Ὑπηρέτες μίας παγκοσμίου καὶ σκιώδους «ἐλίτ»

Ἔλαβα πρὸ καιροῦ τὸ μήνυμα ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ τοῦ ὁποίου ὁ συγγραφέας του ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνῃ ἄγνωστος.
Τὸ παραθέτω μὲ κάθε ἐπιφύλαξι γιὰ τὴν ἐξιστόρησι καὶ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια.

«Ὁ πιλότος τῆς Panamerican, μᾶς ἐπληροφόρησε ὅτι ἔπρεπε νὰ δέσουμε τὶς ζῶνες μας, καθὼς σὲ λίγα λεπτὰ θὰ προσγειωνόμασταν στὸ aeropuerto internacional de Pudahuel.

Ἔσβησα τὸ τσιγάρο μου, κάπνιζα τότε Marlboro κόκκινα, καὶ κύτταξα τὸ ῥολόι μου: ἦταν 6:00 ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευμα τῆς 9ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1973.

Ὁ πρώιμος ἀνοιξιάτικος ἥλιος ἔδυε στὸν Εἰρηνικὸ παίζοντας μὲ τὰ ὑπέροχα χρώματα τῆς Χιλῆς, ποὺ τόσο ὀμορφα ἀνεδύοντο τὴν ἄνοιξη.
Συνέχεια

Πῶς εὑρέθησαν οἱ Μαίανδροι στήν Λατινική Ἀμερική;

Ἀρχαιολογικὸ Μνημεῖο στὴν Mitla τοῦ Μεξικοῦ.

Δεῖτε τοὺς Μαιάνδρους.
Ὁ Μαίανδρος ἤταν σύμβολο ἑλληνικό.
Πῶς εὑρέθη ἐκεῖ; Συνέχεια

Οἱ Ἕλληνες ἔφθασαν στήν χώρα τῶν Ἴνκας;

Ὅταν πρῶτο-ἐδιάβασα τὰ βιβλία τοῦ Ματίεβιτς καὶ τῆς Μέρτζ, καθῶς ἐπίσης καὶ τὰ συμπεράσματα τοῦ Ζίγκφριντ Πετρίδου, συνειδητοποίησα πὼς αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε γιὰ τὴν συμβατικὴ ἱστορία εἶναι κολοκύθια μὲ ῥίγανη!
Ἡ πραγματικότης, αὐτὰ δῆλα δὴ ποὺ συνέβησαν κι ὄχι αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε πὼς συνέβησαν, εἶναι τελείως διαφορετικὴ καὶ σαφῶς δὲν ἔχει καμμίαν σχέσι μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ διαβάζουμε στὰ διάφορα βιβλία καὶ διδασκόμεθα στὰ σχολεῖα μας.
Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ μάθουμε ἱστορία κι ὄχι νὰ παπαγαλίζουμε κρατοῦσες ἀποψεις, ὀφείλουμε νὰ «πέσουμε μὲ τὰ μοῦτρα» στὶς ἐλάχιστες διασωθεῖσες πηγές, νὰ κρατᾶμε διαρκῶς σημειώσεις καὶ νὰ συγκρίνουμε πληροφορίες, ἀκόμη κι ὅταν φαίνονται ἄσχετες μεταξύ τους. 
Συνέχεια

Τὰ ἐγκλήματα στὴν Συρία.

Ἀμέτρητα…
Ἀτελείωτα…
Ἄνευ ἀρχῆς καὶ τέλους…
Οἱ ἀθῶοι πολῖτες, ὄχι αὐτοὶ ποὺ ἐμπλέκονται μὲ τὰ πολιτικὰ παρανοήματα, οἱ ἄλλοι, αὐτοὶ ποὺ ἔως προσφάτως διαβιοῦσαν βίον ὁμαλόν, διώκονται καὶ γενοκτονῶνται.
Ἐὰν ἀναλύσουμε λογικὰ τὰ δεδομένα, πρὸ κειμένου νὰ ἐντοπίσουμε κάποιαν σοβαρὴ αἰτία, πίσω ἀπὸ τὰ φρικτὰ γεγονότα, θὰ διαπιστώσουμε πὼς μόνον ἐμεῖς πασκίζουμε-παραλόγως-νὰ δικαιολογήσουμε τὰ ἀδικαιολόγητα.
Γιὰ παράδειγμα, ἄνθρωποι διαφορετικοῦ θρησκεύματος διαβιοῦσαν γιὰ τόσες δεκαετίες ὁμαλῶς καὶ εἰρηνικῶς ὁ ἕνας πλάι στὸν ἄλλον. Τώρα ὅμως;
Συνέχεια

Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ ποιὸς ἀνεκάλυψε τὴν Ἀμερική.

Μάτσου-Πίτσου, Κυκλώπεια, Μυκηναϊκὰ τείχη

Ἔχετε διαβάσει Ἐνρίκο Ματίεβιτς; Νὰ τὸ κάνετε! Ἀξίζει ἕναν μικρό κόπο γιὰ τὰ ὅσα θὰ μάθετε! Ὁ Ματίεβιτς, ἔχει κάνει πολλῶν ἐτῶν μελέτες σὲ ἀρχαιολογικά εὑρήματα καὶ ἔχει καταφέρει νὰ συγκεντρώσῃ τὸ ὑλικό σὲ ἕνα ὑπέροχο βιβλίο! Ἀξίζει τὸν κόπο. Συνέχεια