Ὑπηρέτες μίας παγκοσμίου καὶ σκιώδους «ἐλίτ»

Ἔλαβα πρὸ καιροῦ τὸ μήνυμα ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ τοῦ ὁποίου ὁ συγγραφέας του ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνῃ ἄγνωστος.
Τὸ παραθέτω μὲ κάθε ἐπιφύλαξι γιὰ τὴν ἐξιστόρησι καὶ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια.

«Ὁ πιλότος τῆς Panamerican, μᾶς ἐπληροφόρησε ὅτι ἔπρεπε νὰ δέσουμε τὶς ζῶνες μας, καθὼς σὲ λίγα λεπτὰ θὰ προσγειωνόμασταν στὸ aeropuerto internacional de Pudahuel.

Ἔσβησα τὸ τσιγάρο μου, κάπνιζα τότε Marlboro κόκκινα, καὶ κύτταξα τὸ ῥολόι μου: ἦταν 6:00 ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευμα τῆς 9ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1973.

Ὁ πρώιμος ἀνοιξιάτικος ἥλιος ἔδυε στὸν Εἰρηνικὸ παίζοντας μὲ τὰ ὑπέροχα χρώματα τῆς Χιλῆς, ποὺ τόσο ὀμορφα ἀνεδύοντο τὴν ἄνοιξη.
Συνέχεια

Πῶς εὑρέθησαν οἱ Μαίανδροι στήν Λατινική Ἀμερική;

Ἀρχαιολογικὸ Μνημεῖο στὴν Mitla τοῦ Μεξικοῦ.

Δεῖτε τοὺς Μαιάνδρους.
Ὁ Μαίανδρος ἤταν σύμβολο ἑλληνικό.
Πῶς εὑρέθη ἐκεῖ; Συνέχεια

Διεθνὴς Οἰκονομικὸς Ἔλεγχος

«Aπό το Aπρίλιο του 1898 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα η Διεθνής Oικονομική Eπιτροπή (Δ.O.E.) που αρχικά είχε ονομαστεί Διεθνής Eπιτροπή Eλέγχου, αλλά παρά την αλλαγή της ονομασίας της έμεινε γνωστή ως “Έλεγχος”. H επιτροπή αποτελούνταν από έξι μέλη, αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων και εκχωρήθηκαν στην ευθύνη της τα έσοδα από τα μονοπώλια αλατιού, πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιόχαρτων, τσιγαρόχαρτου, του φόρου κατανάλωσης καπνού, των τελών χαρτοσήμου και των δασμών του λιμανιού του Πειραιά. Aυτά και άλλα έσοδα, αν χρειαζόταν, θα διαθέτονταν στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, ενώ η Eπιτροπή είχε τη δυνατότητα παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής και έγκαιρη καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων προς τους δανειστές.» Συνέχεια

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀμερική.

Βραζιλία.
Ἑλληνικοὶ ἀμφορεῖς, ποὺ ἀνεσύρθησαν ἀπὸ τὸν βυθὸ τῆς θαλάσσης, στὸν κόλπο τοῦ Guanabara, τῆς Βραζιλίας.

Συνέχεια

Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες πῆγαν στὴν Ἀμερική.

 

Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες πῆγαν στὴν Ἀμερική, λέει Ἀμερικανὸς ἐπιστήμων:

Ὁ Ἀμερικανὸς ἐπιστήμων Cyrus Gordon ἐξήτασε μιὰν πέτρα ποὺ τοῦ ἔφερε ἕνας ἄνδρας, ὁ ὁποῖος  ἐλέγετο Manfred Metcalf.
Διαβάσετε τί γράφει γι΄ αὐτὴν τὴν πέτρα ὁ Cyrus Gordon: Συνέχεια

Οἱ Ἕλληνες ἔφθασαν στήν χώρα τῶν Ἴνκας;

Ὅταν πρῶτο-ἐδιάβασα τὰ βιβλία τοῦ Ματίεβιτς καὶ τῆς Μέρτζ, καθῶς ἐπίσης καὶ τὰ συμπεράσματα τοῦ Ζίγκφριντ Πετρίδου, συνειδητοποίησα πὼς αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε γιὰ τὴν συμβατικὴ ἱστορία εἶναι κολοκύθια μὲ ῥίγανη!
Ἡ πραγματικότης, αὐτὰ δῆλα δὴ ποὺ συνέβησαν κι ὄχι αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε πὼς συνέβησαν, εἶναι τελείως διαφορετικὴ καὶ σαφῶς δὲν ἔχει καμμίαν σχέσι μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ διαβάζουμε στὰ διάφορα βιβλία καὶ διδασκόμεθα στὰ σχολεῖα μας.
Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ μάθουμε ἱστορία κι ὄχι νὰ παπαγαλίζουμε κρατοῦσες ἀποψεις, ὀφείλουμε νὰ «πέσουμε μὲ τὰ μοῦτρα» στὶς ἐλάχιστες διασωθεῖσες πηγές, νὰ κρατᾶμε διαρκῶς σημειώσεις καὶ νὰ συγκρίνουμε πληροφορίες, ἀκόμη κι ὅταν φαίνονται ἄσχετες μεταξύ τους. 
Συνέχεια