρίγωνον τῶν Βερμούδων;


Στὸν βυθὸ τοῦ ὠκεανοῦ, στην περιοχὴ τοῦ Τριγώνου τῶν Βερμούδων, μιὰ ὁμάδα Καναδῶν ἐπιστημόνων ἐντόπισε πρόσφατα μιὰ χαμένη πόλη.
Κοντὰ στὶς ἀκτὲς τῆς Κούβας, ἕνα ὑποβρύχιο ῥομπὸτ κατέγραψε ἐρείπια κτιρίων, τέσσερις γιγάντιες πυραμίδες καὶ κάτι ποὺ μοιάζει μὲ ἄγαλμα Σφιγγός.
Οἱ εἰδικοὶ ἐκτιμοὺν ὅτι τὰ βυθισμένα κτίσματα ἀνήκουν στὴν προκλασσικὴ περίοδο τῆς ἱστορίας τῆς Καραϊβικὴς καὶ τῆς Κεντρικὴς Ἀμερικῆς καὶ ἡ ἀρχαία πόλη θὰ μποροῦσε νὰ κατοικεῖται ἀπὸ ἐκπροσώπους πολιτισμοῦ, παρομοίου μὲ τοὺς κατοίκους τῆς Τεοτιουακᾶν (ἐγκαταλελειμμένη πόλη, ποὺ βρίσκεται σὲ ἀποστάσῃ 50 χλμ. ἀπὸ τὴν Πόλη τοῦ Μεξικοὺ καὶ ἔχει ἡλικία περίπου 2000 ἐτῶν).

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply