Οἱ Κρῆτες ἔφεραν τό καλαμπόκι στήν Εὐρώπη;

Οἱ Κρῆτες ἔφεραν πρῶτοι τὸ καλαμπόκι ἀπὸ τὴν Ἀμερική.

 Ὁ ἱστορικὸς Menzies, σὲ βιβλίο του, δηλώνει ὅτι τὰ πλοῖα τῶν Μινωιτῶν θὰ μποροῦσαν νὰ διασχίσουν τὸν Ἀτλαντικό.
Οἱ Μινωΐτες, μὲ ἔδρα στὴν Κρήτη καὶ τὴν Σαντορίνη, ἔκαναν ἐμπόριο, που ἐκτεινόταν ἀπὸ τὴν Ἰνδία μέχρι τὴν περιοχὴ τῶν Μεγάλων Λιμνῶν τῆς Βορείου Ἀμερικῆς. Συνέχεια

Πῶς τό ἡλιέλαιον συνδέει τούς ἀρχαίους Ἕλληνες μέ τήν Ἀμερική;

Σπόρους ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἔτρωγαν οἱ πρόγονοί μας πρὶν ἀπὸ 2.200 χρόνια.

Τὸ 1989 εὑρέθη ἕνα ἀρχαῖο ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πλοῖο, ποὺ ἐβυθίσθη ἔξω ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ πόλι Τοσκάνη, τὸν δεύτερο αἰῶνα π.χ..
Στὸ πλοῖο εὑρέθησαν καὶ συσκευασμένα φάρμακα, ποὺ ἦσαν ἀνέγγικτα ἀπὸ τὸ νερό.
Αὐτὸ νομίζω ὅτι εἶναι γνωστό.
Ἄγνωστο εἶναι ὅτι στὸ Robert Fleischer τοῦ Smithsonian, στὸ Ἐθνικὸ Ζωολογικὸ Πάρκο στὴν Οὐάσιγκτον, ἀνέλυσαν δύο ἀπὸ τὰ φάρμακα αὐτά. Διεπίστωσαν ὅτι τὸ κάθε ἕνα εἶναι  ἕνα μείγμα ἀπὸ δώδεκα διαφορετικὰ ἐκχυλίσματα φυτῶν.
Καρότα, ῥαπανάκια, σέληνο, ἄγριο κρεμμύδι, δρῦς, λάχανο, τριφύλλι, κλπ. καθὼς καὶ μερικὰ ἄλλα, ποὺ τὰ ἔφεραν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία, τὴν Ἰνδία καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία. Συνέχεια

Ἕνα ἀρχαῖο ἀεροπλάνο μέ …σύγχρονες προδιαγραφές;

Ἀεροπλάνο, σὰν τὸ σημερινὸ βομβαρδιστικὸ B52 τῶν ΗΠΑ, εὑρέθη στὴν Νότιο Ἀμερική:

Στὴν Νότιο Ἀμερικὴ, ἔφεραν στὸ φῶς ἀρχαῖο μεταλλικὸ μοντέλο ἀεροσκάφος.
Σύμφωνα μὲ τοὺς ἐπιστήμονες, αὐτὸ τὸ μοντέλο ἀεροσκάφους ἔχει ἐκλεπτυσμένη σχεδίασι Συνέχεια

Τότε ποὺ οἱ παπποῦδες μας πηγαινοήρχοντο στὴν Ἀμερική.

Τοιχογραφία ποὺ εὑρίσκεται στὸ Μουσεῖο τῶν Ἀθηνῶν, ἀποδεικνύει ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πήγαν στὴν Ἀμερικὴ καὶ μάλιστα στὶς Ἄνδεις.

Τὸ Μουσεῖο τῶν Ἀθηνῶν ἔχει τοιχογραφία ποὺ παριστάνει λάμα.
Τὰ λάμα, ὡς γνωστόν, εὑρίσκοντο στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ. Συνέχεια

Κάποια …«περίεργα» ἀναμνηστικὰ τῶν παππούδων μας.

Στὴν πρώτη φωτογραφία ἰσοσκελὴς σταυρὸς στὴν Λατινικὴ Ἀμερική.

Στὴν δευτέρα φωτογραφία ὁ σταυρὸς τῆς Κνωσσοῦ. Συνέχεια

Μαίανδροι παντοῦ.

Ἐπάνω:
Μαίανδροι στὸ ἐξωτερικό, ἀπὸ ψηφιδωτό ποὺ εὑρίσκεται στὸ Δίον. Συνέχεια